TANRI RUHTUR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23744
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı Ruh’tur[1], dediğimiz zaman O’nun tüm yaratılış üzerinde canlı ve cansız hayatın varoluşunun tek kaynağı olduğunu[2] beyan etmiş oluyoruz. Tanrı Kutsal Ruh’u aracılığı ile her şey üzerinde hüküm sürer.[3] Tanrı Ruh’tur ifadesi aynı zamanda Tanrı’nın görünmezliğini ve ölümsüzlüğünü anlamamıza yardımcı olur. Bu özellikleriyle Tanrımız çağlar boyunca egemenlik süren bir kraldır.[4] O yaklaşılmaz bir ışıkta yaşadığından görülemez.[5]

  Görülemeyen Tanrı’yı (veya Tanrı’nın Kutsal Ruh’u) İsa Mesih’in yeryüzüne gelmesinden bilmekteyiz.[6] İsa Mesih aynı zamanda Tanrı’nın görünmezlik sıfatını kendisinde görünür kılmıştır.[7] İsa Mesih günah içindeki ölümlü insanlığa sudan ve Ruh’tan doğması gerektiğini söyleyerek Tanrı’nın Ruh olduğunu onaylamıştır.[8] Çünkü sonsuz yaşamı bize veren Ruh’tur.[9] Bize özgürlük veren (günaha kölelikten özgürlük) Ruh’tur.[10] Tanrı bizleri yeniden doğmamız için (yani bir kişi olmamız için) Ruh’u ile yıkar.[11] Ve yeni kişiler olarak Tanrı’nın Ruhu bize “Tanrı’nın çocuğu” olduğumuzu söyler.[12] Ruh bunu bize yalnızca söylemekle kalmaz, içimizde çalışarak bizlerin meyve vermesini sağlar.[13] Bu anlamda Tanrı’nın Ruh’u aracılığı ile tapınmaktayız.[14]  [1] Yuhanna 4:24 (Elçilerin İşleri 17:24)

  [2] Sayılar 16:22; 27:16, Eyüp 26:13; 33:4; 34:14, Mezmur 33:4; 104:30, İşaya 40:7, Tekvin 1:2

  [3] Efesliler 4:6

  [4] I.Timoteyus 1:17, Vahiy 15:3

  [5] I.Timoteyus 6:16, Mezmur 104:2

  [6] Yuhanna 1:18

  [7] Koloseliler 1:15

  [8] Yuhanna 3:5-6

  [9] Yuhanna 6:63, Romalılar 8:11, II.Korintliler 3:6, I.Petrus 3:18

  [10] II.Korintliler 3:17

  [11] Titus 3:5

  [12] Romalılar 8:16

  [13] Galatyalılar 5:22-23

  [14] Filipilier 3:3


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.