TANRI Neden Cennet’i Yarattı.?

 • Bu konu 2 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27263
  Anonim
  Pasif

  Her insan düşünür ölümü,ölümden sonra ne olacağımızı yada cenneti.
  Bazı Ateist arkadaşlarım,bana alay edici bir üslüpla, bedenimizin gübre olacağını ,Cennetin uydurulmuş bir Yalan olduğunu söylerler.

  Onlara şunu sorarım.
  Peki neden varsın.?
  Dünyada var olmanın nedeni ne.?
  Bedenindeki işleyiş,nasıl mükemmel tasarlandı.?
  Tasarlayan,seni var eden hangi güç.?
  Tasarlayan var eden varsa,doğum ve ölüm varsa,İyilik ve kötülük varsa,Cennet ve cehennem’de var.

  Cennet:
  Tanrı Cennet’ı neden yarattı.?
  Kutsal Kıtap’ta Yaratılış 3:Bölüm 15 Ayete bakıyoruz.diyorki:

  “RAB Tanrı Kadına,Çocuk doğuruken sana çok acı çektireceğim,dedi.
  Ağrı çekerek doğum yapacaksın,kocana istek duyacaksın,seni o yönetecek.
  Rab Adem’e karının sözünü dinlediğin ve sana Meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için Toprak senin yüzünden lanetlendi.Yaşam boyunca emek vermeden, yiyecek bulamıyacaksın.Toprak sana diken çalı verecek.Toprağa dönünceye dek ,ekmeğini alın teri dökerek yiyeceksin.”

  Tanrı’nın amacı,günah yüzünden insanla arasında oluşan engel duvarını kaldırmaktı.Yukardaki verdiğim Ayet bu engel’in ne olduğunu bize açıklar.
  Günah ebediyen ortadan kalkacak,yaratılış artık yaratma amacına ve ilk durumuna dönecek,Tanrı insanla birlikte yaşayacaktır.

  Günahsız İSA Mesih’in çarmıh’ta günahlı insan yerine günah’ın üçretini ödemesi,ardından dirilişi ve Tanrı’sal Öze geri dönüşü ile Tanrı ve insan arasındaki engeli ortadan kaldırmıştır.

  İsa Mesih’e İman ederek hayatını teslim eden herkes,Mesih’e İman edişi ile aklanır,ve almış olduğu Kutsal Ruh sayesinde Mesih’le özdeşleşir.

  Öldüğünde, günahlarının bedeli İsa Mesih tarafından ödendiğinden dolayı,Tanrı’nın önünde güvenle durabilir.

  Kutsal Kıtap’ta:
  Biliyoruz ki barındığımız bu dünyasal çadır(Beden) yıkılırsa ,göklerde Tanrı’nın bize sağladığı bir konut ,elle yapılmamış,sonsuz dek kalacak bir evimiz vardır.”2 Kor 5:1
  Der.
  Vahiy Kıtab’ında Cennet:
  İsa Mesih tarafından kurtarılanların,Tanrı ile mutlu ve sonsuz bir beraberlik yaşayacakları yer olarak betimlenir.

  “Kutsal kentin,yeni yeruşalım’ın gökten,Tanrı’nın yanından indiğini gördüm.Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi.”Vahiy 21:2

  “Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak,Onların gözlerinden bütün yaşları silinceki,artık ölüm olmayacak,artık ne yas ,ne ağlayış,nede ızdırap olacak ,çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”
  Vahiy 21:4

  “Aydınlanmak için kentin güneş yada aya gereksinimi yoktur:Çünkü Tanrı’nın gölkemi onu aydınlatıyor.Kentin kapıları hiç kapanmıyacak Orada gece olmayacak,Orda mundar hiç bir şey,iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse giremiyecek.yanlız adları Kuzu’nun yaşam kıtap’ında yazılı olanlar girecek.”Vahiy 21:23

  “Melek bana Tanrı’nın ve Kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi.”Kentin anayolunun ortasında akan ırmagın iki yanında oniki çeşit veyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu.”Vahiy 22:1.2

  Burada bulunan meyveler artık yasak değildir.

  “Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın,billur gibi parıdayan yeşim taşının parıltısına benziyordu..”Vahiy 21:11

  “Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı.”Vahiy 21:21

  Tanımlanıyor.

  İman eden, İSA MESİH’i Rab ve kurtarıcı kabul eden herkes,her inanlının Tanrı’ya olan özlemi,Tanrı ile birlikte yaşayarak cennet’te karşılanacaktır.

  “İşte Tanrı’nın konutu insanlar arasındadır,Tanrı onların arasında yaşayacak.Onlar O’nun halkı olacaklar.” Vahiy 21: 3

  Kutsal Kıtap yorun kıtabında;
  A.T.Piterson yazdığı yazıda şöyle diyor.
  “Artık hiç bir lanet kalmayacak= Mükemmel Günahsızlık.
  Tanrı’nın ve Kuzu’nun Tahtı kentin içinde olacak=Mükemmel Yönetim.
  Kulları O’na tapınacak=Mükemmel Hizmet.
  O’nun yüzünü görecekler.=Mükemmel birliktelik.
  O’nun adını taşıyacaklar.=Mükemmel Benzerlik.
  Artık gece olmayacak.=Mükemmel Kutsallık.
  Sonsuza dek eğemenlik sürecekler.Mükemmel Gölkem.”

  Yaratılış ve insanlık Cennet’te Tanrı’nın baştan beri tasarladığı amaça kavuşacak ,ve İnsana verilen “eğemen ol” buyruğu en sonunda sevinç ve mükemmellik içinde,cennet’te gerçekleşecektır.

  RAB İSA MESİH’in Lütfu,Ona İnanmış tüm Kardeşlerimle olsun.Amin.

  #36294
  Anonim
  Pasif

  sevgili saba,
  hristiyanlıkta cennetten kasıt bu ise benim şu anki inancımda olduğu gibi sevdiklerimizle birlikte olmamıza ya da benzeri bir şeye değinen bir ifade var mıdır İncil’de?
  sevgiler.

  #36299
  Anonim
  Pasif

  sevgili saba,
  hristiyanlıkta cennetten kasıt bu ise benim şu anki inancımda olduğu gibi sevdiklerimizle birlikte olmamıza ya da benzeri bir şeye değinen bir ifade var mıdır İncil’de?
  sevgiler.


  Sevgili Closer.
  Kutsal Kıtap’ımızda, Cennetin tarif’inde,senin bahsettiğin şekilde bir tanım yok.yani sevdiklerin yada tanıdıklarımızla ilğili olarak.
  Cennet’in Tanımında anlatılan:

  “Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak,Onların gözlerinden bütün yaşları silinceki,artık ölüm olmayacak,artık ne yas ,ne ağlayış,nede ızdırap olacak ,çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”
  Vahiy 21:4

  Hastalıkların olmuyacağı,Ölümün değil, sonsuz yaşamın olacağı,bu gün çekilen sıkıntıların tümünün, orda geçerli olmuyacağı şeklindedir.
  En önemli konuda TANRI’la birlikte olacağımızdır.
  Esenlikle.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.