TANRI KİŞİSELDİR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23756
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı kendisinin bilinmesini ister. Ve O kendi hayatını bizimle paylaşmak istediğinden “suretimizde ve benzeyişimizde bir insan yapalım” dedi.[1] Böylelikle Tanrı yarattığı insana konuşmuş ve onunla diyalog içine girmiştir.[2]

  İnsan günah işleyerek Tanrı’nın kurallarını çiğnediği zaman Tanrı’dan saklanma ihtiyacını duymuştur. Fakat Tanrı buna rağmen insana seslenmiştir.[3] Tanrı insanlığa olan bu seslenişini değişik yollardan sürdürmüştür. Kendisi insanoğluna uzak değildir, aksine O’nu bulabilmemiz için Kendisi bize yaklaşmıştır.[4] Tanrı kendisini içtenlikle (hakikat) arayanlara yakındır.[5]

  Tanrı’nın kendisini ruhta ve gerçekte arayanlara yakın olduğunu bilerek O’na ruhta ve gerçekte tapınmalıyız. [6]. Tanrı, İsa Mesih’te insanlığa çok daha yakın bir şekilde konuşmaktadır.[7] İsa Mesih kaybolanları aramaktadır (kaybolan insanlığı arayan Tanrı bu anlamda bizler için çok kişiseldir).[8]

  Bizler Tanrı’yı bulduğumuz anda anladığımız en önemli gerçek aslında O’nun bizi bulduğudur. Çünkü bizleri ebedi sevgi ile seven ve kendine çeken Tanrı’nın kendisidir. [9] Bu anlamda bizler Tanrı’ya yaklaştıkça O da bize yaklaşacaktır.[10] Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak, imanın verdiği güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı’ya yaklaşalım.[11]

  Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.[12]
  [1] Tekvin 1:26

  [2] Tekvin 1; 2; 3

  [3] Tekvin 3:8

  [4] Tesniye 4:7, Elçilerin İşleri 14:17; 17:27,

  [5] Mezmur 145:18, İşaya 50:8, Yeremya 23:23, (Mezmur 16:8; 34:18; 119:151)

  [6] Yuhanna 4:23 (Tekvin 24:26-27, Çıkış 34:8, Vahiy 4:10; 7:11; 11:16)

  [7] Yuhanna 4:24-26; 15:15, Romalılar 16:26, I.Korintliler 2:9-10, Efesliler 1:9-10

  [8] Luka 19:10, Hezekiel 34:16

  [9] Yeremya 31:3, Tesniye 4:37, Hoşeya 11:4

  [10] Yakup 4:8, II.Tarihler 15:2

  [11] (İbraniler 10:22) Efesliler 3:12, I.Timoteyus 3:14

  [12] (İbraniler 4:16) I.Yuhanna 4:17


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.