TANRI GÖRKEMLİDİR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23754
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı’nın o çok özel görkemli (izzetli, yüce) varlığı O’nu tanıyanları övgüye ve itaate yönlendirir.

  O izzet kralıdır.[1] Yücelik Tanrısı atamız İbrahim’e konuştuğunda O’nun seslenişi İbrahim’i iman ve itaate yönlendirmişti.[2] O’nun görkemi kutsal olduğu kadar korkunçtur da.[3]

  Tanrı bu görkemini dünyaya değişik şekillerde açıklamıştır:

  Gökler Allah’ın izzetini beyan eder,

  Ve gök kubbesi ellerinin işlerini ilan eyler.[4]

  Görkem Tanrı’sının işleri de görkemlidir. Tanrı’nın yaptığı görkemli işlere bakanlar O’na ait olup O’na tapınmanın zevkini duyarlar.[5] Tanrı kendi izzetini İsrail halkına daha özel bir şekilde göstermiştir.[6] İşaya peygamberin kitabında Tanrı’nın bütün dünyaya görkeminin açıklanacağı müjdesiyle İsa Mesih’e ait bir ön bildiri vardır. İsa Mesih Tanrısallığın en görkemli bir şekilde yeryüzüne açıklanışıdır.[7]

  İsa Mesih’in yeryüzüne gelişi çobanlara müjdelenirken Kutsal Kitap bu peygamberliğin yerine gelişini “Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı” ifadesini kullanarak açıklar. Yalnızca İsa Mesih’te Tanrı’nın görkemi açıklanmıştır. [8]

  Elçi Petrus İsa Mesih’in İncil’ine dair yazarken bu görkeme “Rabbimiz İsa Mesih’in kudretini ve gelişini size bildirirken düzme masallara uymadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük” ifadesiyle tanıklık eder.[9]

  Elçi Yuhanna Kutsal Kitap’ın Yuhanna bölümünde İsa Mesih’in bedene bürünüp dünyaya gelmesini açıklarken Baba Tanrı’nın yüceliğinin Mesih İsa’da tam olarak açıklandığını öğretir.[10]

  Mesih İsa dünyanın yargıcı olarak ikinci defa geldiği zaman O’na iman edenler O’ndaki yücelikte görüneceklerdir.[11] Çünkü İsa Mesih bizlerin düşmüş bedenlerini kendi görkemli varlığı ile yenileyecektir.[12] Yine Kutsal Kitapta İsa Mesih ikinci gelişinde Baba’nın egemenliğine alınacak kişiler için “Baba’nın egemenliğinde parlayacaklar” demiştir.[13] Bir Hristiyan İsa Mesih’e olan imanından dolayı bu dünyanın sıkıntılarının sonunda hayal edemeyeceği, mukayese edemeyeceği kadar büyük bir yücelik kazanacaktır. Bütün bunlar Mesih’in ikinci gelişi ile O görkemli tahtına oturmasıyla başlayacaktır.[14] Hristiyan inancının Tanrı’sı kayıp insan için İsa Mesih’te kurtuluş yolu açan, tacını ve görkemini kendi sevdiği halkına veren bir Tanrıdır.[15]

  Bu yüzden iman ile söyleyebiliriz ki;

  Öğüdünle bana yol gösterirsin,

  Ve beni izzetle alırsın.[16]  [1] Mezmur 24:10

  [2] Elçilerin İşleri 7:2

  [3] Çıkış 15:11

  [4] Mezmur 19:1

  [5] Mezmur 11:1-3; 145:5

  [6] Çıkış 24:17

  [7] İşaya 40:5

  [8] Luka 2:9

  [9] II.Petrus 1:16

  [10] Yuhanna 1:14

  [11] Koloseliler 3:4

  [12] Filipililer 3:21

  [13] Matta 13:43

  [14] Matta 19:28

  [15] II.Korintliler 4:17, Vahiy 2:10

  [16] Mezmur 73:24 (Romalılar 8:18, 29)


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.