TANRI BİLGEDİR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23773
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı her şeyi bilir, ancak ayrıca her durumda doğru olan şeyi yapar ve Sözleriyle Çelişmez.

  Bilgelik ve güç Tanrı’nındır.[1] Bu yüzden doğru öğüt ve anlayış Tanrı’dadır.[2] Tanrı sadece yaratıcı değil, fakat O aynı zamanda bilge bir yaratıcıdır;[3] Tanrı bilge olan tek yaratıcıdır.[4] Ve Tanrı’nın anlayışına sınır yoktur fakat gök ve yer bizlerin[5] kavrayamayacağı bir şekildedir.[6] O’nun bilgeliği bizlerin hiç bir zaman akıl erdiremeyeceği bir şekilde büyüktür.[7] Tanrı, anlayışına tek akıl erdirilemeyendir.[8]

  Mezmur 8 Tanrı’nın yaratıcılığını ve anlaşılmaz surette bilgelikle dolu olmasına yönelik bir övgüler bütünüdür. Tanrı’nın yüceliği yeryüzünü ve gökyüzünü kaplamıştır[9] (8:1-3, 9). Ancak Tanrı kendi yüceliği karşısında bir hiç gibi olan insanoğluna özel bir ilgi göstermiş (8:4), insanı onurlandırmış (8:5) ve yaratılışın üzerinde ona yetki vermiştir (8:6-8).

  Fakat Tanrı bizler için sır olan şeyleri anlayabilelim diye bilgeliğini bize açmıştır.[10] Bu yüzden Kutsal Kitap bizlere sadece doğru bir insanın nasıl yaşayacağını öğreten bir kurallar ya da emirler kitabı değildir. Aynı zamanda bize bilgelik kazandıran[11] bir bilgelik[12] ve uyandıran bir kitaptır. [13]

  Diğer yandan Mesih, bizler için en yüce ve erişilmez olan Tanrısal bilgeliği bize getirmiştir. Çünkü gerçeğin bilgisinin hazinesi Mesih’tedir.[14] Çünkü Mesih, Tanrı’da olan bilgelik ve anlayışın doluluğunda olarak aramıza gelmiştir.[15] Mesih böylece başka hiç bir kimsenin yapamayacağı şekilde Tanrısal bilgeliği bizlere açmıştır.[16] Böylece bizler çağrılmışlığımızın bilgisini[17] Mesih’ten, O’nun bilgeliğinden almışızdır.[18]

  Yani bilgeliğin kaynağı Tanrı olduğu gibi bizim bilgeliğimizin kaynağında da Tanrı vardır:[19]

  Luka 21: 15Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek.

  Öyleyse Tanrı’nın bilgeliğini Tanrı’nın kilisesi dünyaya gösterir.[20] Böylece Tanrı kendi bilgeliğini kendisinden dileyenlere verir.[21]  [1] Daniel 2:20

  [2] Eyüp 12:13

  [3] Mezmur 104:24

  [4] Romalılar 16:27

  [5] Yeremya 10:7

  [6] Süleymanın Meselleri 3:19

  [7] Eyüp 9:4, Romalılar 11:33

  [8] Mezmur 147:5, Vahiy 5:12; 7:12

  [9] Mezmur 19:1

  [10] Daniel 2:28, Matta 11:25

  [11] II.Timoteyus 3:15

  [12] Mezmur 19: 7-9, 11, Tesniye 4:6, Süleymanın Meselleri 3:13-15; 4:5-8; 9:10; 16:16

  [13] Mezmur 94:8-11; 107:43, Yeremya 4:22, Matta 10:16

  [14] Koloseliler 2:2-3

  [15] İşaya 11:2, I.Korintliler 1:30

  [16] [Luka 2:40] Matta 13:54

  [17] I.Korintliler 2:5

  [18] I.Korintliler 1:24; 12:8

  [19] Süleymanın Meselleri 2:6, Efesliler 1:7-8, 17

  [20] Efesliler 3:10 (I.Timoteyus 4:6) Romalılar 1:14 -15

  [21] Yakup 1:5, Mezmur 51:6


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.