TANRI BAĞIMSIZDIR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23776
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı kendiliğinden vardır ve bu yüzden de varlığını başka herhangi bir şeye borçlu değildir. Varlığını ve gücünü başka bir şeyden almaz. Yani Tanrı başka bir şeyden gelmemiştir. Tanrı’nın varlığı da işleri de başka bir şeye bağlı değildir. Tanrı, varlığında, niteliklerinde, planlarında ve işlerinde tamamıyla bağımsızdır. Kendisi bağımsız karar verir ve bağımsız bir şekilde uygular.

  Yaratılış içinde başka O’na benzeyen yoktur. Yaratılış ve içindekiler Tanrı’dan meydana gelmiştir ya da bütün yaratılışın varoluşunun sebebi Tanrı’dır. Ancak Tanrı yaratılış ile ve özel olarak insan ile ilişkiye girdiğinde bu durum O’nun bağımsızlığını sınırlamaz. Tanrı yaratılış ve insan ile ilişki başlatır çünkü bu O kendiliğinden ister; bir ihtiyaç ya da gereklilikten dolayı değildir! Tanrı bağımsız olduğu için hep aynıdır ve bu yüzden de değişmezdir.

  Kutsal Kitap’ın ilk ayeti şöyle diyor:

  Tekvin 1:1 Başlangıçta Tanrı…[1]

  Tanrı başlangıçta kendisi, bir fikir almaya ihtiyacı olmadan karar veriyor ve bunu kendi isteği doğrultusunda uyguluyor –bu yüzden Tanrı bağımsızdır.

  Tanrı kendisini halkına nasıl açıklayıp tanıtıyor?

  Çıkış 3:14 «Ben Ben'im»

  Burada Tanrı’nın yeni bir ismini öğreniyoruz. Ama bundan da öte O’nun her şeyden bağımsız olarak var olduğunu öğreniyoruz. Yani kendiliğinden var olan Tanrı bağımsızıdır.

  Kutsal Yazılar Tanrı’nın kendisinde yaşam olduğunu öğretmektedir. Yani Tanrı, yaşamı verirken başka bir şeyden almıyor, o zaten kendinde vardır –böylece Tanrı bağımsızdır:

  Yuhanna 5:26 Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul'a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi.

  Tanrı kendiliğinden vardır ancak insan Tanrı tarafından her yönüyle bilinir –böylece Tanrı bağımsızdır:

  Mezmur 94: 8 Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin;

  Ey aptallar, ne zaman akıllanacaksınız?

  9 Kulağı yaratan işitmez mi?

  Göze biçim veren görmez mi?

  10 Ulusları yola getiren yargılamaz mı?

  İnsanı eğiten bilmez mi?

  11 RAB insanın düşüncelerinin

  Boş olduğunu bilir.

  Dünya yaratılmadan önce bile Tanrı kendiliğinden vardır ve kendine yeterlidir –böylece Tanrı bağımsızdır:

  Mezmur 90: 2 Dağlar var olmadan,

  Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

  Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.[2]

  Evrende olan her şey Tanrı’dan gelir fakat Tanrı’nın bütün bunlara ihtiyacı yoktur –böylece Tanrı bağımsızdır:

  İşaya 40:18 Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz?

  Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?

  19 Putu döküm işçisi yapar,

  Kuyumcu altınla kaplar,

  Gümüş zincirler döker.

  20 Böyle bir sunuya gücü yetmeyen yoksul kişi

  Çürümez bir ağaç parçası seçer.

  Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye

  Usta bir işçi arar.

  21 Bilmiyor musunuz, duymadınız mı?

  Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi?

  Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı?

  22 Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir,

  Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir.

  Gökleri perde gibi geren,

  Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.

  23 O'dur önderleri bir hiç eden,

  Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

  24 O önderler ki, yeni dikilmiş, yeni ekilmiş ağaç gibi,

  Gövdeleri yere yeni kök salmışken

  RAB'bin soluğu onları kurutuverir,

  Kasırga saman gibi savurur.

  25 “Beni kime benzeteceksiniz ki,

  Eşitim olsun?” diyor Kutsal Olan.

  26 Başınızı kaldırıp göklere bakın.

  Kim yarattı bütün bunları?

  Yıldızları sırayla görünür kılıyor,

  Her birini adıyla çağırıyor.

  Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde

  duruyor.

  27 Ey Yakup soyu, ey İsrail!

  Neden, “RAB başıma gelenleri görmüyor,

  Tanrı hakkımı gözetmiyor?” diye yakınıyorsun?

  28 Bilmiyor musun, duymadın mı?

  Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,

  Ne yorulur ne de zayıflar,

  O'nun bilgisi kavranamaz

  Tanrı düşüncesinde ve işlerinde büyüktür, erişilmezdir, anlaşılamaz derecede akıl ermezdir –böylece Tanrı bağımsızdır:

  Romalılar 11: 33 Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! 34 “Rab'bin düşüncesini kim bildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü oldu?”

  Tanrı iradesinde bağımsızdır:

  Daniel 4:34 … Sonsuza dek Diri
  Olan'ı onurlandırıp yücelttim.

  O'nun egemenliği ebedi egemenliktir,

  Krallığı kuşaklar boyu sürecek.

  35 Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır.

  O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da

  Dilediğini yapar.

  O'nun elini durduracak,

  O'na, “Ne yapıyorsun?” diyecek kimse yoktur.[3]

  Romalılar 9:19 Şimdi bana, “Öyleyse Tanrı insanı neden hâlâ suçlu buluyor? O'nun isteğine kim karşı durabilir?” diyeceksin.

  Efesliler 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

  Vahiy 4:9-11 Canlı yaratıklar, taht üzerinde oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça, yirmi dört ihtiyar, sonsuzluklar boyunca yaşayıp taht üzerinde oturanın önünde yere kapanarak O'na tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne atarak diyorlar ki, “Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.”

  Tanrı gücünde bağımsızdır:

  Mezmur 115:3 Bizim Tanrımız göklerdedir,

  Ne isterse yapar.

  Tanrı kararında bağımsızdır:

  Mezmur 33:11 RAB ulusların planlarını bozar,

  Halkların tasarılarını boşa çıkarır.

  Tanrı her şeyi kendi planına göre, kendi isteğine düzenlerken bunları sadece kendisi aracılığı ile var eder. Çünkü O bağımsızdır:

  İbraniler 2: 10 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşüyordu.  [1] Yuhanna 8: 58 ayetini Tekvin 1:1, Yuhanna 1:1-3 ayetleri ile birlikte düşünelim: “İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi” Burada İsa bizlere kendi Tanrılığını açıkladığı gibi, insandan ve zamandan bağımsız olarak Tanrı’nın var olduğu, her şeyden bağımsız olarak var olduğu gösteriyor. Aynı şekilde İsa Mesih’in Tanrılığına değinen Koloseliler 1:17 ayeti Başlangıçta (her şeyden önce) bağımsız olarak Üçlü Bir Tanrı’nın varlığını açıklayan şu sözleri söylüyor: Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.

  [2] Yuhanna 1:1-3

  [3] Eyüp 9:12


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.