TANRI ADİLDİR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23764
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  İnandığımız Tanrı tarafsızdır. Tanrı’yı görünüşümüz, varlığımız ya da insanların gözündeki değerimiz veya insanların gözündeki yerimiz asla etkilemez. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.[1] Tanrı insanın baktığı açıdan bakmaz, insanın gördüğü şekilde görmez. Tanrı insanın göremediğini görür. O bizim değer yargılarımızdan farklı olarak yürek düşüncelerimizi önemser.[2] Bu yüzden Tanrı’nın yolları ve düşünceleri insanınkinden farklıdır; bu nedenle Tanrı’nın yolları adildir.[3] Kusursuz işleri ve doğru yolarıyla Tanrı Adildir.[4]

  Evreni yaratan ve içindeki her şeyin sahibi olan Tanrı, zengini fakirden üstün saymaz. Çünkü her şey O’nun elinin eseridir. [5] Bu yüzden de herkese karşı tarafsız ve eli açıktır.[6] Tanrı’nın bu adil olma yönü, başta O’na inananları ve sonra inanmayanları tarafsız ve adil olmaya çağırır.[7] Bu yüzden kişiler kendi değerlerine güvenmeyip her zaman hata yapabileceklerini göz önüne almalı, Tanrı’nın yüreğimize göre vereceğini bilerek ona göre diğer insanlarla olan ilişkilerini düzenlemelidir.[8]

  Tanrı bizleri toplumdaki değer ve konumuza göre yargılamaz.[9] Bu yüzden insanlar Tanrı’yı tanımaya gayret etmeli, bütün yüreğiyle O’na kulluk etmeye çalışmalıdır.[10] Çünkü Tanrı insanların işlerinin ya da sözlerinin arkasındaki düşünceleri bilir.[11] Tanrı’nın bizlerde görmek istediği O’nun sahip olduğu yani Tanrısal bir yürektir.[12] Böylece Tanrı’nın yüreğini arayanlar ve bu yolda devam edenler O’nu yaşamlarında yüceltmiş olurlar.[13] Tanrı’nın adil olması aynı şekilde bizleri de adaletli olmaya yönlendirir ya da başka bir açıdan söylersek adil Tanrı bizden adil olmamızı ister.[14]

  Tanrı’nın insanlığa konuştuğu Kutsal Kitap’ın müjdesi de budur ki, Tanrı kendisinden korkanlara bakar, onların hangi ulustan olduğuna değil.[15] Bizler Mesih aracılığı ile Tanrı’nın çocuklarıyız.[16] Artık Yahudi ya da Grek ayrımı yoktur. Her dilden, her ulustan insanlar Mesih’te birdir.[17] İlahi adalet[18] Mesih’te daha görünür bir şekilde açıklanmıştır.[19]

  Yakup mektubu insanlar arasında ayrım yapılmasını istemez, çünkü Tanrı’nın kendisi bizim aramızda ayrım yapmamaktadır.[20]
  [1] Romalılar 2:11, Elçilerin İşleri 10:34, Tesniye 10:17

  [2] I.Samuel 16:7, I.Krallar 8:39

  [3] İşaya 55:8-9

  [4] Tesniye 32:4, Mezmur 103:6

  [5] Eyüp 39:19,

  [6] Romalılar 10:12, Eyüp 34:18-19, Matta 5:45 (Matta 20:14), Elçilerin İşleri 10:34-35, Galatyalılar 2:6, Efesliler 6:9

  [7] Levililer 19:15

  [8] Yeremya 17:9-10

  [9] Galatyalılar 2:6,

  [10] Yeremya 29:13

  [11] I.Tarihler 28:9

  [12] I.Tarihler 29:19

  [13] Mezmur 40:16

  [14] Tesniye 16:20, Mezmur 82:3, Süleymanın Meselleri 21:3, İşaya 56:1, Romalılar 13:7, Koloseliler 4:1 (I.Samuel 30:24, II.Samuel 8:15, I.Krallar 1:3:28, Yeremya 22:15)

  [15] Elçilerin İşleri 10:34-35

  [16] Galatyalılar 3:26

  [17] Galatyalılar 3:28

  [18] Mezmur 103:6, Süleymanın Meselleri 16:11, İşaya 45:21

  [19] Tsefanya 3:5, Yuhanna 5:30, Romalılar 2:2

  [20] Yakup 2:1, Efesliler 6:9


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.