Tanrı Herşeye Gücü Yetendir

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23834
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  İbranice “El Şaday” kelimesi “Yüce Tanrı” olarak çevrilebilir. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Mesih'in mucizeleri O'nun fiziksel dünya üzerindeki gücünü kanıtlamıştır. Fakat O'nun Sözleri ve dirilişi, tüm yaratılışa O'nun yetkisini ve gücünü beyan eder.

  Dr. John Walvoord şöyle yazmıştır:

  Mesih'in her şeye gücünün yettiğinin kanıtı diğer nitelikleri kadar önemlidir. Bazen fiziksel güç şeklini alır, fakat bu çoğu zaman Mesih'in yaratılış üzerindeki yetkisini gösterir. Mesih'in günahları bağışlama yetkisi vardır (Matta 9:6), gökte ve yerde tüm güce sahiptir (Matta 28:18). Doğaya (Luka 8:25) ve Kendi yaşamına karşı güce sahiptir (Yuhanna 17:2). Fiziksel olarak hastalara şifa verme ve cinleri kovma gücüne sahiptir (Filipililer 3:21). Dirilişinden dolayı; “Onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları, tamamen kurtaracak güçtedir” İbraniler 7:25). “O'nun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim” (2. Timoteus 1:12). “Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, Kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir” (Yahuda 24; Efesliler 5:27). Grekçe metinde 25. ayette geçen “Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla” sözü Mesih'in Tanrılığı'nı betimlemektedir. Mesih'ten ve Tanrı'dan ayrı ayrı bahsedilmiş olsa bile, her iki durumda da Mesih'in gücüne gereksinim vardır. Mesih'in doğumu, ölümü ve dirilişi, Mesih'in günaha karşı işleve geçip, kurtuluşu getirmesine yol açmıştır. Mesih'in her şeye gücünün yetmesi kutsallık, bilgelik ve iyilikle doludur.5


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.