Sürekli Dua Etmek

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23941
  Anonim
  Pasif

  Sürekli Dua Etmek :lutfen::lutfen::lutfen:

  İncil’in sayfalarını tek tek çevirip duadan söz edilen her yere bir işaret koyarsak, o zaman duanın üzerinde ne kadar durulduğunu görebiliriz. Sadece Matta’da 41, İncil’in bütününde ise 230 kez duadan söz edilmektedir.Efesliler 6:18’de:‘Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin’ dendiğini görürüz. Değişik yöntemler, biçimler, durumlar bunların hepsi Şeytan’a karşı kullanılmak üzere insanoğlunun elinin altındadır.

  “Durmadan’ sözcüğü Kutsal Kitap’ta altı kez ve yalnızca dua sözcüğüyle birlikte geçer.

  DURMADAN DUA EDİN!

  ‘inanlılar topluluğu, onun (Petrus) için Tanrı’ya hararetle dua ediyordu’(Elçilerin İşleri 12:5).“Tanrı, sizi durmadan, her zaman dualarımda andığıma tanıktır’ (Romalılar 1:9)-

  ‘İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih’e bağlandığınız ümitten gelen dayanıklılığınızı Babamız Tanrı’nın önünde durmadan anıyoruz’ (1.Selanikliler 1:2.3).

  ‘Tanrı’ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var….’ (1.Selanikliler 2:13).‘

  ‘Durmadan dua edin’ (1.Selanikliler 5:17).
  ‘Gece gündüz dualarımda durmadan seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı’ya şükrediyorum’ (2.Timoteyus 1.13).
  ‘İsa Mesih ‘hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini öğretti’ (Luka 18:1).

  Bir dizi başka örnek bize bir kelimenin şu anlamlarda kullanıldığını gösterir: ‘sürdürün, vazgeçmeyin, kalıcı olun, dayanın, adayın, uyanık kalın.’ Aşağıdaki metinleri buna göre kendiniz yeniden yorumlayın:

  ‘Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın ve şükredin’ (Koloseliler 4:2).

  ‘Kendinizi duaya verin’ (Romalılar 2:12).

  ‘Biz kendimizi duaya ……adayalım’ (Elçilerin İşleri 6:4).

  ‘Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun’ (Efesliler 6:18).
  İsa Mesih’in duadan söz ediş biçimi birçoklarının düşündüğü gibi değildir. O:
  ‘Dileyin, size verilecek; arayın bulacaksınız; kapıyı çalın size açılacaktır’ (Matta 7:7).

  Bu sözcükler – isteyin, arayın, kapıyı çalın – Grekçe’de geniş zaman bildirme kipindedir. Ancak başka bir yerde tek ve tamamlanmış bir olayı belirten bir başka zaman kipi kullanmıştır:‘Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver’ (Matta 6:11).

  Bu kez ama her gün ‘bugün…bize ver’ diyerek dua edin. Her günün ihtiyacını ‘gündelik’ olarak isteyin. Tanrı böyle ister. Bütün bir yıl boyunca ‘imanda kalmayı dilememizi değil, O’nun çocukları olarak O’na tekrar tekrar giderek yaşam ekmeğini ve Kutsal Ruh’u ‘gündelik’ olarak istememizi bekler, bir defada sonsuza dek almak için dua etmemizi değil. Biz her zaman alıyoruz, hem de hergün!

  TANRI DUALARI İŞİTİR

  Kutsal Kitap’ta duaların işitileceğinden sürekli söz edilir.

  ‘Babanız, nelere gereksiniminiz olduğunu daha siz O’ndan dilemeden önce bilir’ (Matta 6:8).

  ‘Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır’ (Matta 7:8).

  ‘Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz’ (1.Yuhanna 5:14-15).
  Dua etmenin bazı koşulları vardır, ama hiçbiri yerine getirilemeyecek kadar zor değildir.

  1- Tanrı’dan iman ederek isteyin (Matta 21:22, Yakup 1:16)
  Tanrı’dan istemenin fazlası olmaz. Göklerden gelecek olan yardımda aşırı taleple atacak bir sigorta yoktur. ‘İste!’ Bu, İsa Mesih’in buyruğudur. Demek ki, istemekle Tanrı’nın arzusu dışına çıkmayız, ama dilekte bulunmayarak Tanrı’nın arzusu dışına çıkabiliriz.


  2- Mazeret öne sürerek gelmeyin. Uygunsuz ya da Tanrı’nın arzusu dışında bir dilekte bulunmuyorsanız mazeret öne sürmeyin. Bizim görevimiz istemek ve Tanrı’nın nasıl davranacağına karar vermesini beklemektir. Bizim herhangi bir dileğimiz Tanrı’yı öfkelendirmez. Tanrı’nın isteğinin ne olduğu konusunda gereğinden fazla endişelenirsek, hiç bir zaman iman edemeyiz! Yalnız Tanrı’nın arzusu uyarınca dilekte bulunmayı büyük bir dindarlık belirtisi haline getirdik. Ancak bu, İsa Mesih’in Yuhanna 15:7’de söyledikleriyle çelişmektedir: ‘ne isterseniz dileyin, size verilecektir.’ Tanrı olgun imanlılara yaşamlarının hemen her döneminde özgür seçim hakkı tanımıştır ve onların kararlarını bereketler.
  3- Tanrı sizi bağışladığı gibi siz de bağışlayın (Markos 11:25, Luka 6:37, Matta 5:23,24).

  4- ‘İnsanlar işitsin diye’ dua etmeyin, içtenlikle dua edin. Bir vaiz kendi duası hakkında ‘New York’ta bircemaat karşısında okunmuş en dokunaklı dua’ demişti. Böyle olmamalıdır. Tanrı’nın alçakgönüllülerin duasını işittiğini unutmayın.

  5- İsa Mesih’in adıyla dua edin (Yuhanna 14:3, 16:23).

  İsa Mesih’te olduğumuza göre İsa Mesih adıyla dua ettiğimizde, O’nun bize verdiği erdemlerle konuşuyoruz demektir. Sağduyumuz, ‘İsa Mesih adına komşumu soymama yardım et!’ gibi bir dilekte bulunamayacağımızı söyler.Bir vaize mektup yazan iki kadın bu gerçeği görmezlikten gelip şöyle dediler: ‘Senin ölümün için dua ediyoruz. Daha önceki iki olayda başarılı olduk.’


  6- Tanrı’nın Sözü’nü yüreğinizde saklayın. Şu ayetlerdeki dengeye dikkat edin.

  ‘Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir’ (Yuhanna 15:7).

  ‘Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi’ (Mezmur 66:18).

  İsa Mesih’in sözüne değer verin; adaletsizliği benimsemeyin.


  7- Dualarınıza cevap gelmemesine sebeb olan engelleri ortadan kaldırın. Yakup birçok kez sesimizi duyuramamızın nedenleri konusunda bizi uyarıyor.

  -‘ Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarınsürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer’ (Yakup 1:6-7).

  – ‘Dilediğiniz zaman da dilediğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz’ (Yakup 4:3).

  Kusursuz Bilgelik

  İsa Mesih şöyle dua etmiştir:

  ‘ Benim değil, senin isteğin olsun’ (Luka 22:42).

  Bizler eksiksiz bir bilgeliğe sahip olmadığımızdan kusursuz olamayız. Sınırsız bir güce sahip olsaydık, kısa sürede her şeyi mahvederdik. Buna karşılık Tanrı, birini mutlu etmek için bile olsa budalaca bir şey yapmaya ikna edilemez. O’nun yanıtları bizim dualarımızdan daha bilgecedir. ‘Hayır’ları bile!

  Kral Hizkiya’nın daha uzun yaşamak için dua ettiği biliniyor. Tanrı da onun bu isteğine karşılık yaşamını 15 yıl uzattı. Bu 15 yıl içinde Hizkiya’nın oğlu Manaşe doğdu ve 50 yılı aşkın bir süre ülkeyi günaha sürükleyerek yönetti. Bununla birlikte eğer Hizkiya soyunu sürdürmeden ölseydi, Matta 1.bölümde sıralanmış olan İsa Mesih’in Davut’tan gelen soyu kurumuş olacaktı. Tanrı kendi isteği dışında hiç bir şey yapmaz, dua et meye devam edin!

  (Dua adlı kitapcıktan alıntı)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.