• Bu konu 1 izleyen ve 4 yanıt içeriyor.
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25445
  Anonim
  Pasif

  1. Aldanmayın

  İsa, ” Sakın sizi saptırmasınlar ” dedi. ” Birçokları, ‘ Ben O’yum ‘ ve ‘ Zaman yaklaştı ‘ diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin ” ( Luka 21:8 )

  Son günlerde uyanık kalıp gözlememiz gereken ilk işaret aldanmamaktır. Bazıları aldatılma konusuna çok fazla takılmamamız gerektiğini söylüyor. Bazı Kutsal Kitap öğretmenlerinin şöyle bir ifade kullandıklarını duydum, ” Eğer şeytanın kendisi bile sizin için dua etse, aldatılamazsınız merak etmeyin. ” Ama ben son günlerde aldatılmama konusunda gerçekten uyanık kalmamız gerektiğini düşünüyorum.

  İsa Mesih Matta 7:15 ayetinde yine aynı şeyi tekrarlıyor ve şöyle diyor:
  Sahte öğretmenlerden sakının ! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özünde yırtıcı kurtlardır.

  Bizler bugünlerde büyük ve küçük olmak üzere birçok sahte peygamberin olduğunu biliyoruz.İsa’nın zamanından beri Buda, Konfüçyüs ortaya çıkanlardan bazılarıdır. Rev. Moon, David Kores ve Cennet Kapısı hareketinin önderi bunlardandır. Birçok Yahudi Rebay Meachem Schneerson’ın Mesih olduğunu iddia etti. Ölümünün ardından izleyicilerinin birçoğu onun dirileceğini düşünüyordu. Yeşeya 53. bölümün Rebay Schneerson’ın hakkında olduğu söyleniyordu. Bu bir anlamda Mesih’in gelişi için onların yüreklerini hazırladı. Kesinlikle Mesiyanik peygamberlikleri yerine getirecek olan kişi o değildi. Bugünlerde ortaya çıkan daha birçok sahte peygamber ve mesihlere tanık oluyoruz. ( ” Gözcüler ” )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenler ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan ne yararı olur ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #30363
  Anonim
  Pasif

  Zekeriya 13:5 ayetleri son günlerde birçok sahte peygamberin olacağını ve insanların, ” Ben bir peygamber değilim, çiftçiyim. ” diyeceklerini söylüyor. Bugünlerde Tanrı peygamberlik hizmetiyle çalışıyor olsa da, Tanrı’nın önceki zaman içinde peygamberler aracılığıyla konuştuğunu ama son günlerde Oğul aracılığıyla konuşacağının farkında olmalıyız. Baş olan İsa Mesih’e sıkıca tutunmalıyız, çünkü O asıl peygamber, Kahin ve Kral’dır.

  Söylenen her peygamberlik sözüyle hareket etmemelisiniz, önce Kutsal Yazılar’la uyum içinde olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Peygamberlerin ruhları peygamberlerce denetlenmelidirİsa Mesih’in ilk uyarısını hatırlayıp dikkatli olmalıyız, “Uyanık kalıp aldanmayın. “İnsanların söylemiş olduğu sözleri Kutsal Kitap’ın süzgeçinden geçiren ve Baş Olan İsa Mesih’e sımsıkı sarılan gözcüler olmalıyız. Tanrı bizi İsa Mesih’e yakınlaştırıp Söz’ünde kalmasını istiyor. Mat. 24: 11 , 12 ayetleri, son günlerde, birçok sahte peygamblerin ortaya çıkacağını, artan kötülükten dolayı pek çoğunun sevgisinin soğuyacağını söylüyor. Son günlerde birçokları saptırılacak ve imandan dönecekler. ( ” Gözcüler ” )

  Rabbin sevgisi ve ışığı siizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan ne yararı olur ? _hac: _hac: _hac:

  #30541
  Anonim
  Pasif

  Mesih karşıtının pek yakında ortaya çıkacağı günlerde yaşadığımızı biliyoruz. Bazıları Mesih karşıtı gelmeden önce Kilise’nin göğe alınacağını söylüyor. Diğerleri sıkıntı dönemini veya en azından bir bölümünü yaşayacağımızı söylüyor. İnsanların bu konuda farklı fikirleri var. Ama Mesih karşıtının ruhunun her zaman dünyada bulunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda son günlerde artarak yükselen büyük bir sapmanın da yaşanacağını biliyoruz. Aslında Mesih karşıtının zamanı kısaltılmamış olsaydı seçilmiş olanlar bile saptırılabilecekti ( Mat. 24:22-24 ). Ama tanrı’ya şükrolsun ki o günler kısaltılacak. Son günlerin çok çetin geçeceğini biliyoruz.

  Son günlerdeki bu sapmadan kendimizi nasıl koruyabiliriz ? Tanrı’yla beraber yürüyerek bu sapmadan korunmamızın, dört yolunun * olduğuna inanıyorum:

  İsa Mesih için tutkulu olmak

  Emin olmamız gereken ilk şey, Mesih’e olan sevgimizin azalmamasıdır. Matta 24:12’yi okuduğumuzda kötülüğün artması nedeniyle birçoklarının sevgisinin azaldığını görüyoruz. Rab Mesih O’na olan sevgimizin ateşinin tutuşmasını ve kendisiyle tutku dolu bir ilişki içinde olmamızı istiyor. Mesih’le bu türden bir ilişkiye sahip olduğumuzda sevgimiz asla soğumayacaktır. Tam tersine O’na olan sevgimiz daha da artacaktır.

  Ama İsa Mesih’le tutku dolu bir sevgi ilişkisine sahip olmak için Kutsal Ruh’un aracılığıyla Mesih’le kaliteli bir zaman geçirip O’na yaklaşmalıyız. Yoğun yaşamlarımızın tam ortasında, Tanrı’nın bizi kıskançlık derecesinde arzuladığı gibi bizler de Rab’le geçireceğimiz zaman konusunda kıskançlık duymalı ve bu konuda O’na sadık olmalıyız . ( ” Gözcüler ” )

  * 1) İsa Mesih için tutkulu olmak; 2 ) Tanrı Söz’ü için tutku duymak; 3 )Gerçeğin Ru’u olan Kutsal Ruh için tutku dolu olmak; 4)Önderlere itaat etmek ve birbirimizi sevmek

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz

  #30810
  Anonim
  Pasif

  Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı’ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz ? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı’ya düşman eder. Sizce Kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor: ” Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler.” ( Yak. 4:4-5 )

  Kötülüğün temelini oluşturan ve sevgimizi soğutan şey, Rab’bin önüne geçirdiğimiz diğer şeyler olan putperestliktir. Eğer Mesih’te tutku dolu bir ilişki içindeysek, gerç.ek olandayız ve bu durumda bizi kim kandırabilir. O gerçek olandır ve kandırılma bir yalandır. Başa sımsıkı tutunarak Rab’bi bütün yüreğimiz, canımız ve aklımızla sevelim.

  Tanrı Söz’ü için tutku duymak

  Duymamız gereken ikinci tutku, Tanrı sözüne yönelik olandır. O’nun Söz’ü gerçektir. Eğer Tanrı Sözü’nü tutkuyla seviyorsak, gerçek olan Tanrı Söz’ü aracılığıyla İsa Mesih’i tutkuyla seviyoruz demektir. Yuhanna 17:17 ayetleri, O’nun gerçek olan Söz’ü aracılığıyla kutsal kılındığımızı söyler. O’nun sözü, gerçektir.

  Nedir uluslar arsındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar bu halklar ? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor RAB’be ve meshettiği krala karşı. ” Koparalım onların kayışlarını ” diyorlar, ” Atalım üzerimizden bağlarını ” ( Mez. 2:1-3 )

  hac5 Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur.
  Mesih, bizim ışık kaynağımızdır.

  #31140
  Anonim
  Pasif

  Gerçeğin Ruh’u olan Kutsal Ruh için tutku dolu olmak

  Gerçeğin Ruh’u gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek . ( Yu. 16:13 )

  Rab, Kutsal Ruh’u sevmemizi istiyor. Eğer günahlarımızı itiraf eder ve her gün Kutsal Ruh’uyla taze bir şekilde dolmak istersek ; yalnız İsa Mesih ve Tanrı Sözü için değil, aynı zamanda gerçeğin Ruh’u olan Kutsal Ruh için de tutku dolu bir sevgiye sahip oluruz.

  Önderlere itaat etmek ve birbirimizi sevmek

  Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi, biraya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim ( İbr. 10:24, 25 )

  Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil – bunun size yararı olmaz – sevinçle yapsınlar ( İbr. 13:17 ).

  Aldanmamanın diğer bir yolu birbirimizle paydaşlık içinde olup birbirimizi cesaretlendirmek, bina etmek ve Tanrı sevgisiyle sevmektir. Biz, Mesih’in bedeniyiz. Mesih, biz bir olabilelim diye kanını akıttı. Çoğu zaman insanlar, kendi kafalarına göre ilerleyerek önderlerin öğretişlerine ve tasviyelerine kulak asmazlar ve şeytan seni düzeltecek ve de bina edecek bir önderin olmadığı yalanıyla onları kandırmaya başlar. Ardından bu kardeşler, aldanırlar.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! :papatya: :papatya: :papatya:

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.