• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23540
  Anonim
  Pasif

  Aşağıdaki alıntı; William MacDonald’a aittir:

  Mesih’in ikinci gelişinin yakın olduğunu gösteren birçok işaret vardır.Biz de aşağıdakilerin ilk belirtiler olduğu kanısındayız:

  1) 1948’de İsrail devletinin kuruluşu (Luk. 21:29).İncir ağacı(İsrail) filizlenip yapraklanmaktadır (Luk. 21:29-31). Yüzyıllardan beri ilk kez, Yahudiler kendi ülkelerinde ulus olarak varlıklarını ortaya koymaktadır. Bu da tanrı’nın Egemenliği’nin yakın olduğu anlamına gelir.

  2) Birçok ulusun ortaya çıkması (Luk. 21:29).İsa yalnız incir ağacının değil, tüm ağaçların filizleneceğini belirtmişti.Son yıllarda birçok sömürge devletinin, bağımsızlığa kavuştuğuna tanık olduk.Bu yeni bir ulusculuk çağıdır.

  3)İsrail’in inançsızlık içindeki ülkeye dönüşü ( Hez. 36: 24-25). Hezekiel onların, geri döndükten sonra günahlarından temizleneceklerini bildirmişti. İsrail bugüm büyük oranda agnostik (bilinmezci) bir ulustur, yalnızca çok az bir bölümü Ortodoks Yahudi’dir.

  4) Evrensel (Ekümenik) hareket (Va. 17,18). Büyük Babil’in, Mesih inanlısı olduğunu söylediği halde, iannamayan grupların oluşturduğu geniş bir dinsel, politik ve ticari sistem olduğunu görmekteyiz. Hristiyanlık içinde gerçekte inançlı olmayanların sayısı artmakta ( 1. Ti. 4:1-2;2.Se. 2:3) ve süper dünya kilisesi gibi bir noktaya doğru gidilmektedir.

  5) Ruhçuluğun gitgide yayılması (1. Ti. 4:1-3).Ruhçuluk bugün dünyanın birçok yerinde uygulanır hale gelmiştir.

  6) Ahlaki standartların hızla düşmesi (2. Ti.3:1-5).Günlük gazeteler bunun en güzel kanıtlarıdır.

  7)Şiddet ve hükümetlere başkaldırı (2. Se. 2:7-8). Evde, sosyal yaşamda ve hatta kilisede bir yasa tanımamazlık ruhu egemendir.

  8) İnsanların Tanrı’ya bağlı gözüküp O’nun gücünü inkar etmesi (2. Ti. 3:5).

  9) Mesih inancına karşı olanların artması (1. Yu. 2:18 ). Mesih inanlısı olduğunu söyleyip inancın temel ilkelerini bile reddeten ve sapık öğretişlere dalanların çoğalması.Bunlar, taklit yoluyla aldatanlardır (2. Ti. 3:8).

  10) Ulusların son günlerinin düzenini belirtecek şekilde birleşme çabaları.Roma Antlaşması’na dayanarak ortaya çıkan Avrupa Birliği, Roma İmparatorluğu’nun yeniden doğmasına yol açabilir ( ayaklarının bir kısmı demirden bir kısnmı balçıktandı. Dan. 2:32-35)

  11) Tanrı’nın gelecekte bir gün dünyada olup biten her şeyi yargılayacağını inkar etmek ( 2. Pe. 3:3-4).

  Tüm bunlar ayrıca, birçok yerde olan depremleri, dünyayı tehdit eden açlığı ve uluslar arasında artmakta olan düşmanlıkları ekleyebiliriz ( Mat. 24:6-7). Hükümetlerin yasayı uygulayarak karışıklıkları önlemekteki başarısızlıkları, bir dünya diktatörünün doğmasına zemin hazırlamaktadır. Nükleer silah depolarının yapılması şu türdeki soruların anlam kazanmasına yol açmaktadır: ” Canavar gibisi var mı ? Onunla kim savaşabilir ? ” (Va. 13:4 ). Belki de tüm dünyayı birbirine bağlayan televizyon yayınları, Kutsal Kitap’ın belirttiği ve her yerden görülecek olaylarda etkin bir rol oynayacaktır ( Va. 1:7)

  Bu olayların çoğunun, Mesih egemenlik sürmek üzere dünyaya gelmeden önce olacağı belirtilmektedir. Kutsal Kitap bu olayların O’nun kiliseyi alıp götürmeden önce değil,O’nun görkemle görünmesinden önce olacağını söylüyor.Eğer bu doğruysa ve bu belirtilerin birçoğu da görülüyorsa , Mesih’in kiliseyi alıp götürmeye gelişi yakın olmalıdır.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.