ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) Sözleri Rab’den dinlemeyi arayın!

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26180
  Anonim
  Pasif

  “Ve Rab, Balam’ın ağzına bir söz koyup dedi: Balak’ın yanına dön, ve böyle söyleyeceksin.” (Çölde Sayım 23:5).
  Rab’bın ağzından işiteceğimiz her söz, karşı konulamaz sonsuz gücü ve etkinliği ile kendi iradesine göre söylenir! Yaratıcı ve yapıcı söz, insan dili ile konuşulurken mucizeler olur! Rab, kendi sözünü Balam’ın ağzına koyduğu zaman,Balam’da üç mucize cereyan etmiş:
  1- Balam, Rab Allah’ın diline yerleştirdiği sözden öteye geçmeğe muktedir olmadığını farketmiş! (Sayım 22:18).
  2- Balam’ın gözleri Rab tarafından açılmiş; Balam, Rab’bin meleğini görmüş!
  3- Balam’da doğru eylemler görünmüş! (Çölde Sayım 22. , 23. ve 24. Bölümler).
  Moab kralı Balak, Allah’ın mubareklediği İsrail oğullarına lanetler okuması için yüksek ücretle tuttuğu Balam’a baskı uyguladığı halde, Balam’ın dilinde Allah’ın sözlerinin egemen gücü etkin olmuş! Ve Balam, “Allah’ın ağzıma koyacağı sözü söyleyeceğim” diyerek kararlılığını ortaya koymuş ; Allah’ın sözlerinin dışına çıkamadığını farketmiş!(Çölde Sayım 22:38).
  Allah’ın ağzından işiteceğimiz her söz, bizde eylemleri ile görünecek sonsuz güce sahiptir! Bunun için insanları dinlemekten ziyade Rab’bi dinlemeğe çağrılıyoruz! Bu çağrılar, Kitabı Mukaddes’in ve özellikle İNCİL’in içinden fışkırırcasına bize yöneliktir; bu çağrıların farkına varmamız gereklidir!
  Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in şu sözü, benim dikkatimi ve ilgimi çekiyor: “Kendiliğinden söyleyen kendi izzetini arar; fakat kendini gönderenin izzetini arayan, doğrudur, ve onda haksızlık yoktur.” (Yuhanna 7:18). Rab’bın ağzından söz dinlemeğe çağrılıyoruz! Bu sözler, Kitabı Mukaddes’den okuyup yazılı sözleri söyleyenklerinkinden daha canlıdır, daha keskindir, daha etkilidir! “Çünkü Allah’ın kelamı diridir ve etkilidir, ve iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir; ve canı ve ruhu, hem de eklemleri ve iliği bölünceye kadar saplanır, ve yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini temyiz edicidir.” (İbraniler 4:12). Evet, Kitabuı Mukaddes’den ve özellikle İNCİL’den okluduğumuz sözleri, Allah’ın Ruhu da, denen Kutsal Ruh, yani Mesih Ruhu bize söyler, hatırımıza getirir, içimizde estirir! Böylece yazılı sözler, içimizde diri, keskin ve etkili olur! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, tüm kiliselere de, şu sözleri söylemiştir : “Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor.” (Vahiy 2:7,11,17,29; 3:6,13,22). Allah’ın ağzının sözleri, Kitabı Mukaddesi okuduğumuz gibi söylememizden daha güçlüdür, daha etkilidir, daha keskindir, daha egemendir! Sözleri okuyalım ama, Rab’bin ağzından dinlemek için O’na yakaralım; çünkü Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, bize bu yolu açmıştır! Ne kadar günahkar durumda olursak olalım, İsa Mesih vasıtası ile Allah’ımız, yaklaşılır nurdur! Yaklaşılmaz nurda duran Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’e yaklaştığımız zaman orada kanı ile aklanıyoruz ve orada nurla müşareketimiz mümkün oluyor! “evet, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de ilan ediyoruz; ta ki, sizin de bizimle beraber müşareketiniz olsun; gerçek müşareketimiz de Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir; sevincimiz de ikmal olunsun diye, bu şeyleri size yazıyoruz.” (1.Yuhanna 1:3,4). Yaklaşılmaz nurda duran Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, orada bizi bekliyor; çünkü o, bizim tazelenen umudumuzdur! Mesih İsa’nın şu sözü boşuna değildir :”Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça Baba’ya kimse gelmez.” (Yuhanna 14:6). İsa Mesih vasıtası ile Balam’dan daha büyük ayrıcalıklara sahibiz! Dünyanın ve İblis’in çekiciliğine karşı, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in ağzının her sözü, bizleri her şeyin üstünde muktedir kılacak sonsuz güce sahiptir. Rab İsa Mesih, halim ve alçak gönüllüdür; O’na kolaylıkla yaklaşılır göksel Kralımızdır! O, insanın zayıflıklarını tatmış ve yaşamıştır! İnsanın halini en iyi bilen ve kurtaran sevecen Rab’bimizdir! O’nun insan cephesine yaklaşırken, halim ve alçak gönüllü varlığı ile bizi kucaklar! Korkularımızı, kaygılarımızı, zayıflığımızı, cesaretsizliğimizi, duygularımızı, kırıklığımızı, ezilmişliğimizi, kötülüğe yenilgilerimizi en iyi bilendir ve bizimle iletişime girendir! O’nun ismini çağırdığımız zaman bizi işiten ve yanıtlar verendir. Evet, O’nunla müşarekete çağrılıyoruz. O’nu çağırma fırsatlarımız doğuyor; O’nu çağıralım.
  İtiraf edeyim ki, sizinle olan bu paylaşımım, önce benim aydınlanmam için olmuştur! Allah’ın sözlerini dinlemediğim geçmişime bu ışıkta baktığım zaman, sık sık günaha düşüşlerimin sebebini farkettim! Allah’ın sözlerini vaizlerden dinlemekten ziyade Allah’ın ağzından dinlemeğe ne kadar muhtaç biri olduğumu şimdi daha iyi anlıyorum! Kendiliğimden konuşmamın bedeli olan düşüşlerimi görmeğe başladım galiba. Allah’ın sözlerini Allah’ın ağzından dinlemeğe çağrılıyoruz! Vakit henüz geçmiş değil! İsa Mesih’in ismini çağıranlar, O’nun hizmetine girip tanıkları olurlar! İnsanların arzularına hizmet etmekten iyidir İsa Mesih’in adını çağırmak! O’nun ağzından işiteceğiniz sözün gücüne ne sizi yetkin kılışına tanık olunuz. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.