SEVİNÇ TANRISI

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23766
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı hiçbir şekilde yıldırılamaz, hayal kırıklığına uğratılamaz (çünkü her şeyi, geçmişi ve geleceği bilir) fakat O’nun tutumunda daima sevinç vardır.

  O sevgi, sevinç ve teselli Tanrı’sı olduğu için aynı şekilde kendi halkından sevinç duymak ve halkının da kendisinden dolayı sevinç duymasını istemektedir.[1] Tanrı bizlere sevinci verirken göz yaşlarımızı da silmek ister.[2] Gerçek sevinç Tanrı’sının halkını kurtarışında da bu dünyadaki gibi değil gerçek ve ebedi olan sevinç vardır.[3] Bu anlamda Tanrı’nın bize vermek istediği dünya[4] ta yaratılışın başından beri içinde sevincin olduğu bir dünyadır.[5] Bu yüzden günahın lekesiyle gölgelenen sevinç dünyası şu an yeryüzünde yaşayan Tanrı halkı için sonsuz yaşamda saklıdır.[6]

  Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak[7] diye yazan ayette olduğu gibi Tanrı’nın bu sevinçli tutumu ve vaat ettiği sevinç dolu dünya bir Hristiyan’da saklı olan içsel gücün kaynağıdır: Rab sevinci, kuvvetiniz odur.[8]

  Bir Hristiyanın sevincinin örneği Mesih’in kendisi olduğu gibi, sevincin kaynağı da Kutsal Ruh’un doluluğudur.[9] İçsel gücümüzün kaynağı olan sevinç Mesih’in çarmıhta tamamlamış olduğu bir sevinçtir. Çünkü imanımız Mesih’te tamamlanmıştır. [10] Ve Mesih’in isteği O’nun tamamladığı bu sevinci daima hayatlarımızda tecrübe etmemizdir.[11]

  Mesih’e imanla katıldığımız Tanrısal Krallık; doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir.[12] Bu sevinç dünyasal bir sevinç değil, Kutsal Ruh’tan gelen bir sevinçtir.[13] Çünkü sevinç Kutsal Ruh’un bir meyvesidir.[14]

  Diğer yandan yeryüzünde tövbe eden tek bir günahkar için Tanrı’nın melekleri sevinç duyarlar.[15] Yani Tanrı’nın merkez olduğu sonsuz yaşam sevinç dolu bir yaşamdır.[16] Tanrı’nın sonsuz vaatleri içindeki gelecek olan sonsuz yaşam sevinçle haykıran insanların bir araya geldiği bir yaşamdır: orada inilti ve üzüntü olmayacak aksine sonsuz bir sevinç olacaktır (Aslında bu vaat bile tek başına bir Hristiyana her durumda dayanma ve sevinçli olma için gerekli gücü vermeye yeterlidir).[17]

  Bu yüzden bu sevinç ilk yüzyılda Mesih’i yüzyüze görmemiş olan kilise topluluklarında o dönemin tüm baskı ve sıkıntılarına rağmen etkindi.[18] Tanrısal bir bereket olan sevinç[19] aynı zamanda bütün denenme ve sıkıntılarda bile Hristiyan kişinin hayatında etkindir.[20] Tanrı’nın sevinci Kutsal Ruh kaynaklı olduğu için, dünyasal kaynaklı sevinçten farklı olan bir ümidin sevincidir.[21]
  [1] İşaya 62:5

  [2] İşaya 65:19, Yeremya 31:12

  [3] İşaya 25:8-9

  [4] Tesniye 12:7; 16:11

  [5] İşaya 55:12; 35:10; 51:11; 60:20, Luka 10:20

  [6] İşaya 35:2, Vahiy 7:17; 21:4 (Romalılar 5:2)

  [7] Tsefanya 3:14, 17, Zekeriya 9:9

  [8] Nehemya 8:10, Mezmur 5:11-12; 32:11

  [9] Luka 10:21

  [10] İbraniler 12:2

  [11] Yuhanna 15:11; 17:13

  [12] Romalılar 14:17

  [13] I.Selanikliler 1:6, Elçilerin İşleri 13:52

  [14] Galatyalılar 5:22

  [15] Luka 15:7, 10

  [16] Mezmur 16:11

  [17] İşaya 35:10

  [18] I.Petrus 1:8, Yuhanna 20:29, I.Petrus 4:12-13

  [19] I.Samuel 2:1, 5, 10 (Matta 2:10), Luka 1:46-47 [48-55], Elçilerin İşleri 8:39

  [20] Habakuk 3:17-18, Matta 5:12, Luka 6:23, Elçilerin İşleri 5:41; 16:23-25, II.Korintliler 6:10

  [21] Romalılar 15:13


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.