ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Sevginin Üç Boyutu

 • Bu konu 1 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24923
  Anonim
  Pasif

  Kral Süleyman’ın bir çok şarkı ve ezgi bestelediği söylenir ( 1. Kr. 4:32 ). Ama konumuz, EZGİLER EZGİSİ‘dir ( 1:1 ); yani en mükemmel olandır ! Bu şiirler aracılığıyla kral, genç karısı için duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirir. Yorumcular, bu bölümde Süleyman’ın yaşamından gerçek kesitler var mı, yoksa her şey sevgiyi anlatan bir hayal ürünü müdür konusunda hem fikir değildir. Bununla birlikte çoğunlukla EZGİLER EZGİSİ’ ni Kurtarıcı’nın Gelin için ( kilise için ) duyduğu sevgiyi ölümsüzleştiren bir mecaz olarak görürler.

  Evliliğin acı ve tatlı, hiçbir yönünü gizlemeyen bu dizeler ilk okuyuşta, yalnız erkek ve kadın arasındaki aşktan söz edildiği izlenimini verebilir. Hatta yer yer müstehcen gibi gelebilir. Ama Tanrı’nın gözünde, O’nun yarattığı her şey temizdir. Evlilik içindeki cinsel ilişkiler O’nunda sevgisinin ifade edildiği bir araçtır. Böylece İncil’in Grekçesinde ” eros “, ” fileo” ve ” agabe ” olarak söz edilen ” aşk” , ” şefkat ” ve ” ilahi sevgi ” olmak üzere EZGİLER EZGİSİ’ nde sevginin üç boyutunu görüyoruz. Bunlar, cinsel sevgi, duygsal sevgi ve ruhsal sevgidir. ( Carlos MADRIGAL )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28846
  Anonim
  Pasif

  EZGİLER EZGİSİnin önemli bir vurgusu, cinselliği evlilik içindeki ilişkilere ait olarak göstermesidir. Genç kızlara, evlilik odasına kavuşana dek sevgililerinin cinsel arzularını uyandırmayacaklarına ant ettirir. ( 8:4; 2:7; 3:5 ). Böylece burada dinsel önyargılardan ötürü bir zamanlar dindarların ağızlarına almadıkları evliliğe ait cinsel ilişkinin ve zevklerin, “Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin… ” sözüne uygun bir biçimde ( İbr. 13:14 ), Kutsal Ruh tarafından açık bir şekilde anlatıldığını görüyoruz!

  İsrail’de her fısıh(paskalya) bayramında, Tanrı’nın halkına olan sevgisinin sembolü olarak halkın önünde okunan bu bölüm, aslında gençlere iyi bir cinsel eğitim sağlıyordu. Böylece cinsel arzularıyla mücadele eden gençlere, cinselliğin evlilikte pak olduğu ve nikaha kadar beklemenin gerçek tatmin getirdiği anlayışı aşılanıyordu.

  Fısıh, İsarail’in kurtuluş bayramıydı. Tanrı’nın Kendisine ruhsal bir ” eş ” olmak üzere imanlıları kurtardığını hatırlatır. Bu yüzden Eski Antlaşma’da bile Tanrı’yla olan ruhsal ilişkilerimiz evliliğe benzetilir ( Yşa. 50:1; 54:5 vb. ). Böylece Yahudiler EZGİLER EZGİSİ‘ni Kutsal Kitap’ın en kutsal yazısı sayarlardı.

  Bazen çok yalnış anlaşılan VAİZ‘le birlikte EZGİLER EZGİSİ de günümüzün en kötü felsefi ve ahlaki yalanlarına karşı gelirler.Bu yalanlar, insan yaşamının ölümden ileri gitmeyen ” hayvansal ” ve maddeci bir yaşam olduğunu ve her türlü kabul gören evlilik dışı ilişkilerin en doğal hakkımız olduğunu söyler. ( C. MADRIGAL )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #28873
  Anonim
  Pasif

  Bu öyküde kral tarlalarında rastladığı bir çoban kızına aşık olur. Ama korkup kaçar. Kral bir çoban kılığına girip kızın gönlünü fetheder, bundan sonra da gerçek kimliğini açıklar. EZGİLER EZGİSİ saraydaki düğünlerini anlatarak başlar…

  Böylece EZGİLER EZGİSİ kral Süleyman’ın sevgilisiyle paylaştığı sevgiyi anlatır. Bundan kaynaklanan sevinçler ve sorunlar dile getirilir. Böylece evlilikte sevginin üç boyutuna ne kadar önem vermemiz gerektiği hatırlatılmaktadır.

  * Ama burada aynı zamanda Tanrı’yla İsrail, Mesih’le kilise arasındaki sevgi ilişkisi de anlatılmaktadır. Kral Mesih, gelinin ( kurtulanların ) “gönlünü kazanmak için ” bir çoban olarak dünyaya geldi… O, Güney Kraliçesini bilgeliğiyle cezbeden Süleyman’dan daha üstün olandır ( Mat. 12:422 ). Biz O’nun lekesiz geliniyiz ( 2. Ko. 11:2 ; Ef. 5:27 ). Böylece sevgi olan bayrağının ( yeni kimlik ) altında bizi korur (2:4 )

  * Evlilik Tanrı’nın kendini ve sevgisini anlatmak için kullandığı en güçlü simgelerdendir. Kendisi tarihin ilk nikahını kıymış ( Yar. 2 ) ve Oğlu ilk mucizesini bir düğünde yapmıştır ( Yu. 2 ). Aynı zamanda Kutsal Kitap bir düğün ile son bulmaktadır ( Esi. 19 ).Efesliler 5:22-23 bizlere gerçek sevgiyi Mesih’in kilisesi için olan sevgisinden öğreneceğimizi ve bu sayede, O’nun sevgisini evliliklerimizde dünyay kenıtlayacağımızı açıklar !

  * Evlilik sevginin gerçek niteliğinin öğrenildiği çok güçlü bir bağdır. Çünkü sağlıklı, yani olgun evliliğin en çarpıcı özelliği, iki kişinin kendinden ödünler verip, alçalarak birbirlerini bağışlayabilmeleridir ! Yalnız evlilik değil; kardeşler arası, imanlılar arası ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar, baba- oğul, anne-kız ilişkileri,özellikle bencillikleri reddedip bir diğerinin mutluluğuna öncelik tanıdığımız bütün ilişkiler, gerçek sevginin öğrenildiği bir okuldur. ( C. M. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.hac5

  #28899
  Anonim
  Pasif

  Sevginin ilk tatlı romantizminden sonra ( 2:2-4 ), evlilikler birçok tecrübelerden geçer, ama hiçbiri, ateş kadar güçlü olan ( 8:6 ) gerçek sevgiyi söndüremez: Sevgiyi engin sular söndüremez, ırmaklar süpürüp götüremez. ( 8:7 ) Bu sevgi de Tanrı’nın kıskançlığını ( bizi başkalarıyla paylaşmak istemeyişini ) gösteren bir sevgidir ( Çık. 34:14 ; Tes. 5:9; Luk. 1:78 ).

  * 6:13’de geçen ” Şulam kızı ” ifadesi, kimi yorumcular tarafından Süleyman isminin ( Şelom’un ) feminen ( dişil ) hali olduğu düşünülür. Böylece eşlerin birbirini tamamlayan rolleri vurgulanmaktadır. tanrı ilk çifti yaratırken isimlerini ” ısh ” ve “ishshah ” koydu. Yani ; insan ve nisa; aynı ismin eril ve dişil şekli ( Yar. 5:2 ). Yalnız günahtan sonra erkek ve kadın ayrı isimler aldılar. EZGİLER EZGİSİ , imanlının evlilik yaşamında günahın yarattığı bu ayrılığın Kutsal Ruh’un yardımıyla onarıldığını hatırlatır.

  * Rabbimizin sürekli tekrarladığı bir ifade vardır: ” Sevgimde kalın ” ( Yu. 15:9 ). Sevmeye başlamak değil, sevgide kalmak önemlidir. Sevmeye duygularla başlanır, ama fedakarlıkla sevgide kalınır.

  * Sonuç olarak: ” Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerinde bir mühür gibi yerleştir.Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü, tutku ölüler diyarı kadar katıdır. Sevgiyi engin sular söndüremez, ırmaklar süpürüp götüremez. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verir ( 8: 6-7 ) { C. M.}

  Rabbin sevgisi ve ışığı siiznle olsun.rabbe hamdolsun

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.