Scientology Tarikatı Nedir?

 • Bu konu 2 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24326
  Anonim
  Pasif

  Siyantolog Tarikatının Yanılgıları Nelerdir?

  1. 1954 yılında kurgu-bilim roman yazarı L.Ronald HUBBARD tarafından Amerika’da kuruldu.

  2. Dinsellikten ziyade kurgu-bilim ve psikoterapi dayanıklı bir akımdır. Psikolojik metod ve kurslarla üyelerine ve ilgililere başarı, mutluluk, refah ve toplumda gözde olmayı vaat ederler. Bu kurslar para karşılığıdır ve bu vaatlere erişmek hasretiyle yanan bazı ilgililer tüm mallarını bu teşkilata teslim etmek zorunda kalmışlardır.

  3. Birçok ülkede bu tarikat vergi kaçakçılığı ve karanlık işlere bulaştığı gerekçesiyle daima mahkemeliktir.

  4. Onlar için tek bir Tanrı değil fakat bir yığın tanrılar vardır. Politeist yani çok tanrıcıdırlar.

  5. İsa Mesih efsanevi bir varlıktır.

  6. İnsanın günahlılığını vaaz edip, tövbeye çağırmak sapıklıktır.

  7. Bireysel kurtuluş ve özgürlük reinkarnasyon yoluyladır. tüm dinler kurtuluşa sevk eden evrensel yollardır.

  8. Cehennem inancı onlara göre tamamen bir yalandır.

  9. Benliğin mükelleşmesi kendi uydurdukları psikoterapi metodunu izlemekle mümkündür. Sundukları ‘kişilik testi’ metoduyla ve benliğin özgürlüğüne yönelik kurslarıyla insanları kendilerine çekerler.

  10. Her ne kadar kilise ismiyle tanınmış olsa da gerçekte Hıristiyanlıkla alakası bulunmayan sapkın bir akımdır.

  #28216
  Anonim
  Pasif

  Scientology tarikatı kendini birçeşit yardım kuruluşu olarak tanıtır.Üstün seviyede eğitilmiş piskoloji danışmanlarıyla insanları çok kolay yanıltabilirler. Ücretsiz yayınlanan kitaplarını sokaklarda dağıtarak insanların beyinlerini yıkarlar. Bu dağıtılan kitaplar o kadar etkilidirki hemen düşüncelerinizi değiştirebilir. Bu da kitabı yazanların ne kadar profesyonel olduğunu kanıtlıyor.Scientoloji tarikatı “kutsal olmayan” mağbetlerine “kilise” adını vermiştir, ama bu inancın hristiyanlıkla ve isa mesih’le hiçbir ilgisi yoktur. Scientology kilise’lerine bir defa gittiğiniz zaman %100 derecede etkilenirsiniz. Yüksek paralarla piskolojik seanslar uygullanır.Seanslara bağlanırsanız(ki bu kesindir) tüm paranızı ve mal varlığınızı kaybedersiniz.Scientology tarikatinin insanlara vaatlerinden birkaçı şunlardır.

  * Düşünce gücüyle yolculuk.
  * Telekinezi(düşünce gücüyle nesleri hareket ettirme)
  * Normal bir insan ortalama beyin gücünün %3 yada %5’lik bir kısmını kullanır ama Scientology seansların sonunda %100’lük bir kullanımı garantiler.
  * Zihin okuma.
  * Ve zihin yoluyla uçabilme yeteneği.

  Bildiklerim arasında bunlar var ama Scieltology Tarikatı bu maddeler gibi ortalama 100 madde daha sıralıyor.

  #28224
  Anonim
  Pasif

  Almanya’da yayımlanan Die Welt Gazetesi çok önemli bir iddia ortaya attı. Gazete, “Uzmanlar uyarıyor: Scientology Tarikatı Türkiye’de yayılmayı planlıyor” başlığıyla yayımladığı haberine göre, Hamburg’daki Scientology Organisation (SO), Türkiye’de ayak basabilecek bir yer elde etmeyi planlıyor. Hamburg İçişleri Bakanlığı’nın Scientology Tarikatı ile ilgili araştırma yapan bir biriminde uzman olarak görev alan Ursula Caberta da bu konuda uyarılarda bulundu.

  Die Welt’e göre, Scientology Tarikatı’nın Hamburg’daki bölümü, gerçek kimliğini açığa vurmadan İstanbul’da kurulacak bir organizasyon ile Türk ekonomisine giriş yapma niyetinde. Belki de düğme çoktan basıldı. Almanya Federal Hükûmeti, Scientology Tarikatı’nın faaliyetlerine zorlukla sınırlama getirmişti. Alman yetkililer, Tarikat’ın dinsel bir kurumdan çok insanlardan para toplamak için kurulan sahte bir din olarak değerlendiriyor. Ama Almanya SO konusunu “rejim güvenliği” tartışmaları ile bir arada ele almıştı.

  Hatta anayasal düzeni korumakla yükümlü kurumların görev sahasına giren SO ile birçok rapor yayınlamıştı. Anayasayı Koruma (Verfassungsschutz) yetkilileri bu amaçla SC (Scientology Church) Çalışma Grubu kurmuş ve bir rapor hazırlamışlardı. Hazırlanan raporlarda SO üyelerine şu suçlamalar getiriliyor;“Dolandırıcılık, tefecilik, vurgunculuk, müşteri ve üyeleri mahvetmek, üyeleri sömürmek, üyelerin şahsî ve ailevî hayatını ve ilişkilerini yok etmek, üyelerin ve onları eleştirenlerin şahsîyetlerini, temel insan haklarını ve anayasal haklarını çiğnemek ve devlet ile ekonomiyi çökmeye zorlamak”.

  Bu suçlamaların bir kısmı hâlen Türkiye’de faal olan bazı dış kaynaklı dinî ve felsefî akımları temsil eden örgütler için de geçerli olabilir. Ama hiçbiri hakkında internette yüzlerce kişiyi öldürdüğü iddiası ile kurulan siteler bulunmuyor. Ayrıca görüldüğü gibi ortada kendisini dinî bir cemaat olarak tanıtan, muhalif üyelerine ve dışarıdan eleştirenlere “topluma zararları ve kanunlara muhalif” takibat uygulayan ve “gizli servis metotları” tatbik eden bir şebeke söz konusu. Federal Almanya İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan SC Çalışma Grubu’nun 1997’deki temel tespiti, örgütün demokratik düzeni yıkmaya yönelik faaliyet gösterdiği şeklindeydi. Bütün eyaletlerdeki ilgili makamlarla koordineli çalışan ve bütün Almanya’da faaliyet gösteren SC Çalışma Grubu için, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti’nin 80’li yıllardan beri devam eden, SO’nun “gizli servis faaliyetlerinde” bulunduğu iddiası ve SO’nun kanunları ihlâl ettiği yönündeki 60.000 belge çoğulcu sistemin hedef alındığını kanıtlıyordu.

  SC Çalışma Grubu faaliyetlerini, Kuzey Ren Westfalya, Bavyera, Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein’da yoğunlaştırdı.Çalışmanın ilk aşamasında 10,000 sayfa tutan 1,444 belgeye ulaşıldı. İsveç, İsviçre, İsrail, İngiltere, Belçika, Fransa, İtalya, Avusturya Yunanistan ve Kanada’da da takibata maruz kalan SO temelde “kurtuluş dini” olarak Budizm başta olmak üzere birçok Doğu Asya akımını referans alıyor ve “ruhun evrende doğum ve ölümün fasit dairesinde yolculuğunu” ve “dünyanın batmaya başladığını” söylüyor.

  Haliyle SO’ya da kurtuluş için mümkün tek yol olarak işaret ediyor. Örgüt kendisi aynı zamanda yüksek malî kazancın ve bir tür saadet zincirinin de doğru adresi olarak tanıtıyor. SO Almanya’da ilk olarak 1970’te örgütlendi. Merkezi ise ABD’de Los Angeles’ta Florida’daki Clearwater’da. SO bütün hedef aldığı ülkelerde çok sayıda alt örgütler ve paralel yapılanmalar ile biçimleniyor. Hepsi Los Angeles’taki merkeze ve -örneğin Almanya söz konusu olduğunda- Kopenhag’taki “Advanced Organization” adlı kuruluşa bağlı faaliyet gösteriyor.

  SO’nun ekonomide işletmecilik, pazarlama, teknoloji pazarlama, gibi hizmet sektörleri ile ilgilendiği biliniyor. Türkiye’nin yabancı sermaye ihtiyacı ve misyonerliğe getirilen yasal engellerin kaldırılması Türkiye’nin SO’nun hedefi kapsamına girmesine neden olmuş olabilir. SO’da çok katı bir hiyerarşik yapılanma var. Her bir kilise ve birim dışarıya karşı hukuken bağımsız görünüyor. SO kendisi ile bir şekilde temasa geçen herkesi derhal bünyesine alıyor. SO yapısını ilk defa 1988’de arzu ettiği şekilde açıkladı. SO’nun “liderlik kanalları” küresel bir şebeke yönetiyor. Şebeke çok sayıda örgüt ve gruptan oluşuyor. Her bir grup ve örgüt kendisine özgü faaliyetlere ve sorumluluk sahalarına sahip. Ama tek bir ortak hedefe yönelen bu yapı temelde lider L. Ron
  Hubbard’ın menfaatlerini temsil ediyor. Atılan her adım uzun vadeli stratejik bir planlamanın bir halkası olarak icra ediliyor.

  SO’nun en üst birimi Los Angeles’taki “Dinî Teknoloji Merkezi” (RTC). Başında David Miscavige var. RTC’nin amacı, SO’nun teknolojilerinin doğru ellerde olmasını, doğru kullanılmasını ve üyelerin güvenliğini sağlamak.
  RTC yönetiminin başkanlığı en üst düzey konum olarak tarif ediliyor. RTC’yi her gün bir “genel müfettiş” denetliyor. Genel müfettişin etik, teknik ve idare konularında üç yardımcısı var. RTC kapsamında bir de “uluslararası işletmecilik” var. Bu bölüm SO’nun sektör bazında stratejilerinin ve taktik planlamalarının yöneticisi olarak biliniyor. Bu bölümün başında adına “Watchdog-Committee” denilen bir komite var.


  Bu komite teftiş ve denetleme faaliyetlerini yürütüyor ve bünyesinde çok sayıda sorumluluk sahalarını paylaşan gruplar var. Komite SO’nun kıdemli üyelerinden oluşuyor.Tamamı alt örgütlerde başarılı olmuş ve L. Ron Hubbard’un “idarî teknolojisi” ile eğitilmiş kimseler.

  Yukarıda özetlenen yapıda çeşitli örgüt türleri çeşitli bölgelerde ve sektörlerde bir araya geliyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

  Scientology Sektörü

  Deniz Sektörü,

  Bayrak Sektörü,

  Şöhret merkezleri Sektörü,

  Uluslararası Scientology misyonları Sektörü,

  Scientology girişimciliği Dünya Enstitüsü (WISE) Sektörü,

  Daha iyi yaşam ve yetiştirme (ABLE) Sektörü

  Altın çağ Sektörü,

  Kamu konuları bürosu (OSA) Sektörü.


  Watchdog-Committee üyelerinin her biri bir sektör için sorumlu. Eğer sektörlerden birisinde sorun çıkarsa, komite “Commodore’s Messenger Org” (CMO) örgütünü devreye sokarak sektörü yakın izlemeye alıyor.

  CMO’nun görevi Watchdog-Committee’nin verdiği görevleri yerine getirmek ve talep edilen bilgileri toplamak. Bunun için soruşturma yapmak, “program uygulamak” ve “misyon geliştirmek” CMO’nun görevleri arasında.

  Uluslararası işletmenin alt birimlerinden birisi de Uluslararası Bilgisayar ile Örgütlenmiş İşletme Ağı (INCOMM). INCOMM’un emrinde önemli bir bilgisayar sistemi ve bir bilgisayar merkezi var.

  Bunlardan başka bir de “Uluslararası Finans Ofisi” var. Watchdog-Committee bağlı olan bu ofis uluslararası finans direktörü tarafından yönetiliyor.

  Watchdog-Committee’de ayrıca bir Uluslararası İcraî Direktör (ED International) yer alıyor. Bir araştırma ve denetleme örgütü olan Watchdog-Committee’nin ED International’ı genişlemeden ve bütün koordinasyondan sorumlu. ED International’ın da bir ekibi var. Ekipte tecrübeli üst düzey yöneticiler (Senior Executive Strata) yer alıyor. Bu yöneticiler ED International’ın kurmay heyetini oluşturuyor. Heyetin koordinasyonunu Uluslararası İşletme Yürütme Komitesi (IMEC) sağlıyor. IMEC’in başkanı da ED International’ın başkanı. IMEC’de bütün uluslararası yöneticiler, Uluslararası Finans Direktörü ve Uluslararası Halkla İlişkiler yetkisinden oluşuyor.


  SO’daki diğer bazı karargah üniteleri de şöyle;

  Flag Command Bureaux (FCB)

  Diğerleri gibi Uluslararası İşletmeye bağlı olan FCB, bütün örgütler ve sektörler için taktik işletmeciliği planlıyor.
  Flag Command Bureaux bütün sistemin işletiminin kalbinde yer alan taktik üs. Uluslararası İşletmenin bütün örgütler ve gruplar için her türlü plan ve programlarına karar veriyor. Bütün dünyada çok sayıda örgüt, grup ve misyon olduğu için Kıtasal İrtibat Büroları (CLO) tarafından destekleniyor. Flag Command Bureaux de Watchdog Committee gibi alt unsurlara sahip.

  Örneğin; SMI Int (Scientology Missions International), WISE Int (World Institute of Scietology Enterprises International), ABLE Int (Association for Better Living and Education International) ve New Era Publications Int.

  Flag-Bureaux (FB) Flag Command Bureaux’un kapsamında yer alıyor ve bütün örgütlerin Flag operasyonu irtibat büroları (FOLO) ile bağlantısını sağlıyor. FOLO’lar CLO’ların içinde yer alıyor. Flag-Bureaux bütün Uluslararası İşletmenin bütün evrim stratejilerinin ve programlarının taktik seviyede yürümesinden
  sorumlu. Aynı zamanda özel eğitimli Deniz Örgütü üyelerini “programlarının uygulanmasının sağlamak, aksamaları devre dışı bırakmak için” doğrudan örgütlere gönderme imkanına sahip. Bu üyelerden oluşan gruplara “misyon” deniliyor.

  CLO’lar kıtalarındaki SO örgütlerinin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlıyor. Scientology kıtaları şöyle sıralanıyor; Kanada, Batı ABD, Doğu ABD, Avrupa, İngiltere, İtalya, Latin Amerika, Afrika, Okyanusya. Türkiye’nin ayrı ve yeni bir kıta olarak görülmesi muhtemeldir. CLO’lar Flag Bureaux’nun program ve tüzüklerinin bütün örgütlerde uygulanmasını temin ediyor. CLO’lar Flag Bureaux’nun icra kolu veya temsilcisi gibi görülebilir. CLO’lar da bazı alt örgütlere ayrılıyor. Örneğin; SMI Cont (Scientology Missions International Continental), WISE Cont (World Institute of Scientology Enterprises Continental) ve ABLE Cont (Association for Better Living and Education Continental).

  Her CLO’da kıtasal ölçekte bir eğitim okulu var. Bu okulda üyeler için idari eğitim veriliyor. Her bir CLO’da Flag Bureaux’nun uluslararası yöneticilerine ve SO’nun farklı şebekelerine karşı sorumlu kıta yöneticileri var. CLO’yu meydana getiren her bir işletme örgütü, örgütün ve sektörün genişlemesinden sorumlu bir yetkili tarafından yönetiliyor. Bu yöneticiler CLO’nun yöneticisine, CLO’nun yöneticisi de Flag Bureaux’ya karşı sorumlu.

  SMI Int, SMI Cont diye tanımlanan Scientology sektörü taktik işletme grubu. Misyon şebekesinin genişlemesinden sorumlu olan grubun amacı, misyonları toplumda Scientology’nin öncü gücü olarak kullanmak. Bunun kitap basıp ve kurs düzenleyerek SO’nun felsefesini tanıtıyorlar.

  WISE sektörü Hubbard’ı idari teknolojilerinin iş dünyasında yaygınlaşmasını hedefliyor.WISE bunun için birçok kişi, şirket ve üye örgüte lisans veriyor.

  ABLE sektörü (ABLE Int, ABLE Cont) SO’nun bakış açısına göre toplum baskı altına sokan tehditlere karşı çözüm üretmekle

  görevli. Örneğin uyuşturucu ve suça karşı mücadele için kurulduğu iddia edilen Narconon ve Criminon grupları var. SO 1986’da International Association of Scientologists (IAS) adında bir örgüt kurdu. Amacı dünyadaki SO üyelerini ve yandaşlarını örgütlemek.

  SO faaliyet sahasına aldığı ülkede kendisini ilk olarak kitap ve broşürlerle gösteriyor. Kurucusu L. Ron Hubbard hakkında olan bu yayınların yanı sıra 833 sayfalık , “Scientology Nedir?” adlı kitap yayınlanıyor. Ayrıca Scientology Kilisesi- 40. Yıl”, “Bir Portre; L. Ron Hubbard” ve “L. Ron Hubbard; İnsan Ruhunun Yeniden Keşfi” broşürleri de yayınlanıyor. Bu yayınları SO’nun yayınevleri “Freedom Publishing” ve “New-Era Publications” basıyor. Aynı yayınevleri toplumda gündemde olan siyasi ve toplumsal konular hakkında da yayın çıkarıyor. SO Almanya’da şu yayınları çıkardı; “Yahudilere ve Scientology’ye Karşı Sanatın Propaganda Olarak Kullanılması”

  “Nefret ve Propaganda. Scientology’ye Karşı Yürütülen Kampanyanın Belgeleri”.

  “Manşetlerin Perde Arkası”.

  “ Dinsel Ayrımcılık. Almanya’da Dini Azınlıklar Üzerinde Baskılar”

  “Almanya’da Sistemli Dini Ayrımcılık ve Diğer İnsan Hakları İhlalleri Üzerine Rapor”

  “ İnsan Haklarının Korunmasının Yerinden Sağlanması. Scientology Kilisesi’nin Elli Yıllık Ön Cephede Savaşı”


  SO’nun Almanya’da faaliyetlerinde zorluk yaşamaya başladığı dönemde yukarıda sözü edilen yayınları bastığı ve devamında onların ABD basınında yer almasını sağlayarak Almanya üzerinde baskı kurduğu biliniyor.


  SO’nun Türkiye konusunda da benzer şekilde faaliyet göstermesi mümkündür. Almanya’da da kamuoyunun ortak vicdanına ve sesine hitap eden yayınlar hazırlayan ve bu sayede sempatizan toplama çalışan örgüt, Türkiye’de de toplumsal zaafları sahiplenmeye ve yönlendirmeye çalışabilir.


  SO’nun ABD’de etkili olan örgütlerinden sadece bazıları şöyle;

  the Committee To Defend The First Amendment

  • the Hubbard Dianetics Foundation

  • the Citizens Commission On Human Rights

  • Narconon

  • the Committee On Public Health And Safety

  • the Task Force On Mental Retardation

  • the Gerus Society

  • the Dianetic Information Group

  • the Committee To Re-involve Ex-offenders

  • the National Commission for Law Enforcement And Social Justice

  • the Foundation For The Communication of Culture International

  • Doctors For Religious Liberty

  • Vanguard, April, (a pseudo anti cult organization)

  • Alliance To Protect Religious Liberty

  • Committee For A Safe Environment

  • American Citizens For Honesty in Government

  • the Way to Happiness Foundation

  • the Whistle Blowers

  • Health Med

  • Criminon

  • Applied Scholastics

  • Concerned Businessman’s Association of America

  • Sterling Management


  Scientology ABD’de “Hollywood dini” olarak da anılıyor. Çünkü kamuoyunun tanıdığı birçok yıldız SO üyesi. ABD basınına ve Scientology konusunda yayın yapan ABD kaynaklı internet siteleri aşağıdaki isimlerin, oyuncu, yönetmen, yazar, şarkıcı, besteci ve yazarın SO’ya girişlerini, SO’daki görevlerini ayrıntıları ile yayınlıyorlar; Tom Cruise, John Travolta, Lisa Marie Presley, Kirstie Alley,Amanda Ambrose, Anne Archer, Jennifer Apsen, Jason Beghe, Catherine Bell, Candice Bergen, Karen Black, Linda Blair, Arnaud Boetsch, Darius Brubeck, Sonny Bono, John Brodie, William Burroughs, David Campbell, John Campbell, Diana Canova, Nancy Cartwright, Sharon Case, Erika Christensen, Leonard Cohen, Kate Ceberano, Stanley Clarke, Keith Code, Chick Corea, Darby Crash, Raven de la Croix, Cathy Lee Crosby,Eddie Deezen, Xavier Deluc, Placido Domingo, Jr., Jenna Elfman, Bodhi Elfman, Ron Ely, Emilio Estevez, Michael Fairman, Mario Feninger, Neil Gaiman, Josele Garza, Gloria Gaynor, Paul Haggis, Martin von Haselberg, Isaac Hayes, Amy Heckerling, Phillipe de Henning, Gottfried Helnwein, Nicky Hopkins, Robin Williamson, Mike Heron, Licorice McKechnie, Rose Simpson, Malcolm LeMaistre, Susie Watson-Taylor, Mark Ihsam, Tony Jacklin, Al Jarreau, Terry Jastro, Carolyn Judd, Kimberley
  Kates, Chaka Khan, Milton Katselas, Lamia Khashoggi, Nicole Kidman, Charles Lakes, Ernest Lehman, Geoffrey Lewis, Juliette Lewis, Lightfield Lewis, Bobby Lipton, Peggy Lipton, Robert F. Lyons, Lenny Macaluso, Shirley Maclaine, Charles Manson, Anita Mally, Ricky Martin, Christopher Masterson, Danny Masterson, Melanie, Julia Migenes, Demi Moore, Floyd Mutrux, Maxine Nightingale, Haywood Nelson, Karen Nelson-Bell, Corin Nemec, Noelle North, Judy Norton-Taylor, Bernhard Paul, Bernadette Peters, Dini Petty, Kalle Pohl, Brad Pitt, Jeff Pomerantz, David Pomeranz, Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, Lee Purcell, Harold Puthoff, Deborah Rennard, Michael D. Roberts, Pamela Roberts, Elena Roggero, Laura Prepon, Kelly Preston, Leah Remini, Vonni Ribisi, Marissa Ribisi, Amanda Rice, Pablo Roehrig, Mimi Rogers, Jim Rogers, Gloria Rusch, Bert Salzman, J.D. Salinger, Jrry Seinfeld, Billy Sheehan, Andrik Schapers, Greta van Susteren, John Coale, Jeffrey Scott, Ingo Swann, Misha Segal, Don Simpson, Oliver Stone, Sharon Stone, Frank Stallone, Gabor Szabo, A.E. van Vogt, Helga Wagner, Howard Wilkins, Edgar Winter, Kim Yates, Dick Zimmerman, Glenn Zottola, Jason Lee, Michelle Stafford, Denice Duff, Sofia Milos, Jim Meskimen, Lynsey Bartilson, Ernie Reyes Jr, Tom Fair, Lee Konitz, Calista Carradine, Haywood Nelson, Stephen Boyd, Joan Prather, Clive Clerk, Jim McMullin, ve John Savage.

  Aslında çok daha fazla isim var. İnternette kısa bir arama sonucu yığınla dosya çıkıyor.SO Hollanda’da ve Fransa’da da faaliyet gösteriyor. 1954 yılında Amerikan bilimkurgu yazarı L. Ron Huppard tarafından kurulan Scientology, ‘Dianetik’ adını verdiği “psikoterapi tekniği” ile ruhun iyileştirilebileceği iddiasını ve diğer disiplinli faaliyetlerini bu ülkelerde de yürütüyor. Örgütün Los Angeles’daki merkezindeki sözcü Debby Blair’e göre, Scientology’nin bugün 120 ülkede toplam 8 milyon üyesi bulunuyor. Scientologların şu andaki lideri David Mizcaviagez. Radikal Gazetesi SO’nun Fransa’daki etkinliği ile ilgili şu haberi yayınladı;“1989 yılında örgüte karşı şikâyet gelmesi üzerine, Fransız polisi Scientology’nin Marsilya ve Nice şehrinde bulunan bürolarında arama yapar. Bu aramalarda Amerika’dan getirilmiş, toplam 3.5 ton dokümana el koyar. Bu dokümanlarda, örgütün üyelerini kendisine bağlamak için hangi yöntemleri kullandığı, ne kadar paralar döndüğü, hepsi detaylarla anlatılır.

  1995 yılında da Marsilya Mahkemesi, Scientology üyelerinin adının karıştığı bir ‘sahtekârlık’ olayı nedeniyle bir dava açar. Üç sene boyunca davada hiçbir sonuç alınamaz. Ama 1998’in Eylül ayında Scientology örgütü ile ilgili tüm dokümanları ‘Paris Adliye Sarayı’nda esrarengiz bir şekilde kaybolmuştur.

  İşin ilginci, dokümanların fotokopisini çekmek, o tarihe kadar kimsenin aklına dahi gelmemiştir. Bunun üzerine, Scientologlar, Paris mahkemesine başvurarak, dosyaları kaybeden Fransız hükümeti aleyhine dava açarlar. Mahkeme, geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde verdiği kararla, Fransız hükümetini, örgütün iki üyesine toplam 20 bin FF (1 milyar 697 milyon lira) tazminat ödemekle cezalandırdı. Bununla birlikte, dosyalar kaybolduğu için dava da düşme aşamasına geldi. Fransa, Scientology’ye karşı tüm kartlarını kaybetti.”SO genel olarak “herkese kapısının açık olduğunu” ve “kimseden saklayacak bir şeyi olmadığını” söylemektedir. Bu üslup ve bahsi geçen yayın politikası bu satırların yazarına Türkiye’de halen aktif olan bir grubu çağrıştırıyor.Alman makamlarının raporlarında SO psikolojik terör uygulamak, toplum mühendisliği yapmak ve ekonomi suçları işlemekle suçlanıyor. SO’nun cirosu hakkında herhangi bir bilgi olmasa da, sadece ABD’de kitap satışlarından ve kurslardan yılda 700 milyon dolar kazandığı biliniyor.

  SO faaliyetlerinde ağırlık vereceği ülkelerde o ülkenin adı ile beraber clear sözcüğünü kullandığı kampanyalar düzenliyor. Örneğin “clear Albania” Arnavutluk’ta etkinliklerin artırılacağı ve siyasi partilere nüfuz edilerek yasama, yargı ve yönetime müdahil olunacağı anlamına geliyor.

  “Gung-Ho” adı verilen gruplar SO’nun dünya hükümetini kurmak için sempati duyan veya yakın duran grupları SO bünyesine katıyorlar. SO’nun ayrıca “OSA” adında bir de gizli servisi var. Daha önce adı Guardian Office olan bu örgüt, sonra “Department of Special Affairs” (DSA) adını aldı. İsim daha sonra OSA halini aldı. SO faaliyet gösterdiği her ülkede ayrı bir OSA kuruyor. SO’nun gizli servislerinin dışında hapishaneleri de var. Rehabilitasyon Projesi Gücü (RPF) ceza ve çalışma kampı gibi. Günde 18 saat çalışılan konuşmanın yasak olduğu, gıda olarak sadece bezelye ve pirincin verildiği bu toplama kamplarının varlığı Alman makamlarının belgelerinde yer alıyor.

  Kendilerini eleştiren ve takip edenler hakkında basında yalan haberler çıkaran ve hatta kitaplar yazdıran SO, gerek gördüğünde şiddet de kullanıyor. Alman basını SO’nun “expansion program 1” adında bir genişleme hareketine karar verdiğini ve söz konusu programın Türkiye’yi içerdiğini yazıyor. Bu noktadan hareketle SO’nun Türkiye bölgesel üs ve sıçrama tahtası olarak değerlendirdiği tahmini yapılabilir. Bununla birlikte SO’ya ait sitelerde faaliyetlerden söz edilirken Türkiye’den de SO üyelerinin katıldığından söz ediliyor. Ayrıca Türkçe internet siteleri de bulunuyor. Ancak sitede ciddi dilbilgisi hataları olması ayrı bir konu. Marmara depreminde
  Türkiye’ye gönüllü gönderdiğini de iddia eden SO’nun –yine Alman basınına göre- Milli Görüş ile uzun yıllara dayanan işbirliği var.

  SO ile yerel makamlar arasındaki sorunlara ABD’li diplomatların resmi sıfatla müdahale ettiğini de yazan Alman basını, SO’nun son dönemde BDT ülkelerine yöneldiğini de yazmıştı. Almanya’nın ve daha birçok ülkenin SO ile mücadelesi uzun on yıllara dayanmaktadır ve herhangi birisinin henüz SO’yu “yenebildiğini” söylemek imkansızdır. Örneğin Almanya’da halen şu SO örgütleri aktiftir;

  Scientology Kirche Hamburg, Steindamm 63, 20099 Hamburg ,Telefon: 040-3560070
  Scientology Kirche Eppendorf, Brennerstr. 12, 20099 Hamburg,Telefon: 040-2804300
  Scientology Kirche Hannover, Odeonstr. 17, 30158 Hannover,Telefon: 0511-1611289
  Scientology Kirche Berlin, Sponholzstr. 51-52, 12159 Berlin,Telefon: 030-8511071
  Scientology Kirche Bayern, Beichstraße 12, 80802 München, Telefon: 089-386070
  Scientology Kirche CC München, Landshuter Alle 42, 80637 München,Tel: 089-1236041
  Scientology Kirche Düsseldorf, Friedrichstr. 28, 40215 Düsseldorf, Telefon: 0211-374033
  Scientology Kirche CC Düsseldorf, Luisenstr. 23, 40215 Düsseldorf,Telefon: 0211-38750
  Scientology Kirche Frankfurt, Kaiserstr. 49, 60329 Frankfurt,Telefon: 069-230467
  Scientology Kirche Stuttgart, Hohenheimerstr. 9, 70184 Stuttgart, Telefon: 0711-242536

  SO’nun Türkiye’yi genişleme alanı içine alması ve “Clear Turkey” veya benzer bir kampanyaya başlaması son derecede vahim ve kritik sonuçlara yol açabilir.

  #36022
  Anonim
  Pasif

  Paylaşımlarınız için teşekkür ederim.Kuzenim ABD de yaşıyor ve bu kurumla doğrudan ilişkisi varmış. Bu konuda bir bilgim yoktu aslında, öğrendiğim iyi oldu.

  Çok eskiden beri uçuk düşünen biriydi gerci çok şaşırmadım.

  Saygılarımla

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.