Sağlayış

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24388
  Anonim
  Pasif

  _hac:
  Tanrı’nın inanlılara oğulda sağladığı lütuf sadece insanlara (İbraniler 2:16) özgü olduğu için ayrı bir yere sahiptir. Günah ise Tanrı isteğinin bir sonucu değildir tamamıyla iyi olan Tanrı, bizim günah işlememize yani onun buyruklarının dışına çıkmamızı istemez ve bunun oluşması için şartları zorlayıcı olarak sunmaz, herkes kendi arzusuyla ayartılır (Yakup1:13-14,17; Mezmurlar 50 :2 ). Tanrı’nın günahın yazarıdır diyemeyva veya yaptığımız şeyler için onu suçlayamayız .Fakat Tanrı işlenen günahları onaylamamakla birlikte kendi iyi amacı için yönlendirebiliri (Yaratılış 50:20). Çevremizde olan şeylerin tesadüf veya şans eseri gerçekleşmediğini kesinlikle bilmeliyiz.

  Her şey Tanrı sağlayışının, önbilgisinin sonucudur. Bizim tesadüf diye nitelediğimiz şeyler Tanrı’nın yönetimii altında gerçekleşir ( sül. Özde 16:33). Tanrı amaçları için insanların düşüncelerini değiştirebilmektedir (Mısır’dan çıkış 4:21), hayvanları kullanabilmektedir (1. krallar 17:4), mantığımızla açıklanamayan şeyler yapabilmektedir (2.Krallar 4: 1-7). Bazı insanlar Tanr’nın var olduğunu her şeyi yarattığını fakat çevrelerinde olup bitene karışmadığını düşünmektedir. Kutsal Kitap’ta ise insanların Tanrı varlığını ve etkinliğini açıkça gördüğü anlatılır (Romalılar 1:20-21). Tanrı`nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O`nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı`yı bildikleri halde O`nu Tanrı olarak yüceltmediler, O`na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü). Burada bahsedilen O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta ifadesi Tanrının sağlayış işlerinin onun var olduğuna tanıklık etmesi anlamına geliyor. Yani Tanrının sağlayışı onun isteklerini gerçekleştirmesi için bir araçtır ve herkes için bir tanıklıktır.

  Sağlayış kelimesinin içinde bir araç ve amaç kavramı da vardır Sağlayış Tanrı’nın iyiliği, gücü, bilgisi, kutsallığını da içinde bulundurur. Tanrı’nın iyi olan isteği herkesin kurtulmasıdır (1. timoteos:2-4).

  Sağlayış öğretisini tanımlarken Tanrı’nın iyi bir amaç için bunu yaptığını bilmeliyiz. Tanımda devam ettirir kelimesi ile bir Tanrısal sabırdan da bahsediyoruz çünkü kutsal kitapta Tanrı’nın bize ve yaptığımız kötülüklere karşı sabırla katlanması hemen sinirlenmeyerek varlığımıza son vermemesi bize tövbe etmemiz için bir fırsat ve zaman kazandırır (Romalılar 2:4 ).Tanrı için yok ol demek var ol sözüyle yaratmak kadar kolaydır sonuçta ama Tanrı her şeyi devam ettirerek bizim için iyi olan amacını sürdürmekte ve yönlendirmektedir. Bunu kutsal olan bilgisi ve gücü ile yapması bu öğretiyi çok önemli kılmaktadır. Çünkü bu sayede Tanrı’ya ait olan bizler onun kutsal olan gücü ve bilgisi ile korunduğumuzu biliriz ve bu bize bir rahatlık ve esenlik sağlar. Kendimizi Tanrı’dan daha bilgili, güçlü ve iyi kime teslim edebiliriz ki?

  Peki, neden Tanrı sağlayışı kutsal Kitap’ta bu kadar vurguyla anlatılır? Tanrı kendisinin kurtarışı sağlayan bir Tanrı olduğunu 10 emrin ilk başında belirtmektedir (Mıs. Çık 20:2). Tanrı’nın bunu en başa koyması Kendisinin kim olduğunu bilmemiz için çok önemlidir. O Bizi kurtaran Tanrıdır ve bunu yapabilecek başka kimse yoktur. (Elçiler4:12) Önemlidir çünkü biz bu sayede Tanrıyı anlayabilmekte ve onu yüceltebilmekteyiz. Tanrı kesinlikle bu yüceliğin başkasına verilmemesi gerektiğini en baş kısma yerleştirerek bize gösteriyor. Bu kısımdan sonra bizim için bunun önemini biraz daha açalım. Tanrı kendi sağlayışı içinde bizimde isteklerimizi dikkate alarak olacakları düzenleyebilir. Bu dua aracılığıyla olmaktadır. Yani dua bu kısımda inanan kişiler için Tanrı sağlayışının içinde yer almaktadır Bu özel bir lütuftur ve sadece imanlıları kapsamaktadır (Mezmurlar 66:18). Tanrı kendi halkının isteklerine göre uygun görürse olacakları,şeyleri değiştirerek düzenleyebilmektedir (1. samuel 23:11-12). Bu ayetlerde Davut’un Tanrı’ya yakardığı anlatılır.. Duamız aracılığıyla Tanrı sağlayışının içinde olmaktayız. Tabiî ki Tanrı her şeyi bilir bizim ihtiyaçlarımızı da daha istemeden bilir (Matta 6:8) fakat Tanrı bunu istememizi söyler (Matta 7:7;mezmur 30:2). Tanrı’yı hoşnut eden birliktelik budur. Bu bir ilişkidir bu ilişkiyi kavrayabilmemiz için ve gerçek olan diri Tanrı’y yüceltebilmemiz için sağlayış öğretisi önemli bir öğretidir:

  Bugday

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.