İsa Yaradılışın İlk Doğanı Olarak Adlandırılmıştır

 • Bu konu 4 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23825
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Bazı insanlar “ilk doğan” kelimesinin “ilk yaratılan” anlamına geldiğini sanıyorlar. “İlk yaratılan” deyimi , İsa'nın yaratılmış bir varlık olduğu, varoluştan önce varolmadığı, veya sonsuzluklar Tanrısı olmadığı anlamına gelir.

  “İlk doğan,” “ilk yaratılmış olan” anlamına gelmez. Pavlus, Mesih'in “tüm yaradılışın ilk doğanı” (Koloseliler 1:15) olduğunu beyan ettiğinde “mirasçı, en üst rütbe” anlamına gelen Grekçe “prototokos” kelimesini kullanır. Eğer “ilk yaratılan” demek isteseydi, o zaman Grekçe “protoktistos” kelimesini kullanırdı. Kutsal Yazılar'ın hiçbir yerinde Tanrı'nın İsa'yı “yaratmış” olduğu yazmaz.

  “Theology on the Person of Christ” (Mesih'in Kişiliği üzerine Teoloji) adlı eserinde Lewis Sperry Chafer şöyle yazmıştır: “İlk Doğan olarak çevrilen bu ünvan Mesih'in, tüm yaradılışın önderi olduğu, her şeyden önce geldiği ve herşeyin varolmasını sağladığı anlamına gelir (Koloseliler 1:16).” 4 İsa hem ilk yaratılan, hem de Kutsal Kitab'ın belirttiği gibi her şeyin yaratılmasını sağlayan kişi olamaz. Eğer İsa, tüm varlıkların yaratılmasını sağlamışsa, o halde Kendisi yaratılanlardan birisi olamaz.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

  #28293
  Anonim
  Pasif

  Amin. Aynen katiliyorum.

  #28294
  Anonim
  Pasif

  Bazıları İsa Mesih'in sadece bir peygamber ve Tanrı'nın kulu olduğunu iddia ediyorlar.Ama bu kesinlikle yanlıştır. O sadece sıradan bir peygamber değil Rab'dır ve bizim ruhlarımızı kurtaracak olan Kişi'dir. İnsani bir vücut'a sahip olması Tanrı Ruhu”nu taşımadığını göstermez. Bize, doğru yol “Ben”im dedi. O'na iman edenler kurtulacaktır.

  #28423
  Anonim
  Pasif

  Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur.

  Kol.1: 18

  Pavlus'un ilk doğan tanımlamasını ölüler arasından ilk doğan yani öldükden sonra dirilenlerin ilki anlamında kullandığını görüyoruz.

  Rab'bin lütfu sizinle olsun.

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.