Ruhsal..armağan’lar.

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26924
  Anonim
  Pasif

  “Her biriniz Ruh’sal armağan aldıysanız,bunu Tanrı’nın çok yönlü lütfunun iyi bir kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanalım.”
  1 Petrus 4:10

  Armağan, bildiğimiz tabiri ile,birisinden karşılıksız aldığımız şey yada hediye’dır diyebiliriz.Bu tanım dünyasal bir tanımdır.
  Kutsal Kıtap’tan okuyoruz..
  Kutsal Ruh Armağanı nedir..?

  KUTSAL RUH ARMAĞANI:
  Topluluğun(Kilise) ortak yararına kullanılsınlar diye,Kutsal Ruh’un inanlılara verdiği özel yeteneklerdir.
  Özel yeteneklerin içinde barındığı, Ruhsal Armağanlar,nelerdir..?

  *PEYGANBERLiK, *İYİLEŞTiRME (Şifa),
  *HİZMET ETME, *MUCİZELER YAPMA,
  *ÖĞRETME, *RUHLARI AYIRT ETME,
  *ÖĞÜT, *DİL’LERLE KONUŞMA,
  *VERME PAYLAŞMA, *DİL’LERİ ÇEViRME,
  *ÖNDERLİK, *ELÇiliK,
  *MERHAMET, *YARDIM ETME,
  *BİLGECE KONUŞMA, *ORGANİZE ETME,YÖNETME,
  *BİLgiYLE KONUŞMA, *MÜJDE’CiliK,
  *İMAN, *ÇOBAN’LIKTIR.

  *PEYGANBERLiK:
  Belirli bir durumda,TANRI Sözünü etkili bir ifadeyle söyleme ya da doğrudan bir esin alarak bunu aktarma yeteneğidir.
  Kutsak Kıtap’da, Çıkış 11:1.2–1 Korınt 12:10 ve 14:3.29 bulunur.

  “Elçilerle peyganberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz.Köşe taşı MESİH İSA’nın kendisidir.”
  Efesliler 2:20:

  *HİZMET ETME:
  Hizmet armağanı,topluluk işlerinin pratik önemini fark ederek bu işleri halletme yada,birinin sıkıntıda olduğunu fark ederek,ona yardım etme yeteneğidir.
  Elçilerin İşl 6:1.7–Mar10:45–Rom 15:2 Ayetlerinde bulunur.

  “Hizmetse hizmet etsin,Öğretmekse,öğretsin.”
  Rom 12:7

  *ÖĞRETME:
  Bu armağan,Kutsal Kıtap’taki önemli gerçekleri anlama,düzenleme ve başkalarının anlayıp kullanabileceği biçimde,sadeleştirerek aktarma yeteneğidir.
  Efesliler 4:11–Matta 9:11, 17:24,28:20–Elçilerin İş 15:35,5:21

  “Çünkü onların halka öğretmelerine ve İSA’yı örnek göstererek ölülerindirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı.”
  Elçil İşl 4:2

  *ÖĞÜT:
  Öğüt armağanı,diğer Hrıstıyanların öğüde,cesaretlendirilmeye yada avuntuya ihtiyacı olduğunu farkederek,bunları verme yoluyla onlara yardımcı olma yeteneğidir.
  Rom 12:7.8–Elçi İil 4:36,14:21.22

  “MESİH’in Sözü bütün zenginliği ile içinizde yaşasın.Tam bir bilgelik ilebirbirinize öğretin.Öğüt verin,Mezmurlar,ilahiler,ruhsal ezgiler söyleyerekyüreklerinizde şükranla TANRI’ya nağmeler yükselsin.”
  Koleseliler 3:16

  *VERME PAYLAŞMA:
  Verme armağanı,mal,mülk kazandıktan sonra,onu sevinçle ve cömertçe TANRI’nın eğemenliği için başkalarına verme yeteneğidir.
  Rom 12:6.8–Luka 6:38–Elçil İşl 20:35

  “Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı anbara getirin
  Bebi bununla sınayın diyor Her şeye eğemen RAB “Göreceksinizki gök-
  lerin kapaklarını size açacağım üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.”
  Malaki 3:10

  *ÖNDERLİK:
  Topluluğun ödev ve amaçlarını anlama ve bunları topluluğa, herkesin bu amaçlara ulaşmak için,sevinçle ve uyum içinde çalışacağı biçimde,
  aktarma yeteneğidir.”
  Rom 12:8–1 Sel 5:12–1 Tim 5:4.5.12.17

  “Kendi evini yönetmesini bilmeyen,TANRI topluluğunu(Kiliseyi)nasıl kayırabilir.”
  1 Tim3:5

  *MERHAMET:
  Bu armağan,sorunları bir çok kişi tarafından görmezlikten gelinen kişilerin sorunlarıyla,sevinçle ve duygularına ortak olarak ilgilenme yetenegidir
  Rom 12:6.8–Matta 5:7,10:29.37

  “Sonuç olarakhepiniz aynı düşüncede birleşin.Başkalarıının duygularını paylaşın Birbirinizi kardeşce sevin.Şefkatli,alçakgönüllü olun.”
  1 Petrus 3:8

  *BİLGE’CE KONUŞMA:
  TANRI Sözün’ün ve verilen bilgilerin ışığında,doğru durumda doğru ögüdü verme yeteneğidir.
  1Kor 12:8,1:19.20.22–Yak 1:13.17,3:13– Elçil İşl 6:10

  “Bu nedenle kardeşler aranızdan ruh ve bilgelikle dolu,yedi saygın kişi seçin.Onlarıbu iş için görevlendirelim.”
  Elçil İşl 6:3

  *İMAN:
  Bu armağan büyük amaçlar saptama ve gidilen yol o anda gizli olsa,TANRI’dan büyük şeyler bekleme yeteneğidir.
  1 Kor 12:9,13:2.13–Elçil İşl 3:16,6:5

  ” Size öğrettiğimi ben RAB’den öğrendim.Ele verileceği gece RAB İSA eline ekmek aldı,şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi”Bu sizin ugrunuza feda edilen bedenimdir.Beni anmak için böyle yapın.”
  Elçi İşl 11:23

  *İYİLEŞTİRME:
  Doğal iyileştirici ilaç ve araçların yardımı olmaksızın,hastalara TANRI’sal şifa aktarma yeteneğidir.
  1 Kor 12:9.28–Mar 1:34–Matta 10:1– Elçi İşl 3:6.8, ve 5:12

  “Yaruşalim’in çevresindeki,kasabalardan’da kalabalıklar geliyor,
  hastaları ve kötü ruhlardan,acı çekenleri getiriyorlardı.Bunların hepsi iyileştirildi.”
  Elçi İşl 5:16

  *MUCİZE YAPMA:
  TANRI’nın kudretiyle,doğanın olağan akışına uymayan olaylar gerçekleştirme yeteneğidir.
  1 Kor 12:10–Çıkış 4:21–Yuh 6:5–Elç İşl 2:43

  “Kutsal Kulun İSA’nın adıyla hastaları iyileştirmek için,belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat.”
  Elç İşl 4:30

  *RUHLARI AYIRT ETME:
  Bu armağanı,bir olay yada davranışın kaynağının,TANRI’danmı,insan-
  danmı,yoksa Şeytan’dan mı olduğunu anlama yeteneğidir.
  1 Kor 12:10–Mata 16:23–Elç İşl 5:1.10 ve 8:18.23–1

  “Sevgili Kardeşlerim,her ruha inanmayın.TANRI’dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın.Çünkü bir çok peyganber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.İSA MESİH’in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh TANRI’dandır.TANRI’nın ruh’unu bununla tanıyacak- sınız.İSA’yı kabul etmeyen ,hiç bir ruh TANRI’dan değildir.”
  1 Yuh 4:1.2.3

  *DİLLERLE KONUŞMA:
  yeni bilinmeyen bir dilde TANRI’sal bir mesaj iletme ya da dua etme yeteneğidir.
  1 Kor 12:10–Mar 16:17–Elç İşl 2:1.13 ve 10:45.46–1 Kor 14:3

  “Bilmediği dilde konuşan,insanlarla değil,TANRI’yla konuşur.Kimse anlamaz.O ruhuyla sırlar söyler.”
  1 Kor 14:2

  *DİL’LERİ ÇEViRME:
  Çeviri armağanı,bilinmeyen dillerde verilen bir mesajı bilinen bir dile çevirme yeteneğidir.
  1 Kor 12:10 ve 14:13.26

  “İki yada üç peyganber konuşsun,öbürleri söylenenleriiyice düşünüp tartsın.Toplantıda oturanlardan birine vahıy gelirse konuşmakta olan sussun.”
  1 Kor 14:29

  *ELÇİLİK:
  TANRI’nın eğemenliği için yeni topluluklar ya da başka,yeni bir iş kurup ve tam yetkiyle yönetme yeteneğidir.
  1 Kor 12:8.29–Efes 4:11–Elç İşl 13:1.3–Rom 15:18.19

  “Bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için Müjde’yı Mesih’in adını duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim.”

  *YARDIM ETME:
  Bir inanlının yardıma ihtiyacı olduğunu sezip onlara yardım etme ve kendi armağanlarını daha etkin bir biçimde kullanabilmeleri için onları
  teşvik etme yeteneğidir.
  1 Kor 12:28–Mar 12:1.12–Elç İşl 18:26.28

  “Kardeşler Rab’bimiz İSA MESİH ve Ruh’un sevgisi adına size yalvarıyorum,benim için TABRI’ya dua ederek uğraşıma katılın.”
  Rom 15:30

  *ORGANİZE ETME,YÖNETME:
  Topluluğun ödev ve amaçlarını anlama ve farklı hizmetleri,bu amaçlara
  ulaşılacak biçimde düzenleyip yönetme yeteneğidir.
  1 Kor 12:28–Elç İşl 27:11–Esin18:17–Çıkış 13

  “Sonra Musa kayınbabasını uğurladı.Yitro da ülkesine döndü
  M. Çıkış 18:27

  *MÜJDE’CİLİK:
  İNCİL’i Hrıstıyan olmayanlara duyurarak,onların İNCİL’i anlayıp MESİH İSA’ya iman etmesini ve sorumlu üyeler olarak,MESiH’in bedenini oluşturma yetenegidir.
  Efes 4:11–Elç İşl 8:4 ve 14:5 ,21:8–2 Tim 4:5 Matta 28:18

  “Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.İşte ben,dünyanın
  sonuna dek her an sizinleyim.”
  Matta 28:20

  *ÇOBANLIK:
  Bir topluluğun ya da inanlı grubunun, uzun vadede sorumluluğunu üstlenme,onları yönetme ve ruhani kılavuz olarak, onlara hizmet etme yetenegidir.
  Efes 4:11–Yuh 10:1.28–Elç İşl 20:28 –1 Petrus 5:1.3

  “RAB çobanımdır,
  Eksiğim olmaz.
  Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
  Sakın suların kıyısına götürür,İçimi tazeler,
  Adı uğruna bana doğru yollarda,
  Öncülük eder.
  Karanlık Ölüm Vadisinden geçsem bile,
  Korkmam.
  Mezmur. 23

  Sana Şükrediyoruz.. Ya RAB, bize verdiğin,her armağan için.

  #35077
  Anonim
  Pasif

  Sayin saba yazilariniz çok güzel hep okuyoruz size teşekkürler

  rab bize ilerde birçok kişiye gerçek peygamberlik vereceğini belirtiyor ama tabiki mesih olun demiyor bize bilgili kişiler önderlik yapabilir yada günaha düşenleri uyararak düzeltebilir kişileri bilgilendirebilir rab bize bunu yeni antlaşmada bildiriyor birçoğunuza peygamberlik vereceğini söylüyor esen kalin

  nitekim tanri şöyle diyor:

  Aralarinda yaşayacak
  aralarinda yürüyeceğim
  onlarin tanrisi olacağim
  onlarda benim halkim olacak

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.