Romalılarda Çarmıh Uygulaması

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27766
  Anonim
  Pasif

  ÇARMIH

  Büyük İskender tarafından Akdeniz dünyasında uygulanmaya başlanan ‘çarmıh uygulaması’ daha sonra Romalılar tarafından uygulanmaya başlanmıştır.
  *Çarmıhta ölüm en aşağılayıcı ve en zalim işkence yöntemlerinden biri olmuştu.Çarmıha gerilerek ölmek o kadar aşağılayıcıydı ki Romalılar bu tür ölümü hiçbir zaman
  Roma vatandaşları için kullanmamışlardır.Çarmıha gerilme sadece isyan eden köleler veya diğer eyaletlerin suçluları için kullanılmıştır.
  Çarmıh genelde siyasi durumlarda kullanılmıştır.Mesih’e karşı kullanılan suçlamalar çarmıhın kullanım amacını açıkça göstermektedir:
  ”Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük.Sezar’a vergi verilmesine engel oluyor.Kendisinin de Mesih,yani bir kral olduğunu söylüyor.”
  *Yahudi ceza hukukunda çarmıha gerilme diye birşey yoktu.Yahudiler’e göre ölüm cezası ‘taşlayarak,yakarak,kafa kesmeyle ve boğmayla’ uygulanırdı.Daha sonra
  ‘asılarak idam etme’ cezası uygulamasına izin verildi.
  *Yasa’ya göre asılanların Tanrı’nın lanetine uğradıkları belirtilirdi.İster Romalı ister Yahudi olsun çarmıha gerilme kişinin nasıl bir suç işlediğini gösterirdi.


  KIRBAÇLAMA

  Mahkeme tarafından çarmıh cezası verildikten sonra suçlu mahkeme avlusunda bir direğe bağlanırdı.Daha sonra suçlunun üzerindeki elbiseler çıkartılıp
  bir cellat tarafından kırbaçlanırdı.Sağlam bir sapı olan bu tür kırbaçlara ‘flagrum’ adı verilirdi.
  *Kendi yasalarına göre Yahudiler sadece 40 kez kırbaçlanabilirlerdi.Romalılar’ın ise böyle sınırlandırmaları yoktu.Öfkelerinden dolayı Yahudiler’in
  sınırlandırmalarını görmezden de gelebiliyorlarlardı.İsa Mesih’in kamçılanması durumunda da bu sınırlandırmaya aldırış etmemiş olmaları muhtemeldi.
  3. Y.Y.’ın en ünlü tarihçilerinden olan Eusebius,çarmıhın tıbbı etkilerini incelemiş olan ve kendisi de bir tıp doktoru olan Dr. Davis‘in gözlemlerini şu şekilde
  onaylıyor: ‘Kırbaçlanan kişinin damarları açıkça ortaya çıkardı ve kan içindeki kişinin kasları ve kemikleri gözükürdü.’
  *Ayrıca kırbaçlama işleminden hemen sonra,kişinin alçaltılması ve kendisiyle alay edilmesi de gelenekselleşmişti.Romalı askerler İsa Mesih’i kamçıladıktan hemen sonra
  O’nu aşağılamaya başlamışlardı.İsa’nın sırtına mor bir esvap giydirip,başına dikenli bir taç takıp onunla alay etmişlerdi.

  DİKENLİ TAÇ

  Nasıl bir çalı kullanıldığını bilmiyoruz.Filistin bölgesinde sivri dikenlerle dolu çalılara çok rastlanır.Özellikle Mesih’in çarmıha gerilmiş olduğu Golgota bölgesi
  bu tür çalılarla kaplıdır.Bu dikenli çalının dikenleri çeşitli uzunluklarda sert ve sivridirler,çivi gibidirler.
  *Askerler dikenli tacı İsa’nın başına yerleştirdikten sonra,O’nunla şöyle alay etmişlerdi:
  ‘İşte Yahudiler’in Kralı’.Ayrıca yüzüne tükürüp O’nu sopayla dövmüşler,sonra da çarmıha gerilmek üzere bırakmışlardı.


  ÇARMIH YÜKÜ

  Çarmıha gerilmeye hükmedilmiş suçlunun,çarmıhının bir parçasını idam yerine kadar kendisinin taşıması gerekiyordu.Dr. Pierre Barber‘in araştırmasına
  göre ‘Latince’de ‘Furça’ adı verilen ‘ters V’ şeklinde bir odun parçası bulunup suçlunun kollarına bağlanırdı.Furça adı verilen V şeklindeki odun parçası her zaman
  bulunamadığından uzun bir tahta parçası kullanılmaya başlandı.Bu tür tahtalara Latince’de ‘Patibulum’ adı veriliyordu.Bu patibulumların ağırlıkları yaklaşık 40 kg. kadardı
  ve suçlunun omuzlarına bağlanırdı.Bu şekilde suçlu mahalle mahalle dolaştırılıp işlediği suçu sokaklarda ilan ederdi.


  ÇARMIHA GERİLME

  İnfazın gerçekleştirileceği yere varılınca hükümlü kişi ya çivilenir ya da iplerle bağlanırdı.Birçokları ellerin ve ayakların çarmıha gerilmesinin tarihsel geçerliliğini
  sorgulamışlardır.1968’de devimsel bir arkeolojik keşif gerçekleşti.Arkeolog V. Tzaferiz,İsrail Antikçağ Kalıntıları ve Müzeler Bakanlığı idaresi altında,Kudüs’ün hemen
  kuzeyinde Scopus Dağı yakınlarında dört tane mağara mezar keşfetti.Bu aile kabirleri İ.Ö. 2. Y.Y. sonları ile İ.S. 70 yılları arasında tarihlendirilmiştir.Bu mezarlardan
  alınan kemik örnekleri Hebrew Üniversitesi ve Hadassah Tıp Okulu Anatomi bölümünden Dr. N. Haas tarafından incelendi.Haas’ın raporunda:
  ‘Her iki topukta büyük bir çivi tarafından delinmiş ve bacağın baldır kısmı kasıtlı olarak kırılmış şekilde bulundu.Ölüm çarmıha gerilme sebebiyle olmuş.’
  *Mesih’in zamanından yapılmış olan bu keşifle,Yeni Antlaşma’da geçtiği gibi idam edilen kişilerin tahta çarmıha çivilenmesi metodu sadece edebi kanıtlarla değil,kesin
  arkeolojik kanıtlarla da kanıtlanmış oldu.

  Romalılar 5:8

  8 Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.
  9 Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.
  10 Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.
  11 Yalnız bu kadar da değil, bizi şimdi Tanrı’yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı’nın kendisiyle de övünüyoruz.

  Kaynak:Diriliş Gerçeği – Josh McDowell

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.