RAB’bin Sofrası..Kadeh,Şarap ve Ekmek’te, Saklı olan Anlam

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26919
  Anonim
  Pasif

  Son akşam,yemeği olan,RAB’bin sofrasında kullanılan, Şarap ve ekmek
  İSA Mesih’in, kurban edilmiş bedenini ve dökülmüş kanını simgeler.

  RAB’bin Sofrasında,simgesel olarak kullanılan,kadeh(Kase) ve ekmek ne anlam ifade eder..?
  Bizlere, verdiği mesaj nedir..?

  KADEH.
  (kase, İçindeki şarap)
  İSA MESİH’in aracılığı ile Yeni Antlaşmanın kurulduğu ve günahlarımızın bağışına kavuştuğumuz,kanını simgeler.

  “Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi,Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.”
  Luka 22:20

  Ayrıca bu bölüm Kutsal Kıtap’ta Matta 26:28–Markos 14:24–
  1. Korint.11:25.26 da geçer.

  Öğrenciler yemek yedikten sonra İsa onlara kadehi verdi.dediki;

  “Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek’Hepiniz bundan için dedi’ “
  Matta 26:27

  Kutsal Kıtap’ta bu bölüm Markos14:23—Luka 22:20 de geçmektedir.

  Kadehin içindeki..asmanın ürününden, elde edilen bir içecekti.
  “Size şunu söyleyeyim,Babam’ın eğemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek,asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim.”
  Matta 26:29

  EKMEK:
  İSA MESİH’in,günahlarımızın bedelini ödemek için işkence çekmiş olan bedenini simgeler.

  “Sonra eline bir ekmek aldı,şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi.Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir dedi.”
  Luka 22:19

  Kutsal kıtap’ta aynı Ayet,Matta 26:26–Markos 14:22 de geçer.
  İlk Hristıyanlar Rab’bin sofrasında ekmek kullanırlardı.

  “Haftanın ilk günü, ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlılara bir konuşma yaptı.”
  Efesliler 20:7

  RAB’bin sofrası,İSA MESİH’in kurtarış eyleminin anımsanmasıdır..Karın doyurma yada doyma ile ilğili bir öğün değildir.Bu konu ile ilgili açıklama 1 korintliler 11:20.22 ayetinde açıklanmıştır.

  RAB’bın Sofrası, Günahlarımızı bağışlatabilirmi..?
  Hayır:Çünkü;
  Kutsal Kıtap, bize günahlarımızın bağışlanması ve sonsuz yaşam elde etmek için başka bir yol gösterir.

  “Öyleyse günahların silinmesi için tövbe edin ve TANRI’ya dönün öyleki
  RAB size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen MESiH’i,yani İSA’yı göndersin.”
  Elçilerin İşleri 3:19
  1Yuhanna 1:9–Yuhanna 1:12 Ayetleri de bu konu ile ilğili yazar.

  RAB’bin sofrası aracılığı ile günahlarımızı bağışlatamayız.RAB’bin sofrası İman etmiş İnanlılar içindir.Katılmadan öncede, Yüreğimizi sınamalı ve kırgın, kızgın,küs,kin gibi duygulardan arınmış olmalıyız.

  Kısaca İSA MESİH’in Çarmıha gerilişini anımsatır.bu yüzden bu sofraya yaklaşırken dikkat etmeliyiz.

  RAB’bin SOFRASINDA, SAKLI OLAN ANLAM..
  Nedir.
  *Hatırlamak İçin Bir Vesiledir.
  *Bir Müjdeleme Biçimidir.
  *Umudun İfadesidir.
  *Kendini Sınama Vesilesidir.
  *Birliğin İfadesidir.
  *Diğer Hrıstıyanlarla Olan Ruhsal Birliktir.

  *Hatırlama için bir Vesiledir.

  İSA MESİH’in acı cekişi ve ölümünü anmak içindir.Ekmek bize,yukarıda yazının başlarında, belirtiğim gibi, İSA MESİH’in işkence çekmiş olan bedenini hatırlatır.O’nun, günahımızın bağışlanması için döktüğü kanını anımsatır.Kurtuluş eylemi için, İSA MESiH’e şükretmek ve O’nun ölümünü anımsamak bizim için,RAB’bin Sofra’sının ana amacıdır.

  *Bİr Müjdeleme Biçimidir.

  RAB’bin Sofrasının her kutlanışında,İsa’nın kurtarış eyleminden söz edilir.Buna katılarak,İSA MESİH’in kişisel olarak bizim için öldüğüne tanıklık ederiz.

  *Umudun İfadesidir.

  İSA MESİH öğrencilerle birlikte,Babasının Egemenliğinde,asmanın ürününden yeniden içeceği dikkatini çekmiş,bu nedenle her RAB’bin Sofrası,bizim için,RAB’bimizin sonsuz Eğemenliğinde O’nunla birlikte yiyeceğimiz yemeğin bir ön sevinci ve umudu olmuştur.

  *Kendini Sınama Vesilesidir.

  RAB’bin Sofrası’na layık bir biçimde katılabilmek için,MESİH İSA’yı kişisel kurtarıcımız olarak kabul etmiş olmamız gerekir.ve TANRI ile barış içinde olmalıyız.Yaşamımızda.. İtiraf ve İmanla bağışlamayı taleb etmiş ve istemiş olmalıyız.

  “Bu nedenle kim uygunsuz şekilde ekmeği yer ya da RAB’bin kasesin- den içerse,RAB’bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur.Kişi önce
  kendini sınasın,sonra ekmeği yiyip kaseden içsin.”
  1 Kor 11:27.28

  *Birliğin İfadesidir.

  RAB’bin Sofra’sında, İSA MESİH’le olan birliğimizi,ekmek ve şarap simgeleriyle özel bir biçimde ifade ediyoruz.Acılarını paylaşıyor,sevgi_
  sinden dolayı,bizim için yaptığı özveri için ona şükredip,teşekkür ediyoruz.

  “TANRI’ya şükrettiğimiz şükran kasesiyle MESİH’in kanına paydaş olmuyormuyuz.?Bölüp yediğimiz ekmekle MESİH’in bedenine paydaş olmuyormuyuz.?”
  1 Kor 10:16

  *Diğer Hrıstıyanlarla Olan Ruhsal Birliktir.

  RAB’bin Sofrası’da kullanılan ekmek,İSA MESiH’in bedeninin,
  topluluğunun birliğinin simgesidir.RAB’bin Sofrası’na katılan herkez, bununla İSA’nın topluluğunun(Kilisenin) bir parçası, olduğunu ifade eder.Bu sahip olma duygusu da İnanlıya güç verir.Ruhsal doyum sağlar.

  “Ekmek bir olduğu gibi,biz de çok olduğumuz halde tek bedeniz.Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz.”
  1 Korintliler 10:17

  Doğruluğa acıkıp, susayanları, nimetlerinle doyuran merhametli,yüce RAB’bimiz,Bizleri hatırlama lütfunu bizlerden esirgeme,tüm günahımız ve hatalarımızla, senin önünde diz çöktük.yoksulluğumuzu sevginin yüceliğine çevirki sende teselli bulalim, Amin

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.