ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) Rab’bin düşüncesini nasıl biliriz?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26449
  Anonim
  Pasif

  Bundan önceki paylaşımımda kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in ‘Siz hakikati bileceksiniz’ sözünün başlığı altında, ‘Rab’bin fikrini kim bildi?’ sorusunu da, aynı kapsamda paylaştık sanırım. Bu gece de, aynı kapsamın bir devamı olarak kendimize şu soruyu sorabiliriz:

  Rab’bin düşüncesini nasıl bilebiliriz? İNCİL okuyarak ya da, başkalarının bize İNCİL’den sözler söylemeleri ile Rab’bin düşüncesini bilmemiz mümkün mü? Çünkü İNCİL okuyanlarda, Hristiyanlık tarihi boyunca fikir ayrılıkları hep olmuştur. Zamanımız Hristiyanları arasında da, fikir ayrılıklarının bulunması, bu konuda aydınlandığım için artık beni rahatsız etmiyor. Çünkü fikir ayrılıklarının nedenini İNCİL’de Ruh esiniyle farkettim! İNCİL’de,

  ‘Beden birliği,, Ruh birliği, Rab birliği, iman birliği, vaftiz birliği’ diye yazılıdır (Efes 4:4-6).

  Dikkatimizi bir şey daha çekiyor: Fikir birliği! Çünkü fikirler, her Hristiyanın içine Mesih Ruhu da denen Kutsal Ruh’tan doğar. Pavlus, Kutsal Ruh’tan aldığı düşüncelerle düşünürken, olağanüstü düşünceler olduklarını farkederek Mesih İsa’nın yaşam varlığının tadına ve lezzetine kendi bedeninde tanık olmuş! Rab İsa, Pavlus’a göründüğü vakitte,

  ‘Hem gördüğün şeylerin, hem sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın” diye söz vermiş. (Res.İşl. 26:16).

  Düşünen kişi, düşündüğü şeyin hayalini görür. Ama Mesih Ruhu’ndan içimize doğan düşünce, Allah düşüncesi olduğu için hayali değil, gerçeği görürüz! Pavlus, taşıdığı Mesih düşüncesinin hem hizmetçisi, hem de, tanığı olmuş! Mesih İsa’daki düşüncenin kudretini ve lezzetini başka hiçbir düşüncede bulamamış! İşte bu nedenle Mesih düşüncesinin kudretinin bir tanığı olarak Pavlus,

  “Mesih İsa’da olan düşünce, sizde de olsun” demiş(Filipi. 2:5).

  Mesih Ruhu düşüncelerinden yoksun fikirler boştur! İNCİL’de sözü edilen cehaletin nedeni budur! Fikir boşluğu! (Efes.4:17,18).

  Pavlus, Rab’bi nasıl bildi acaba? Çok kritik bir soru! Cevabı da, farklı düşüncelerle düşünmekten ve birbirimizle tartışmaktan yorulmuş ve asla tatmin olmamiş zihnimize rahatlık veriyor! İNCİL’i açıp Korint’deki Mesih İsa imanlılarına Pavlus’un yazdığı birinci mektubun 2. Bölüm’ünü baştan sona kadar okuduğumuz zaman “Mesih İsa’da olan düşünce ” yi kimden alacağımızı farkederiz! İNCİL’den okuyup da anlamadığımız şeyleri ancak Kutsal Ruh bize açar. Bunun için Pavlus; “Mesih’in düşüncesi bizdedir” dediği zaman emin olarak bize yazmış. İnsanlara görünmez nitelikteki şeylerden emin olan Pavlus’un yazdıklarını ancak Kutsal Ruh bize de, açarsa emin oluruz. Çünkü Kutsal Ruh’un bize yapacağı her açıklama, Allah bildirisi, ya da, Allah bilgisidir. Allah’ı bilmenin yolu, Mesih İsa’daki düşüncenin Kutsal Ruh ile içimize esmesidir.

  “Fakat Allah onları bize Ruh ile keşfetti;…”(I.Korint.2:10).

  Başka bir mektubunda Pavlus, şu sözleri yazmış: “bir şeyi kendimizden gibi düşünmeğe biz kendimiz yeterli değiliz, fakat yeterliliğimiz Allah’tandır; ve o bizi yeni ahdin, harfin değil ancak Ruh’un hizmetçileri olmağa yeterli kıldı; çünkü harf öldürür, fakat Ruh diriltir.”

  İNCİL’i okurken; yazılı sözleri Kutsal Ruh’un yardımı olmadan anlamağa çalışırsam farklı düşüncelere takılarak yorumlarla hatalara düşerim. Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, ” yaşam veren Ruh’tur; beden hiç işe yaramaz; size söylemiş olduğum sözler ruhtur, ve hayattır” diyerek, İNCİL’den okuduğumuz sözleri Kutsal Ruh’tan almağa bizi teşvik etmiş! (Yuhanna 6:63). Düşünceyi satırlardan okuyarak düşünmemiz, mükemmel değildir! Kitabî düşüncenin Kutsal Ruh’la yenilenmesi gerekir! Farkettim ki, İNCİL’i kendi arzumla okuyup düşünürken, Kutsal Ruh’la yürümüyorum! Halbuki Pavlus, “Ruh ile yürüyün” demiş (Galatya 5:16). İNCİL’den okuyarak edindiğim düşünceyi Kutsal Ruh’tan alıp düşünürken Kutsal Ruh’la yürümek olmuyor mu? Kutsal Ruh’tan esin yolu ile gelen düşünce, ruh içerikli olduğu için boş düşünce değildir! Pavlus, Kutsal Ruh’tan aldığı düşünceye, “Ruh’un düşüncesi” demiş (Rom.8:6).

  İNCİL, içerdiği sözler ve olan harikalarla Allah tarfından bize sürekli onaylanan kitaptır. Sözleri okurken yalnız değiliz! Allah’la temasımız daima mümkündür! Allah’ın yüreğindeki düşüncelerle düşünenler, Allah’ın düşüncelerinin işte bunlar olduklarından emindirler! Allah’ın düşüncesinin en güçlü özelliği, düşünme alanımızda düşünülürken bilinmesidir! O düşüncenin bilinme gücü mükemmeldir! İNCİL’i okuyup da, Kutsal Ruh’un verdiği yeterlilikle düşünenler, hakikati bilme sevinci ile coşarak Allah’ın mükemmelliğine hayran olurlar ve Pavlus’un dediklerine kendileri de, tanık olurlar.

  Mesih İsa’nın esenliği üzerinizde olsun. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.