• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26110
  Anonim
  Pasif

  Bugün, İsa Mesih’in kendisini arayanlara konuşacağına ilişkin vaatlerinin yoğunlaştığı Yuhanna İncili 10. bölüm den aldığım bereketi ve teşviki, onu arayanlarla paylaşmak için içimde yazma isteği oldu. Bununla teselli olunurken, Rabbi arayanlara belki teşvik edici olur diye, yazarak paylaşmak istedim.

  Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in bu bölümde beşeriyete nakledilmiş vaatlerinde, bir sözü var ki, bana umut veriyor! Onun sözü şöyledir: “Benim sesimi işitecekler”(Yuhanna 10:16).Mesih imanlıları olarak, İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı sözlerini büyük bir istekle ve kendi sesimizle insanlara ilan ediyoruz. Ama İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı şu vaadını sık sık unuttuğumu itiraf ediyorum:”Benim sesimi işitecekler”. İçimdeki sevinci insanlarla paylaşmağa çabalarken, beni dinleyenlerin acaba kaçında aynı sevinç cereyan ediyor? Önemli olan şeyler, İsa Mesih’in sesi ve içimizde cereyan eden ilahi sevinç! Onun sesini işitenler ve o sevinci yaşayanlar, onun şahididirler! Her şeye egemen olan Kurtarıcı Rab İsa Mesih, kendisini izleyenlere eziyetler çıkaran Tarsuslu Saul(Pavlus)’a “Saul, Saul, niçin bana eza ediyorsun?” diyerek ışık varlığı ile görünmüş! (Res.İşl. 9:4 ; 22:6,7; 26:13,14). Pavlus, kendisine görünen ışığa bakarken onun sesinde öfkelenmeyen ve cezalandırmayan yargı karşısında acaba ne görmüş? Bunu düşünürken İsa Mesih’in sevgisini, merhametini, engin yürekliliğini ve alçak gönüllülüğünü görür gibiyim! Tüm evrenin Egemeni, bütün insanları seviyor ve onlara acıyor! O’nunla tanışmak ve O’nu bilmek mümkün müdür? İNCİL’de yazılı vaatlerini okur ve onun ismini çağırırsak, bu çağrımızı yanıtsız bırakmayacaktır; çünkü O yaşıyor ve varlığı tüm evreni doldurmuştur. “Eğer benim ismimle bir şey dilerseniz, ben onu yapacağın” diye bize söz veren Kurtarıcı Rab İsa Mesih, dileklerimizi ve kapısını çalışlarımızı işitiyor, kendisini arayanları biliyor. Sözleri O’nun ağzından işitmeğe davetliyiz!

  Bugün İNCİL’de yazılı O’nun sözlerini okuyanların içinde O’nu çağıran istek mutlaka doğar; bizde çağrışım mutlaka olur.Çünkü biz O’nun için, O’nunla yaratılmışız. Biz, gerçek huzuru ancak O’nunla buluruz. İsa Mesih’i görüp O’nun ağzından bir ses işitmeğe çağrılıyız İNCİL mesajlarına göre! (Yuhanna 10:l6; Res.İşl. 22:14,15).

  İNCİL’i okumakla yetinmiyelim; İsa Mesih’le buluşma arayışana girelim. Günümüzde O’nun hizmetçileri ve tanıkları olmağı arayalım, O’nun yaşam varlığının bizde görünmesi ile kötü şeylerden bağlarımız kopacaktır. Çünkü İsa Mesih’in Kurtarıcı olduğu, İNCİL’de boşuna yazılı değildir! İtiraf edeyim ki, İsa Mesih’in varlığı karşısında günahlarımı suçlanmaksızın görüyorum! Bende günah görenler, günahlarımı yüzüme vurmaları ile suçlayıcılığın ve merhametsiz yargının umutlarımı da elimden alıcı tesiri altına giriyorum! İsa Mesih’le karşılaşmamda günahlarımı görmemle birlikte umutlarım esrarengiz bir tarzda tazeleniyor! Kendi kendime, bu da, bana İsa Mesih’in bir lütfu mu?! Pavlus, yargılarındaki adaleti, doğruluğu, aynı zamanda halim ve alçak gönüllü tabiatı, sevgisi ve merhameti ile bize iyi davranan İsa Mesih’den bahsederken, karanlığın gizli şeylerini açığa çıkaran Rab olduğuna ilişkin tanıklıkta da bulunuyor! (1.Korint. 4:4,5). Pavlus, İsa Mesih’i, “yaklaşılmaz nurda duran” diye tanımlarken, elçi Yuhanna, günahlarımızı kanı ile yıkayıp temizleyen “nurun Oğlu” tanımlamasını yapmıştır! (1.Timoteos 6:16; 1. Yuhanna 1:7).

  İsa Mesih’in sevgisi ve merhameti ile birlikte kurtarıcılığı da, faaliyet halindedir! Günah işlemekten adeta zevk alıyordum, ama şimdi zıt ve başka bir zevkin tutsağı olduğumu farkederek, “ya Rab İsa, bu zevk senden mi?” diye düşünceye dalıyorum bazen! Evet sevgili kardeşlerim, İNCİL’i okumakla Allah’ın iradesini satırlarda farkedemedim ama, Rab İsa’nın sesindeki o harika iradenin boyunduruğu altına girmemek mümkün değildir! Allah’ın iradesini bilmek, Rab İsa Mesih’in sesini işitmekle mümkün oluyor!(Res.İşl.22:14,15). Rab İsa Mesih’i ya da, Ruhu’nu dinlemeden İNCİL’den okuduğum sözleri insanlara söylemekle acaba hırsızlık yapmış mıydım? Çünkü İNCİL’den okuduklarımızı Rab’den almağa da çağrılıyoruz! (Yuhanna 10:16; Yuhanna 16:12-15; 1.Petrus 4:11; Vahiy 2:7,11,17,29; 3:6,13,20,22).

  BU paylaşımımı Rab’in yazılı şu çağrısı ile bitiriyorum: “Beni iyi dinleyin, ve iyi olan şeyi yiyin, ve semiz şey ile canınız lezzet bulsun” (İşaya 55:2). Rab’bin sesindeki ve ağzının sözündeki o lezzet, insanların bize naklettiklerinden daha lezzetlidir! Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.