Front Page Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) Rab İsa Mesih, "BEN OLANIM" dedi!

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26537
  Anonim
  Pasif

  Rab İsa Mesih, Kendini Musa’ya “BEN OLANIM” diyerek açıklamış! (Çıkış 3:14).
  Süleyman, krallık tahtına oturunca Allah’tan anlayış ve bilgelik dilemiş; Mesih, Süleyman’ın içine girip onun anlayışı ve bilgeliği OLMUŞ! (Sül.Mes. 8.Bölüm). Bunları ve benzer olayları Kitabı Mukaddes’den okurken; İsa Mesih’in “BEN OLANIM” diyen varlığı hatırıma geliyor!
  Mesih İsa’nın İNCİL’de yazılı sözlerini, “OLACAK ŞEYLER” ve “OLAN ŞEYLER” bağlamında düşünemediğim geçmişimde şimdiki umuda sahip değildim! İsa Mesih’in “BEN OLANIM” varlığını dikkatle ve ilgi ile izlediğimden beri, onun yazılı emirlerini kendi çabalarımla yerine getiremediğimi farkeden bir imanlı olarak, O’nun OLMASINI, ya da, bana GÖRÜNEN ŞEYLER olmasını umutla beklemeğe koyuldum.
  Tarsuslu Saul, Allah’ın yazılı emirlerini okuyarak uygulamağa koyma eğitimi almış bir yasacıydı. Ama, yaptıkları ile Allah’a kaşı savaştığını Şam yolunda İsa Mesih’le yüzleşene kadar görememiş! İsa ona, “hem gördüğün şeylerin, hem sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın ” dedikten sonra, onun bedeninde “Tanrı’nın içtenliği ve Tanrı’nın Kutsallığı görünmeğe başlamış! Tarsus’lu Saul(Pavlus)’ da görünen o KUTSAL HAREKETLER,
  Musa’ya “BEN OLANIM” diyen O Zattır! “BEN OLANIM”ı çağrıştıran Mesih İsa’nın İNCİL’de yazılı şu sözü ne kadar dikkat ve ilgi çekici! Sözü şöyle söylemiş İsa: “Vaki olduğu zaman, ben o idiğime iman edesiniz diye, vaki olmadan önce size şimdiden söylüyorum”(Yuhanna 13:19). Yani Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, ” söylediğim gibi oluyor ” demiyor; ” söylediğim gibi OLUYORUM ” diyor! Kitaptan okuduğum O’nun sözlerini bu görüşte ve bu anlayışta yazarak anlatmalarım, belki bazılarına tuhaf görünür. Ama bu esinle düşünürken, ” BEN OLANIM” diyenden beklentilerim, kendimden ve başkalarından beklentilerimin önünü almıştır! Kendi çabalarımla iyi olmağa çalışıp Allah’tan bir ” aferin sana ” övgüsü, artık tarihe gömülmüş bir sanrıdır. Hiçbir insan, şeriat yolunda kendi başarısı ile övünemez. Yaptığımız bütün iyi eylemler, Allah indinde makbul olmamıştır. Allah’ın eylemleri, yani İsa Mesih, bizde görünmelidir! İsa Mesih, eylemsel varlığı ile Pavlus’da görünmüş; kendi bedeninde İsa Mesih’in eylemsel varlığını( Allah’ın devinimini) seyrederek şu tanıklıkta bulunmuş: “Çünkü bizim övünmemiz budur, yani, dünyada ve daha ziyade size karşı Allah’ın Kutsallığı ve içtenliği ile, insan bilgeliği ile değil, fakat Allah’ın lütfu ile hareket ettiğimize vicdanımızın tanıklığıdır” (II.Korint.1:12). Pavlus’da görünen Kutsal ve samimî hareketler, Pavlus’un kendinden olmuyorlardı! Pavlus’da görünen o mukaddes ve samimî hareketler, “BEN OLANIM” diyen Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in eylemsel varlığıdır!
  Daha bedeninin günlerinde iken İsa Mesih, kendisine inanmayanlara, “Ben ve Baba biriz” dediği için onu taşlamağa yeltenmişler; İsa, yaptığı mükemmel işlerle varlığını ortaya koyunca, “bana iman etmezseniz bile, işlere iman edin” demiş! (Yuhanna 10:38). İsa’nın yaptığı işler, onun eylemsel varlığıdır! İsa’nın eylemsel varlığı bizde görünmedikçe, kendi iyi eylemlerimizden boşanamıyoruz! Aldığımız dinî telkinler ve öğretişlerle şeriatin yükümlülüğü altına çekilmişiz! “İşleri, kendi Allah’larına dönmeğe onları bırakmıyor” sözü, bu noktada da, doğruluğunu ortaya koyuyor!(Hoşea 5:4). Kendi iyi işlerimiz bile, Allah’a dönmeğe bizi bırakmıyor! Bedene göre iyi işler yapma çabalarımız, “BEN OLANIM” diyen Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’i kabul etmemizi engelliyor! Kendi çabalarımızdan ne zaman yorulacağız ve Rab’be döneceğiz?
  Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, “düşmanlarınızı sevin” demiş (Matta 5:44).Düşmanlarımı sevemediğimi farkettiğim zaman, “hayır! Onları seviyorum” diyerek hakikate karşı halen direniyorsam, İsa Mesih’i hâlâ kabul etmiyorum demektir! Düşünelim ki, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, “BEN OLANIM” diyor! Yüreğimizi Rab İsa Mesih’e açalım ve sevgisiz tabiatımızı ona teslim edelim ki, içimizde düşmanımızı sevmemiz OLSUN! Çünkü Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, bize emrettiği, ya da, vaat ettiği gibi OLANDIR! Sevinçten yoksunluğumuzda dua edelim ki, İsa Mesih, sevincimiz OLSUN. Çünkü O’nun vaadı şudur: “BEN OLANIM”
  “BEN OLANIM” diyen sevgili Rab’bimiz İsa Mesih’i, zayıflıklarımızda TAMAM OLDUKÇA, hizmetçileri ve tanıkları olduğumuzun bilincine varacağız! “BEN OLANIM” diyen sevgili Rab’bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih, “çünkü bensiz bir şey yapamazsınız” da, diyor!(YUhanna 15:5)
  Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, o haçta iken, “Her şey tamam oldu” demiş! Çünkü yazılı emirlerin hareketleri insanlarda görünmedi; ancak günahlarımız göründü! Bunun için Allah’ın Kelâmı beden oldu; inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda bulundu(YUhanna 1:14). Yazılı Yasa’nın yapamadığı şeyi Rab İsa Mesih yaptı(Rom.8:3). Bunun için zayıflara yardım ediyor: “Eğer benim ismimle bir şey dilerseniz, ben
  onu yapacağım” diyor!(Yuhanna 14:14). Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, yazılı sözleri aşan diri ve OLAN KELAM’dır!
  “Her biri nasıl mevhibe aldı ise, birbirinize Allah’ın çeşit çeşit inâyetinin iyi kâhyaları gibi o mevhibe ile hizmet edin; eğer biri söylüyorsa, Allah’ın vahiylerine göre söylesin; eğer biri hizmet ediyorsa, Allah’ın tedarik ettiği kuvvetten olarak hizmet etsin, ta ki İsa Mesih vasıtası ile Allah her şeyde taziz olunsun; izzet ve kudret ebedler ebedince onundur. Amin”(I.Petrus 4:11). Petrus’un bu tanıklığı, İsa Mesih’in vahiy varlığını, kudret ve hizmet varlığını giyinmiş olanlarda nasıl göründüğüne ilişkin tanıklıktır! Gözlerin şehveti ile hayaller âleminde kaybolmuş ve bedenlerinin şehvetleriyle yürüyenlere Pavlus’un telkini ve teşviki, Rab İsa Mesih’i giyinmeleridir! (Rom.13:14). İsa Mesih’in varlığını fizik ölçülere göre düşünenler, Pavlus’un ne demek istediğini kavrıyamazlar. İsa Mesih, şehvet arzularımıza karşı bizimle beraber olan Allah arzusudur! Mesih Ruh esinleri ile düşünenler, İsa Mesih’i giyinik olduklarını farkederler!(Rom.12:2).
  Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in “BEN OLANIM” diyen varlığını şimdiden düşünmeğe başladın mı? Asla yapamayacağın doğru hareketleri, Kurtarıcın Rab İsa Mesih’e aç yüreğini ve ona itiraf et ve “Ya Rab İsa Mesih! Bende sen OL ” de. Çünkü Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, İNCİL’de okuduğumuz sözlerinin OLANIDIR! Onun Baba’ya şükredişinde, “Senin sözün hakikattir” demekle, Baba’sını daima hoşnut eden EYLEMSEL VARLIĞI’nı ortaya koymuş! O’nun hareketleri bizde görünsün diye dua edelim.
  Rab sizi bereketlesin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.