ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) Rab bilgisi, onun izzetidir.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26096
  Anonim
  Pasif

  İNCİL’de İsa Mesih’in yazılı şu sözleri bu sabah zihnimde düşünüşüm ve aydınlanışım oldu:

  ‘Fakat o, hakikat Ruhu, gelince, size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemeyecektir; fakat her ne işitirse, söyleyecek; ve gelecek şeyleri size bildirecektir. O beni taziz edecektir; çünkü benimkinden alacak, ve size bildirecektir, dedim. Baba’nın her nesi varsa, benimdir; bunun için: Benimkinden alacak, ve size bildirecektir, dedim(Yuhanna 16:13-15).

  Bu sözler, günümüzde de, yaşayan ve olan görkemli şeylerdir (insana göründükleri zaman). Görünmez nitelikteki Allah’ın şeyleri için, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, Tarsuslu Saul’a:

  ‘Hem gördüğün şeyler, hem sana görüneceğim şeyler” demekle, Baba Allah’ın bağrından çıkıp dünyamıza girdiğini ve bizi kurtarmağa geldiğini müjdelemiştir!(Res.İşl. 26:16).

  Kendisini izleyenlere onun vaadı şudur:

  ‘Sizi öksüz bırakmam; size gelirim. Biraz zaman daha, ve dünya artık beni görmez, fakat siz beni görürsünüz; mademki ben yaşıyorum, siz de yaşayacaksınız’ (Yuhanna 14:18,19).

  Çağlar boyunca, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in dokunduğu ve onlara görünüp konuştuğu kişiler çağımızda da, mutlaka vardır. Onlardan biri benim. Onun hizmetçileri ve tanıkları emindirler! Ondan emin olmak, harika bir şeydir! İşte bu bilgi, Rab bildirisidir! İsa Mesih’in Rab ve Kurtarıcı olduğunu dünyaya ve evrene yayanlardan biri olan resul Pavlus, bir mektubunda, ” eminim ” diyerek kuvvetli bir dil kullanmış! (Rom.8:38,39).

  İnsan, Allah’ın görünmez nitelikteki şeylerini görüp tanık olduğu zaman, yaptığı ilanlarda (tanıklıklarda) yalnız değildir! Ve de, öksüz değildir! Kutsal Ruh tesellilerinden de yoksun değildir.Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, “bu şeyler nasıl olabilir?” diyen, zamanın Kutsal Yasa bilimcisi ve öğretmeni olan yaşlı Nikodimos’a, “bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze şehadet ediyoruz; ve bizim şehadetimizi kabul etmiyorsunuz” demiş! (Yuhanna 3:11).

  Rab’bin bildirileri, bilinir güçle insana gelir! İnsanın gerçeği öğrenme gayretleri, eğer Allah bildirmiyorsa, boşunadır. Gerçeği bilmek için kendimizi değil, Allah’ı zorlamağa çağrılıyoruz! Allah’ı zorlamamız konusunda Kurtarıcımız İsa Mesih’in bize verilmiş bir sözü şudur:

  ‘Dileyin,size verilecektir; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır” (Matta 7:7).

  Çünkü Allah’tan dileklerimizle, arayışlarımızla ve kapısıns her çalışımızla kendimizi zorlamaktan vazgeçip Allah’ı zorlamakta olduğumuzu acaba biliyor muyuz? Eğer bu gerçeği henüz bilmiyorsak, bilgiçlik taslamaktan boşanıp gururumuzu Kurtarıcımız Rab İsa mesih’in ayaklarının altına getirerek şöyle dileyelim:

  ‘Ya Rab, bunu sen bana bildir’. Bilgi kirliliği olan şu çağımızda ‘doğrusu ve doğrusu ben sana derim’ diyen Rabbimizden bilgi almağa çağrılıyoruz! Çünkü İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı vaadı şöyledir:

  ‘Siz hakikati bileceksiniz;ve hakikat sizi azat edecektir’ (Yuhanna 8:32).

  Rab bilgisi, izzetli şeydir! Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.