Rab..

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27854
  Anonim
  Pasif

  RAB

  Rab kelimesi,Eski ve Yeni Antlaşma’da,Tanrı’dan ve İsa Mesih’ten bahsederken kullanılır.
  Eski Antlaşmada karşılığı İbranice Adonay” dır.
  Yeni Antlaşmada “Kurios”olarak geçer.
  Yeni Antlaşma’daKurios”kelimesinin birisi genel,diğeri kutsal iki anlamı vardı.Genel anlamında saygı ifade etmek amacıyla kullanılan “baş” veya “efendi” anlamına geliyordu.

  İmparatorlarına Tanrı gibi tapınan Romalılar,birbirlerini “Sezar Rab’dir” diye selamlarlardı. İlk Mesih inanlıları’na ve Yahudilere Romalılarca eziyet edilmesinin sebeplerinden biriside İmparator’a “Rab” demeyi reddetmeleriydi.

  Pavlus:
  Bunun için şunu bilmenizi istiyorum ,Tanrı’nın Ruh’u aracılığıyla konuşan hiç kimse,’İsa’ya nalet olsun’ demez.Kutsal Ruh aracığı olmadan da hiç kimse, “İsa Rab”tir diyemez.
  1 Korintliler 12:3

  Bazı kişiler “İsa’nın Rab’bim olduğuna inanıyorum,ama O’nun Tanrı olduğunu sanmıyorum “diyerek,İsa ‘nın Tanrı’sallığına karşı çıkabilirler.
  Burada sorulması gereken soru,Rab kelimesiyle söylenmek istenenin ne olduğudur..Herkez İsa Rab’tir diyebilir,hatta bazıları bunu efendi anlamında da kullanabilir.Fakat Pavlusun bahsettiği bu değildir.

  Bahsettiği şunlardır.
  Rab İsa tapınılmaya layık olan gerçek Tanrı’dır.
  Pavlus ,Kutsal ruh’u,İsa Mesih’i ve Tanrı’yı bir tutar.
  –Çeşitli armağanlar Fakat aynı Ruh.1 Korintliler 12:4
  –Çeşitli hizmetler,fakat aynı Rab.
  –Çeşitli etkiler,fakat aynı Tanrı
  “Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruh’tur.” 1 Korintliler 12:11

  Yeni Antlaşmanın, her yerinde, Tanrı’ya ve İsa’ya “Rab” deniliyor,ve Yeni Antlaşmada İsa Mesih’e Rab olarak beş kez dua ediliyor.

  Elçilerin İşleri 7:59.60’da İstafanos İsa Mesih’e Rab olarak dua eder. “Ya Rab bu günahı onlara yükleme”
  Helenistik dönemdeki dindar bir yahudi,Tanrı’dan başka hiç kimseye dua etmezdi.

  1 Korintliler 1:2’de Pavlus kutsallara :
  Mesih isa’da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rab’bi İsa Mesih’in adını her yerde anan herkese…”

  Pavlus 2 Korintliler 12:8.9’da “bedendeki diken’den bahsederken şöyle der;”Bundan kurtulmak için Rab’be üç kez yalvardım.Ama O bana dedi ki” Lütfüm sana yeter”.Çünkü güçüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih’in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek,daha çok övüneceğim.”

  Yuhanna 5:13.15’te şöyle yazılmıştır:
  “Ben bunları Tanrı Oğlun’nun adına iman eden sizlere,sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki,O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek,bizi işitiğini bildiğimize göre,O’ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz.”

  O,O’nun ve O’dan gibi kişilik zamirleri Tanrı’nın Oğlun’dan bahsetmektedir.

  Elçilerin İşleri 8:24’te Şimon:

  “Benim için Rab’be yalvarın da söylediklerinizin hiç biri başıma gelmesin.”

  Pavlus 1 Korintliler 2:8’de:
  “Anlasalar ,görkemli Rab’bi çarmıh’a germezlerdi.”

  Pavlus, İsa Mesih için:

  “Tanrı’nın görüntüsü olan mesih’in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye,bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Biz kendimizi ilan etmiyoruz;ama Mesih İsa’yı Rab,kendimizi de İsa’nın uğruna kullarınız ilan ediyoruz.O halde Mesih Tanrı’nın benzeyişinde olan Rab’tir.”1 Korintliler 4:4.5

  Pavlus Yeşaya Bölümünde Yahve olarak kullanılan benzetmeyi;İsa Mesih’in Rab olduğunu açıklayarak kullanmıştır.

  TANRI.

  Tanrı benim ve başkası yoktur..Her diz önümde çökecek,her dil bana and edecek,diye söz ağzımdan doğrulukla çıktı. ..Doğruluk ve güç ancak Rab’dedir.”Yeşaya 45:22.24


  İSA MESİH.

  “İsa’nın adı anıldığında göktekiler,yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil,Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkca söylesin.”Filipeliler 2:10.11


  “Tanrı’nız Rab tek Rab’tir. Yasanın tekrarı 6:5

  “Tanrı’nız Rab tek Rab’tir.”Markos 12:29

  Esenlikle.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.