Protestan Çocuk Kateşizmi

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27492
  Anonim
  Pasif

  Çocuk Kateşizmi

  1. Soru: Seni kim yarattı?
  Cevap: Beni Tanrı yarattı.
  2. Soru: Tanrı başka neleri yarattı?
  Cevap: Tanrı diğer bütün her şeyi yarattı.
  3. Soru: Tanrı seni ve diğer bütün her şeyi neden yarattı?
  Cevap: Tanrı beni ve diğer bütün her şeyi kendi yüceliği için yarattı.
  4. Soru: Tanrı’yı nasıl yüceltebilirsin?
  Cevap: Tanrı’yı onu severek ve tüm emirlerini yerine getirerek yüceltebilirim.
  5. Soru: Tanrı’yı niçin yüceltmen gerekiyor?
  Cevap: Tanrı’yı yüceltmem gerekiyor, çünkü O beni yarattı ve bana sahip çıkıyor.
  6. Soru: Birden fazla Tanrı var mıdır?
  Cevap: Hayır, yalnızca tek bir Tanrı vardır.
  7. Soru: Bu tek Tanrı kaç kimliğe sahiptir?
  Cevap: Tek Tanrı üç kimliğe sahiptir.
  8. Soru: Bu kimlikler nelerdir?
  Cevap: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.
  9. Soru: Tanrı kimdir?
  Cevap: Tanrı Ruh’tur ve insan bedenine sahip değildir.
  10. Soru: Tanrı nerededir?
  Cevap: Tanrı her yerdedir.
  11. Soru: Tanrı’yı görebilir misin?
  Cevap: Hayır; Tanrı’yı göremem, fakat O beni her zaman görür.
  12. Soru: Tanrı her şeyi bilir mi?
  Cevap: Evet; O’ndan hiçbir şey gizlenemez.
  13. Soru: Tanrı’nın gücü her şeye yeter mi?
  Cevap: Evet; Tanrı kutsal iradesiyle her şeyi gerçekleştirebilir.
  14. Soru: Tanrı’yı nasıl seveceğini ve O’na nasıl itaat edeceğini nereden öğreniyorsun?
  Cevap: Tanrı’yı nasıl seveceğimi ve O’na nasıl itaat edeceğimi yalnızca Kutsal Kitap’tan öğrenirim.
  15. Soru: Kutsal Kitap’ı kim yazdı?
  C15.Kutsal Kitap Kutsal Ruh tarafından yönlendirilen kutsal insanlar tarafından yazıldı.
  16. Soru: Bizim ilk ailemiz kimdir?
  Cevap: Bizim ilk ailemiz Âdem ile Havva’dır.
  17. Soru: İlk ailemiz neyden yaratıldı?
  Cevap: Tanrı Âdem’i topraktan; Havva’yı da Âdem’in vücudundan aldığı kemikten yarattı.
  18. Soru: Tanrı, Âdem ile Havva’ya beden dışında başka ne verdi?
  Cevap: Tanrı, Âdem ile Havva’ya beden dışında asla ölmeyen ruhlar verdi.
  19. Soru: Ruh beden kadar önemli midir?
  Cevap: Evet; bende de asla ölmeyen ruh var.
  20. Soru: Sende de bir ruh olduğunu nereden biliyorsun?
  Cevap: Bende de bir ruh olduğunu biliyorum çünkü bunu Kutsal Kitap söylüyor.
  21. Soru: Tanrı Âdem ile Havva’yı ne durumda yarattı?
  Cevap: Tanrı Âdem ile Havva’yı kutsal ve mutlu olarak yarattı.
  22. Soru: Antlaşma neye denir?
  Cevap: Antlaşma iki ya da daha fazla insan arasında verilen söze denir.
  23. Soru: Tanrı Âdem ile hangi antlaşmayı yaptı?
  Cevap: Tanrı Âdem ile eylem antlaşması yaptı.
  S24.Eylem antlaşmasına göre Âdem’in yapması gereken ne idi?
  Cevap: Eylem antlaşmasına göre Âdem’in yapması gereken Tanrı’ya mükemmel bir şekilde itaat etmekti.
  25. Soru: Tanrı’nın eylem antlaşmasındaki vaadi neydi?
  Cevap: Tanrı’nın eylem antlaşmasındaki vaadi eğer Âdem itaat ederse ona yaşam vermekti.
  26. Soru: Tanrı’nın eylem antlaşmasındaki cezası neydi?
  Cevap: Tanrı’nın eylem antlaşmasındaki cezası eğer Âdem itaatsizlik ederse onu ölümle cezalandırmaktı.
  27. Soru: Âdem eylem antlaşmasını yerine getirdi mi?
  Cevap: Hayır; Âdem Tanrı’ya karşı günah işledi.
  28. Soru: Günah neye denir?
  Cevap: Günah, Tanrı’nın yasasına itaat etmemek ya da onları ihlal etmektir.
  29. Soru: İtaat etmemek ne anlamına geliyor?
  Cevap: İtaat etmemek Tanrı’nın isteğini yerine getirmemektir.
  30. Soru: İhlal etmek ne anlama geliyor?
  Cevap: İhlal etmek Tanrı’nın yasakladıklarını yapmaktır.
  31. Soru: İlk anne ve babamızın işlediği günah ne idi?
  Cevap: İlk anne ve babamızın işlediği günah yasak meyveden yemeleriydi.
  32. Soru: Onları bu günaha kim teşvik etti?
  Cevap: Şeytan Havva’yı kışkırttı ve o da meyveyi Âdem’e verdi.
  33. Soru: İlk anne ve babamız günah işlediklerinde nasıl düştüler?
  Cevap: Mutlu ve kutsal olmak yerine günahkâr ve mutsuz oldular.
  34. Soru: Âdem eylem antlaşmasında yalnızca kendini mi temsil ediyordu?
  Cevap: Hayır, Âdem eylem antlaşmasında soyundan gelecek olan herkesi temsil ediyordu.
  35. Soru: Âdem’in günahının bütün insanlık üzerindeki etkisi nedir?
  Cevap: Âdem’in günahından ötürü bütün insanlık günahkâr ve yoksun olarak doğar.
  36. Soru: Âdem’den miras kalan bu günahkâr kalıtıma ne ad verilir?
  Cevap: Âdem’den miras kalan bu günahkâr kalıtıma orijinal günah adı verilir.
  37. Soru: Her günahın hak ettiği nedir?
  Cevap: Her günahın hak ettiği Tanrı’nın öfkesi ve lanetidir.
  38. Soru: Bu günahkâr kalıtım ile bir insan cennete gidebilir mi?
  Cevap: Hayır; cennete girmeye layık olabilmemiz için yüreklerimizin değiştirilmesi gerekir.
  39. Soru: Yüreğin değişimine ne ad verilir?
  Cevap: Yüreğin değişimine yeniden yaratılış adı verilir.
  40. Soru: Bir günahkârın yüreğini kim değiştirebilir?
  Cevap: Bir günahkârın yüreğini ancak Kutsal Ruh değiştirebilir.
  41. Soru: Bir insan eylem antlaşması aracılığıyla kurtulabilir mi?
  Cevap: Hayır; hiç kimse eylem antlaşması aracılığıyla kurtulamaz.
  42. Soru: Neden hiç kimse eylem antlaşması aracılığıyla kurtulamaz?
  Cevap: Çünkü herkes onu ihlal etti ve onun tarafından yargılandı.
  43. Soru: Baba Tanrı lütuf antlaşmasını kim ile gerçekleştirdi?
  Cevap: Baba Tanrı lütuf antlaşmasını oğlu Mesih ile gerçekleştirdi.
  44. Soru: Mesih lütuf antlaşmasında kimleri temsil ediyor?
  Cevap: Mesih lütuf antlaşmasında seçilmişlerini temsil ediyor.
  45. Soru: Mesih lütuf antlaşmasında neyi üstleniyor?
  Cevap: Mesih lütuf antlaşmasında halkı için bütün yasayı yerine getirmeyi ve halkının günahlarına karşılık olan cezayı üstleniyor.
  46. Soru: Rabbimiz İsa Mesih en ufak bir günah bile işlemiş midir?
  Cevap: Hayır; O kutsal, zararsız ve de itaatkârdı.
  47. Soru: Tanrı’nın Oğlu nasıl acı çekebildi?
  Cevap: Tanrı’nın Oğlu Mesih itaat edebilmek ve günahkâr doğamızın acısını çekmek için beden aldı.
  48. Soru: Kefaret neye nedir?
  Cevap: Mesih’in günahkârların yerine çektiği acılarla ve ölümle kutsal adaleti yatıştırmasına kefaret denir.
  49. Soru: Baba Tanrı lütuf antlaşmasında neyi üstlendi?
  Cevap: Baba Tanrı lütuf antlaşmasında Mesih’in uğruna öldüğü kişileri aklamayı ve onları kutsallaştırmayı üstlendi.
  50. Soru: Aklama neye denir?
  Cevap: Aklama Tanrı’nın günahkârları affetmesi ve onlara sanki hiç günah işlememişler gibi yaklaşmasına denir.
  51. Soru: Kutsallaştırma neye denir?
  Cevap: Tanrı’nın günahkârları yüreklerinde ve davranışlarında kutsal hale getirmesine kutsallaştırma denir.
  52. Soru: Mesih kimler için itaat edip acı çekti?
  Cevap: Mesih Baba’nın ona verdikleri için itaat edip acı çekti.
  53. Soru: Mesih dünya üzerinde nasıl bir yaşam sürdü?
  Cevap: Mesih dünya üzerinde yoksul ve acılarla dolu bir yaşam sürdü.
  54. Soru: Mesih nasıl öldü?
  Cevap: Mesih hacın utanç verici ve acı dolu ölümüyle öldü.
  55. Soru: Kimler kurtulacaktır?
  Cevap: Yalnızca günahlarından tövbe edip Mesih’e inananlar ve kutsal bir yaşam sürdürenler kurtulacaktır.
  56. Soru: Tövbe etmek neye denir?
  Cevap: Tövbe, Tanrı’yı hoşnut etmediği için günahtan pişman olmak ondan nefret edip onu terk etmektir.
  57. Soru: Mesih’e inanmak veya iman etmek ne anlama gelir?
  Cevap: Mesih’e inanmak veya iman etmek kurtuluşumuz için yalnızca ona güvenmek anlamına gelir.
  58. Soru: Kendi gücün ile tövbe edip Mesih’e iman edebilir misin?
  Cevap: Hayır; Tanrı’nın Kutsal Ruh’u olmadan iyi hiçbir iş yapamam.
  59. Soru: Kutsal Ruh’un yardımını nasıl alabilirsin?
  Cevap: Tanrı bize Kutsal Ruh için O’na dua etmemiz gerektiğini söylemiştir.
  60. Soru: Mesih’in ölümü üzerinden kaç yıl geçti?
  Cevap: Bin dokuz yüz yıldan daha fazla.
  61. Soru: Mesih’in gelişinden önce dindar insanlar ne şekilde kurtuldu?
  Cevap: Mesih’in gelişinden önce dindar kişiler gelecek olan Kurtarıcıya inanarak kurtuldular.
  62. Soru: İmanlarını nasıl gösterdiler?
  Cevap: Tanrı’nın sunağında kurbanlar sunarak gösterdiler imanlarını.
  63. Soru: Bu kurbanlar neyi temsil ediyordu?
  Cevap: Bu kurbanlar günahkârlar için ölecek olan Tanrı Kuzusu Mesih’i temsil ediyordu.
  64. Soru: Mesih’in görevleri nelerdir?
  Cevap: Mesih’in üç görevi vardır.
  65. Soru: Bu görevler nelerdir?
  Cevap: Bu görevler peygamberlik, rahiplik ve krallıktır.
  66. Soru: Mesih neden bir peygamber?
  Cevap: Mesih bir peygamber çünkü bize Tanrı’nın iradesini öğretiyor.
  67. Soru: Mesih neden bir rahip?
  Cevap: Mesih bir rahip çünkü günahlarımız için öldü ve bizi Tanrı’yla barıştırdı.
  68. Soru: Mesih neden bir kral?
  Cevap: Mesih bir kral çünkü bize hükmeder ve bizleri korur.
  69. Soru: Bir peygamber olarak neden Mesih’e ihtiyacın var?
  Cevap: Bir peygamber olarak Mesih’e ihtiyacım var çünkü ben cahilim.
  70. Soru: Bir rahip olarak neden Mesih’e ihtiyacın var?
  Cevap: Bir rahip olarak Mesih’e ihtiyacım var çünkü suçluyum.
  71. Soru: Bir kral olarak neden Mesih’e ihtiyacın var?
  Cevap: Bir kral olarak Mesih’e ihtiyacım var çünkü güçsüz ve çaresizim.
  72. Soru: Tanrı Sina Dağında kaç tane emir verdi?
  Cevap: Tanrı Sina Dağında on emir verdi.
  73. Soru: On emir çoğu zaman ne olarak adlandırılır?
  Cevap: On emir çoğu zaman dekalog olarak adlandırılır.
  74. Soru: İlk dört emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: İlk dört emir bize Tanrı’ya karşı olan sorumluluğumuzu öğretiyor.
  75. Soru: Son altı emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Son altı emir bize komşumuza olan sorumluluklarımızı öğretiyor.
  76. Soru: On emrin özeti nedir?
  Cevap: On emrin özeti Tanrı’yı bütün yüreğimizle ve komşumuzu kendimiz gibi sevmektir.
  77. Soru: Komşun kimdir?
  Cevap: Tüm kardeşlerim benim komşumdur.
  78. Soru: Tanrı onu seven ve ona itaat edenlerden hoşnut olur mu?
  Cevap: Evet; şöyle der, “Beni sevenleri severim.”
  79. Soru: Tanrı onu sevmeyen ve ona itaat etmeyenlerden hoşnut olur mu?
  Cevap: Hayır; “Tanrı günahkâra karşı her gün kızgındır.”
  80. Soru: İlk emir nedir?
  Cevap: İlk emir şudur; Önümde benden başka tanrıların olmayacak.
  81. Soru: İlk emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: İlk emir bize yalnızca Tanrı’ya tapınmamız gerektiğini öğretiyor.
  82. Soru: İkinci emir nedir?
  Cevap: İkinci emir şudur; Kendin için oyma put yapmayacaksın veya yukarıda göklerde veya aşağıda yeryüzünde veya yeryüzünün altındaki sularda hiçbir benzeyişimi yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin ve onlara hizmet etmeyeceksin. Çünkü ben senin Tanrın Yahveyim, kıskanç bir Tanrıyım. Babaların günahlarını oğullarda üçüncü dördüncü nesillerde arayan Tanrıyım. Fakat beni seven ve emirlerimi yerine getiren binlercesine iyilik eden Tanrıyım.
  83. Soru: İkinci emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: İkinci emir bize Tanrı’ya uygun bir şekilde tapınmamız gerektiğini ve putperestlikten kaçınmamızı öğretiyor.
  84. Soru: Üçüncü emir nedir?
  Cevap: Üçüncü emir şudur; Tanrın olan Yahve’nin adını boş yere anma. Çünkü Yahve onun adını boş yere anan kişiyi cezasız bırakmayacaktır.
  85. Soru: Üçüncü emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Üçüncü emir bize Tanrı’nın adına, sözüne ve işlerine saygı göstermemiz gerektiğini öğretiyor.
  86. Soru: Dördüncü emir nedir?
  Cevap: Dördüncü emir şudur; Şabat gününü kutsal tutmak için hatırla. Altı gün çalışacak bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün Tanrın Yahve’ye Şabattır. O gün sen ve oğlun ve kızın, erkek kölen ve kız kölen, öküzün veya eşeğin ya da herhangi bir hayvanın, kapılarındaki senin yabancın hiçbir iş yapmayacaksın. Çünkü Yahve yeri ve göğü, denizi ve içindekileri, her şeyi altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi. Tanrın Yahve Şabat gününü kutsadı ve bereketledi.
  87. Soru: Dördüncü emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Dördüncü emir bize Şabat günü kutsal tutmamız gerektiğini öğretiyor.
  88. Soru: Hristiyan Şabatı haftanın hangi günüdür?
  Cevap: Haftanın ilk gününe Rabbin günü denir.
  89. Soru: Neden bugüne Rabbin günü deniyor?
  Cevap: Bu güne Rabbin güne deniyor çünkü Mesih o gün ölümden dirilmiştir.
  90. Soru: Şabat günü nasıl geçirilmeli?
  Cevap: Dua ederek ve Tanrı’yı överek, Tanrı’nın sözünü dinleyerek ve okuyarak ve komşumuza hizmet ederek ve yardım ederek geçirilmelidir.
  91. Soru: Beşinci emir nedir?
  Cevap: Beşinci emir şudur; Anneni ve babanı onurlandır, öyle ki Tanrı’nın sana vermekte olduğu diyarda günlerin uzun olsun.
  92. Soru: Beşinci emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Beşinci emir bize ailemizi ve öğretmenlerimizi sevmeyi ve onlara itaat etmeyi öğretiyor.
  93. Soru: Altıncı emir nedir?
  Cevap: Altıncı emir şudur; Cinayet işlemeyeceksin.
  94. Soru: Altıncı emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Altıncı emir bize şiddet dolu hareketlerden kaçınmamız gerektiğini öğretiyor.
  95. Soru: Yedinci emir nedir?
  Cevap: Yedinci emir şudur; Zina etmeyeceksin.
  96. Soru: Yedinci emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Yedinci emir bize yüreğimizde, dilimizde ve davranışlarımızda temiz olmamız gerektiğini öğretiyor.
  97. Soru: Sekizinci emir nedir?
  Cevap: Sekizinci emir şudur; Çalmayacaksın.
  98. Soru: Sekizinci emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Sekizinci emir bize dürüst ve çalışkan olmamız gerektiğini öğretiyor.
  99. Soru: Dokuzuncu emir nedir?
  Cevap: Dokuzuncu emir şudur; Komşuna karşı sahte tanıklık etmeyeceksin.
  100. Soru: Dokuzuncu emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Dokuzuncu emir bize doğru söylememiz gerektiğini öğretiyor.
  101. Soru: Onuncu emir nedir?
  Cevap: Onuncu emir şudur; Komşunun evine imrenmeyeceksin, komşunun karısına, erkek kölesine veya kız kölesine, öküzüne ve eşeğine veya komşuna ait herhangi bir eşyasına imrenmeyeceksin.
  102. Soru: Onuncu emir bize neyi öğretiyor?
  Cevap: Onuncu emir bize sahip olduklarımızla yetinmemiz gerektiğini öğretiyor.
  103. Soru: Bir insan bu on emri mükemmel bir şekilde yerine getirebilir mi?
  Cevap: Ademi’in düşüşünden sonra hiçbir insan bu om eri mükemmel bir şekilde yerine getiremedi ve getiremez.
  104. Soru: Om emrin bize faydası nedir?
  Cevap: On emir bize sorumluluklarımızı öğretir ve bize bir Kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu gösterir.
  105. Soru: Dua neye nedir?
  Cevap: Dua etmek Tanrı’ya vermeye söz verdiği şeyler için rica etmektir.
  106. Soru: Kimin adıyla dua etmeliyiz?
  Cevap: Yalnızca Mesih’in adıyla dua etmeliyiz.
  107. Soru: Mesih bize nasıl dua etmemiz gerektiğini göstermek için ne vermiştir?
  Cevap: Rabbin duası.
  108. Soru: Rabbin duasını tekrarlayın.
  Cevap: Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir! Âmin.
  109. Soru: Rabbin Duasında kaç adet talep/istek vardır?
  Cevap: Rabbin Duasında altı adet talep/istek vardır.
  110. Soru: İlk talep nedir?
  Cevap: İlk talep, “Adın kutsal kılınsın.”
  111. Soru: İlk talepte ne için dua ediyoruz?
  Cevap: İlk talepte Tanrı’nın adı biz ve tüm insanlar tarafından onurlandırılsın diye dua ediyoruz.
  112. Soru: İkinci talep nedir?
  Cevap: İkinci talep, “Senin krallığın gelsin.”
  S113.İkinci talepte ne için dua ediyoruz?
  Cevap: İkinci talepte müjde tüm dünyaya duyurulsun ve ona biz ve diğer insanlar iman etsin ve itaat etsin diye dua ediyoruz.
  114. Soru: Üçüncü talep nedir?
  Cevap: Üçüncü talep, “Gökte olduğu gibi yerde de senin isteğin olsun.”
  115. Soru: Üçüncü talepte ne için dua ediyoruz?
  Cevap: Üçüncü talepte dünya üzerindeki insanlar Tanrı’ya gökteki melekler gibi hizmet edebilsin diye dua ediyoruz.
  116. Soru: Dördüncü talep nedir?
  Cevap: Dördüncü talep, “Bizlere gündelik ekmeğimizi ver.”
  117. Soru: Dördüncü talepte ne için dua ediyoruz?
  Cevap: Dördüncü talepte Tanrı’nın bize ruhlarımız ve bedenlerimiz için ihtiyacımız olanı vermesi için dua ediyoruz.
  118. Soru: Beşinci talep nedir?
  Cevap: Beşinci talep, “Bize borçlu olanları bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla.”
  119. Soru: Beşinci talepte ne için dua ediyoruz?
  Cevap: Beşinci talepte Tanrı Mesih sayesinde günahlarımızı bağışlasın ve bizi incitenleri affedebilmemizi sağlasın diye dua ediyoruz.
  120. Soru: Altıncı talep nedir?
  Cevap: Altıncı talep, “Ayartılmamıza izin verme ve bizi kötülükten kurtar.”
  121. Soru: Altıncı talepte ne için dua ediyoruz?
  Cevap: Altıncı talepte Tanrı bizi günahtan uzaklaştırsın diye dua ediyoruz.
  122. Soru: Kaç tane sakrament vardır?
  Cevap: İki tane sakrament vardır.
  123. Soru: Bu sakramentler nelerdir?
  Cevap: Bu sakramentler vaftiz ve Rabbin Sofrasıdır.
  124. Soru: Bize bu sakramentleri kim gösterdi ve uyguladı?
  Cevap: Bize bu sakramentleri Rab İsa Mesih gösterdi ve uyguladı.
  125. Soru: Mesih neden bu sakramentleri uyguladı ve gösterdi?
  Cevap: Mesih bu sakramentleri öğrencilerini bu dünyadan ayırmak ve onları teselli edip güçlendirmek için gösterdi ve uyguladı.
  126. Soru: Vaftizde hangi sembol kullanılır?
  Cevap: Vaftizde suyla yıkama sembolü kullanılır.
  127. Soru: Bu neyi temsil eder?
  Cevap: Bu Mesih’in kanıyla günahlarımızdan arındığımızı temsil eder.
  128. Soru: Kimin adıyla vaftiz ediliriz?
  Cevap: Baba, oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz ediliyoruz.
  129. Soru: Kimler vaftiz edilmeli?
  Cevap: İman edenler ve onların çocukları vaftiz edilmelidir.
  130. Soru: Neden çocuklar vaftiz edilmeli?
  Cevap: Çünkü onlar günahkâr bir kalıtıma sahipler ve bir Kurtarıcıya ihtiyaçları vardır.
  131. Soru: Mesih küçük çocuklara önem verir mi?
  Cevap: Evet; der ki, “Bırakın çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir.”
  132. Soru: Vaftiz seni neye bağlar?
  Cevap: Vaftiz beni Mesih’in gerçek bir takipçisi olmaya bağlar.
  133. Soru: Rabbin Sofrası nedir?
  Cevap: Rabbin Sofrası Mesih’in ölümünü ve acılarını anımsamak için ekmek yemek ve şarap içmektir.
  134. Soru: Ekmek neyi temsil ediyor?
  Cevap: Ekmek Mesih’in günahlarımız uğruna feda ettiği bedenini temsil ediyor.
  135. Soru: Şarap neyi temsil ediyor?
  Cevap: Şarap Mesih’in günahlarımız uğruna akıttığı kanını temsil ediyor.
  136. Soru: Kimler Rabbin Sofrasından almalı?
  Cevap: Yalnızca günahlarından tövbe edip kurtuluşları için Mesih’e inananlar ve kardeşlerini sevenler Rabbin Sofrasından alabilir.
  137. Soru: Mesih çarmıha gerildikten sonra mezarında mı kaldı?
  Cevap: Hayır; ölümünden üç gün sonra mezarından dirildi.
  138. Soru: Mesih şimdi nerededir?
  Cevap: Mesih şimdi günahkârların kabulü için cennettedir.
  139. Soru: Mesih tekrar gelecek mi?
  Cevap: Evet; Mesih son günde dünyayı yargılamak için gelecek.
  140. Soru: Ölü insana ne olur?
  Cevap: Beden toza toprağa dönüşür ve ruh ruhlar diyarına gider.
  141. Soru: Ölülerin bedenleri tekrar yaşama dönecek mi?
  Cevap: Evet; “Borazanlar çalınacak ve ölü dirilecek.”
  142. Soru: Yargı gününde günahkâra ne olacak?
  Cevap: Günahkârlar cehenneme gönderilecek.
  143. Soru: Cehennem nedir?
  Cevap: Cehennem dehşetin ve sonsuz işkencenin olduğu yere denir.
  144. Soru: Doğru insana ne olacak?
  Cevap: Onlar cennete gönderilecekler.
  145. Soru: Cennet nedir?
  Cevap: Cennet kutsal ve mutluluk dolu olan doğruların Rab ile sonsuza kadar birlikte yaşayacakları yere denir.

  İzmir Protestan Kilisesi Derneği’nden alınmıştır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.