• Dieses Thema hat 3 Teilnehmer und 2 Antworten.
Ansicht von 3 Beiträgen - 1 bis 3 (von insgesamt 3)
 • Autor
  Beiträge
 • #26111
  klaus
  Verwalter

  Selam..

  Mesih ile ilgili eski ahitteki peygamberliklerin yerine gelmesi konusunda tavsiye edebileceğiniz bir kitap ya da makale var mı?Sitenizdeki makaleleri okudum,daha başka ne önerile bilir?

  Dua ile..

  #32695
  Anonym
  Inaktiv

  İSA’NIN MESİH OLDUĞUNA DAİR DELİLLER – PEYGAMBERLİK VASITASIYLA

  ESKİ AHİT’İN PEYGAMBERLİĞİ


  İSA MESİH’İN KİMLİĞİ


  YENİ AHİT’İN TAMAMLAMASI

  Yaratılış 3:15


  Kadın’ın dölünde doğuş


  Galatyalılar 4:14

  Yeşaya 7:14


  Bakire’den doğuş


  Matta 1:18-25

  Mezmurlar 2:7


  Tanrı’nın oğlu


  Matta 3:17, 6:16

  Yaratılış 22:18


  İbrahim’in dölü


  Matta 1:1

  Yaratılış 21:12


  İshak’ın oğlu


  Luka 3:23-24

  Çölde Sayım 24:17


  Yakup’un oğlu


  Luka 1:33

  Yaratılış 49:10


  Yahudadan


  İbraniler 7:14

  Yeşaya 11:1


  Yesse’nin ailesi


  Luka 3:23-32

  Yeremya 23:5


  Davut’un ailesi


  Vahiy 22:16

  Mika 5:2


  Beytlehem’de doğuş


  Matta 2:1

  Mezmurlar 72:10


  Hediyeler verildi


  Matta 2:1-11

  Yeremya 31:15


  Hirodes çocukları öldürttü


  Matta 2:16

  Mika 5:2


  O her zaman var


  Koloseliler 1:17

  Mezmurlar 110:1


  O Rab olarak çağrılacak


  Luka 2:12

  Yeşaya 7:14


  Adını İmanuel koyacaklar


  Matta 1:23

  Çölde Sayım 18:18


  Peygamber olacak


  Matta 21:11

  Mezmurlar 110:4


  Rahip olacak


  İbraniler 3:1, 5:5-6

  Mezmurlar 2:6


  Kral olacak


  Yuhanna 18:33-38

  Yeşaya 33:22


  Yargıç olacak


  Yuhanna 5:30

  Yeşaya 11:2


  Kutsal Ruh O’nun üzerinde


  Matta 3:16-17

  Mezmurlar 69:9


  Tanrı için gayret


  Yuhanna 2:15-17

  Yeşaya 40:3


  Haberci


  Matta 3:1-2

  Yeşaya 9:1


  O’nun görevi Galile’de başlar


  Matta 4:12-17

  Yeşaya 35:5-6


  Mucizeler O’nun işidir


  Matta 9:35

  Mezmurlar 78:2


  Mesellerin ( özdeyişlerin ) öğretmenidir


  Matta 13:34

  Mika 3:1


  Tapınağa girecek


  Matta 21:12

  Zekeriya 9:9


  Kudüs’e bir eşeğin üzerinde girecek


  Luka 19:35

  Mezmurlar 118:22


  Yahudilerde köşenin başı olan taş


  1.Petrus 2:7

  Yeşaya 60:3


  Yahudi olmayanların ışığı


  Elçilerin İşleri 13:47-48

  Mezmurlar 16:10


  O’nun dirilişi


  Elçilerin İşleri 2:31

  Mezmurlar 68:18


  O’nun Miraç’ı ( Göğe alınışı )


  Elçilerin İşleri 1:9

  Mezmurlar 110:1


  Tanrı’nın sağ elinde oturdu


  İbraniler 1:3

  Mezmurlar 41:9


  Arkadaşları ona ihanet etti


  Matta 10:4

  Zekeriya 11:12


  30 parça gümüşe satıldı


  Matta 26:15

  Zekeriya 11:3


  Tanrı’nın evinde para atıldı


  Matta 27:5

  Zekeriya 11:13


  Tarla için fiyat biçildi


  Matta 27:7

  Zekeriya 13:7


  Öğrencileri onu sakladı


  Matta 14:50

  Mezmurlar 35:11


  Yalancı şahitler onu suçladı


  Matta 26:59-61

  Yeşaya 53:7


  Onu suçladılar, O sustu


  Markos 15:3-5

  Yeşaya 53:5


  Yaralandı ve berelendi


  Matta 27:26

  Yeşaya 50:6


  Ona vuruldu ve tükürüldü


  Matta 26:67

  Mezmurlar 22:7-8


  Onunla alay edildi


  Matta 27:31

  Mezmurlar 109:24


  Haçın altına düştü


  Luka 23:26

  Mezmurlar 22:16


  Elleri ve ayakları delindi


  Luka 23:33

  Yeşaya 53:12


  Hırsızlarla haça gerildi


  Matta 27:38

  Yeşaya 53:12


  Düşmanları için dua etti


  Luka 23:34

  Yeşaya 53:3


  Cemaati Onu reddetti


  Yuhanna 7:5-48

  Mezmurlar 69:4


  Neden yokken nefret edildi


  Yuhanna 15:25

  Mezmurlar 38:11


  Arkadaşları Ondan uzaktaydı


  Luka 23:49

  Mezmurlar 109:25


  İnsanlar Ona kafa salladılar


  Matta 27:39

  Mezmurlar 22:17


  Gözlerini Ona diktiler


  Luka 23:35

  Mezmurlar 22:18


  Elbiseleri için kumar oynandı


  Yuhanna 19:23-24

  Mezmurlar 69:21


  Susadı


  Yuhanna 19:28

  Mezmurlar 69:21


  Ona öd ve sirke verildi


  Matta 27:34

  Mezmurlar 22:1


  Terk edilmesine ağladı


  Matta 27:34

  Mezmurlar 31:5


  Ruhunu Tanrı’ya teslim etti


  Luka 23:46

  Mezmurlar 34:20


  Kemikleri kırılmadı


  Yuhanna 19:33

  Mezmurlar 22:14


  Kalbi yarıldı


  Yuhanna 19:34

  Zekeriya 12:10


  Böğrü mızrakla delindi


  Yuhanna 19:34

  Amos 8:9


  Her yer karardı


  Matta 27:45

  Yeşaya 53:9


  Zengin adamın mezarına gömüldü


  Matta 27:56-60

  #32824
  Anonym
  Inaktiv

  Josh Mcdowell:Hüküm gerektiren yeni kanıtlar kitabı size yardımcı olacaktır…

Ansicht von 3 Beiträgen - 1 bis 3 (von insgesamt 3)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.