• Bu konu 3 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26111
  klaus
  Anahtar yönetici

  Selam..

  Mesih ile ilgili eski ahitteki peygamberliklerin yerine gelmesi konusunda tavsiye edebileceğiniz bir kitap ya da makale var mı?Sitenizdeki makaleleri okudum,daha başka ne önerile bilir?

  Dua ile..

  #32695
  Anonim
  Pasif

  İSA’NIN MESİH OLDUĞUNA DAİR DELİLLER – PEYGAMBERLİK VASITASIYLA

  ESKİ AHİT’İN PEYGAMBERLİĞİ


  İSA MESİH’İN KİMLİĞİ


  YENİ AHİT’İN TAMAMLAMASI

  Yaratılış 3:15


  Kadın’ın dölünde doğuş


  Galatyalılar 4:14

  Yeşaya 7:14


  Bakire’den doğuş


  Matta 1:18-25

  Mezmurlar 2:7


  Tanrı’nın oğlu


  Matta 3:17, 6:16

  Yaratılış 22:18


  İbrahim’in dölü


  Matta 1:1

  Yaratılış 21:12


  İshak’ın oğlu


  Luka 3:23-24

  Çölde Sayım 24:17


  Yakup’un oğlu


  Luka 1:33

  Yaratılış 49:10


  Yahudadan


  İbraniler 7:14

  Yeşaya 11:1


  Yesse’nin ailesi


  Luka 3:23-32

  Yeremya 23:5


  Davut’un ailesi


  Vahiy 22:16

  Mika 5:2


  Beytlehem’de doğuş


  Matta 2:1

  Mezmurlar 72:10


  Hediyeler verildi


  Matta 2:1-11

  Yeremya 31:15


  Hirodes çocukları öldürttü


  Matta 2:16

  Mika 5:2


  O her zaman var


  Koloseliler 1:17

  Mezmurlar 110:1


  O Rab olarak çağrılacak


  Luka 2:12

  Yeşaya 7:14


  Adını İmanuel koyacaklar


  Matta 1:23

  Çölde Sayım 18:18


  Peygamber olacak


  Matta 21:11

  Mezmurlar 110:4


  Rahip olacak


  İbraniler 3:1, 5:5-6

  Mezmurlar 2:6


  Kral olacak


  Yuhanna 18:33-38

  Yeşaya 33:22


  Yargıç olacak


  Yuhanna 5:30

  Yeşaya 11:2


  Kutsal Ruh O’nun üzerinde


  Matta 3:16-17

  Mezmurlar 69:9


  Tanrı için gayret


  Yuhanna 2:15-17

  Yeşaya 40:3


  Haberci


  Matta 3:1-2

  Yeşaya 9:1


  O’nun görevi Galile’de başlar


  Matta 4:12-17

  Yeşaya 35:5-6


  Mucizeler O’nun işidir


  Matta 9:35

  Mezmurlar 78:2


  Mesellerin ( özdeyişlerin ) öğretmenidir


  Matta 13:34

  Mika 3:1


  Tapınağa girecek


  Matta 21:12

  Zekeriya 9:9


  Kudüs’e bir eşeğin üzerinde girecek


  Luka 19:35

  Mezmurlar 118:22


  Yahudilerde köşenin başı olan taş


  1.Petrus 2:7

  Yeşaya 60:3


  Yahudi olmayanların ışığı


  Elçilerin İşleri 13:47-48

  Mezmurlar 16:10


  O’nun dirilişi


  Elçilerin İşleri 2:31

  Mezmurlar 68:18


  O’nun Miraç’ı ( Göğe alınışı )


  Elçilerin İşleri 1:9

  Mezmurlar 110:1


  Tanrı’nın sağ elinde oturdu


  İbraniler 1:3

  Mezmurlar 41:9


  Arkadaşları ona ihanet etti


  Matta 10:4

  Zekeriya 11:12


  30 parça gümüşe satıldı


  Matta 26:15

  Zekeriya 11:3


  Tanrı’nın evinde para atıldı


  Matta 27:5

  Zekeriya 11:13


  Tarla için fiyat biçildi


  Matta 27:7

  Zekeriya 13:7


  Öğrencileri onu sakladı


  Matta 14:50

  Mezmurlar 35:11


  Yalancı şahitler onu suçladı


  Matta 26:59-61

  Yeşaya 53:7


  Onu suçladılar, O sustu


  Markos 15:3-5

  Yeşaya 53:5


  Yaralandı ve berelendi


  Matta 27:26

  Yeşaya 50:6


  Ona vuruldu ve tükürüldü


  Matta 26:67

  Mezmurlar 22:7-8


  Onunla alay edildi


  Matta 27:31

  Mezmurlar 109:24


  Haçın altına düştü


  Luka 23:26

  Mezmurlar 22:16


  Elleri ve ayakları delindi


  Luka 23:33

  Yeşaya 53:12


  Hırsızlarla haça gerildi


  Matta 27:38

  Yeşaya 53:12


  Düşmanları için dua etti


  Luka 23:34

  Yeşaya 53:3


  Cemaati Onu reddetti


  Yuhanna 7:5-48

  Mezmurlar 69:4


  Neden yokken nefret edildi


  Yuhanna 15:25

  Mezmurlar 38:11


  Arkadaşları Ondan uzaktaydı


  Luka 23:49

  Mezmurlar 109:25


  İnsanlar Ona kafa salladılar


  Matta 27:39

  Mezmurlar 22:17


  Gözlerini Ona diktiler


  Luka 23:35

  Mezmurlar 22:18


  Elbiseleri için kumar oynandı


  Yuhanna 19:23-24

  Mezmurlar 69:21


  Susadı


  Yuhanna 19:28

  Mezmurlar 69:21


  Ona öd ve sirke verildi


  Matta 27:34

  Mezmurlar 22:1


  Terk edilmesine ağladı


  Matta 27:34

  Mezmurlar 31:5


  Ruhunu Tanrı’ya teslim etti


  Luka 23:46

  Mezmurlar 34:20


  Kemikleri kırılmadı


  Yuhanna 19:33

  Mezmurlar 22:14


  Kalbi yarıldı


  Yuhanna 19:34

  Zekeriya 12:10


  Böğrü mızrakla delindi


  Yuhanna 19:34

  Amos 8:9


  Her yer karardı


  Matta 27:45

  Yeşaya 53:9


  Zengin adamın mezarına gömüldü


  Matta 27:56-60

  #32824
  Anonim
  Pasif

  Josh Mcdowell:Hüküm gerektiren yeni kanıtlar kitabı size yardımcı olacaktır…

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.