Pentikost bayraminiz kutlu olsun!

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26186
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Pentikost Bayramı’nız Kutlu olsun!

  l4_62146.jpg

  Pentikost Günü Nedir?
  Bu güzel sorunun yanıtı için İncil’de elçilerin İşleri 2:1’e bakmamız gerekir: “Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.” Yahudilerin her yıl kutladıkları üç bayram vardı: Fısıh Bayramı, Pentekost Bayramı ve Çardak Bayramı. Pentikost’ta Yahudiler ürünlerini tarlalardan kaldırmaya başlarlardı. Yani hasadın başlangıcı olarak kutlanırdı. Pentikost Bayramı Kutsal Kitap’ta Hasat Bayramı diye bilinen bayramdır. Fısıh Bayramı’ndan elli gün sonar kutlanır. Tarlaya ektiğiniz ürünleri biçtiğinizde ilk ürünlerle Hasat Bayramı`nı* kutlayacaksınız. Yıl sonunda tarladan ürünlerinizi topladığınızda Ürün Devşirme Bayramı`nı* kutlayacaksınız.’ (Çıkış 23:16). Pente yunancada 50dir. Terim, ellinci gün anlamına gelir.

  Elçiler Pentikost Gününün gelişini beklemekteydiler.
  İsa Mesih öğrencilerine şöyle demişti: “Ben de Babam`ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın” (Luka 24: 49). Elçilerin İşleri kitabının birinci bölümünün 4. ayetinde de İsa öğrencilerine şu sözleri söylemişti: “Yeruşalim`den* ayrılmayın, Baba`nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.”

  Öğrenciler İsa’nın göndereceğini vaad ettiği gerçeğin Ruhu olan Tesellici’nin gelişini beklemekteydiler.

  praise-700501.jpg

  Pentikost Günü hristiyanlar arasında genellikle Kutsal Kitab’ın kalbi olarak kabul edilir.
  Elçilerin İşleri 2. bölümde, Eski Antlaşmadaki Egemenlik ve Kurtuluş ile ilgili birçok peygamberlik sözü gerçekleşmiştir. (Yoel 2:28-32; Yeşeya 2: 2, 3, Elçilerin İşleri 2: 16-47). Pentikost Günü Tanrı’nın inanlılar topluluğuna göndereceğini vaad ettiği Kutsal Ruh’un yeryüzüne indiği gündür.

  Kutsal Ruh`un Gelişi (Elçilerin İşleri 2:1-13).
  1 Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.
  2 Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.
  3 Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.
  4 İmanlıların hepsi Kutsal Ruh`la doldular, Ruh`un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.
  5 O sırada Yeruşalim`de, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu.
  6 Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı.
  7 Hayret ve şaşkınlık içinde, “Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?” diye sordular.
  8 Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?
  9-11 Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya`da, Yahudiye ve Kapadokya`da, Pontus ve Asya İli`nde*, Frikya ve Pamfilya`da, Mısır ve Libya`nın Kirene`ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı`nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz.”
  12 Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, “Bunun anlamı ne?” diye sordular.
  13 Başkalarıysa, “Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış” diye alay ettiler.

  O günde inanlılar Kutsal Ruh’un gücüyle dolarak kendilerinde doğal yolla var olmayan göksel güce kavuştular ve böylece çağırıldıkları ruhsal hizmetleri yerine getirebilmeleri için gereksinim duydukları güçle doldular. Pentekost Günü aynı zamanda Hristiyan Kilisesinin doğduğu gündür.

  Petrus`un Pentikost Günü Konuşması
  14-15 Bunun üzerine Onbirler`le birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi: “Ey Yahudiler ve Yeruşalim`de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar, sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat* daha sabahın dokuzu!
  16-17 Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır: `Son günlerde, diyor Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum`u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.
  18 O günler kadın erkek Kullarımın üzerine Ruhum`u dökeceğim, Onlar da peygamberlik edecekler.
  19 Yukarıda, gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda, yeryüzünde belirtiler, Kan, ateş ve duman bulutları görülecek.
  20 Rab`bin büyük ve görkemli günü gelmeden önce Güneş kararacak, Ay kan rengine dönecek.
  21 O zaman Rab`be yakaran herkes kurtulacak.`
  22 Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı`nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
  23 Tanrı`nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.
  24 Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O`nu diriltti. Çünkü O`nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı.
  25 O`nunla ilgili olarak Davut şöyle der: `Rab`bi her zaman önümde gördüm, Sağımda durduğu için sarsılmam.
  26 Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası, bedenim de umut içinde yaşayacak.
  27 Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.
  28 Yaşam yollarını bana bildirdin; Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın.`
  29 Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanıbaşımızda duruyor.
  30 Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı`nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu.
  31 Geleceği görerek Mesih`in* ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: `O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.`
  32 Tanrı, İsa`yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız.
  33 O, Tanrı`nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh`u Baba`dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh`u üzerimize dökmüştür.
  34-35 Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der: `Rab Rabbim`e dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek, Sağımda otur.`
  36 Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa`yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.
  37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, “Kardeşler, ne yapmalıyız?” diye sordular.
  38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih`in adıyla vaftiz* olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.
  39 Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab`bin çağıracağı herkes için geçerlidir.”
  40 Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. “Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!” diye yalvardı.
  41 Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.
  42 Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.

  İmanlılar Arasındaki Birlik
  43 Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu.
  44 İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı.
  45 Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı.
  46-47 Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı`yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.  Evet, Pentikost Günü Hristiyan Kilisesinin doğduğu gündür. İşte İsa Mesih’in adında tövbe etme ve vaftiz olma ilkin o gün duyurulmaya ve yaşanmaya başlandı. Yoel peygamber önbildirisinde şöyle demişti: ‘Rabbin adını çağıran herkes kurtulacaktır’ (Yoel 2:32). Petrus’un Kutsal Ruh’un gücüyle verdiği bu vaazın sonunda onu işitenlerin yürekleri iğnelendi ve ‘Kurtulmak için ne yapmalıyız?’ diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih`in adıyla vaftiz* olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.”

  Sevgili üyemiz, bu önemli günü anımsadığımız bu günlerde siz de günahlarınızdan, şeytanın ve ölümün gücünden kurtuluşu arıyorsanız İsa Mesih’e iman edin. O’nu yaşamınıza Rab ve Kurtarıcınız olarak Kabul edin. Amin!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.