Pentikos..

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26955
  Anonim
  Pasif

  halleluyaKutsal Ruh’un,tarihte etkinliği Üç Çağ’da oluşmuştur.
  Bunlar,

  *Eski Antlaşmada(TANRI Çağı)
  *İncil döneminde(Oğul Çağı)
  *Pentikos dönemi ve sonrasındaki (Kutsal Ruh Çağı)
  olarak kabul edilir.

  *Kutsal Ruh,eski Antlaşma döneminde sadece, belirli insanların üzerine,onlara güç vermek için geliyordu.

  *İSA Mesih’in yaşadığı, İncil döneminde ise İSA Mesih’in yaşamında Kutsal Ruh’un etkileri gerçekleşti.Kutsal Ruh Mesih’le etkinleşti.

  “İSA,Ruh’un gücüyle donanmış olarak Celileye döndü.”
  Luka 4:14

  *Pentikos ve sonrası olan döneme”Kutsal Ruh” dönemi denilir.

  TANRI bu dönemde Eski Antlaşmada olan vaatlerini,ve İSA Mesih’in müjdelediği şeyleri gerçekleştirdi.O zamandan beri Kutsal Ruh yeniden doğmuş her inanlının içindedir.Pentikos ile başlayan bu dönemde,
  İSA Mesih, İnanlılarına Kutsal Ruh’un yanlızca varlığı,değil doluluğu vaatinde de bulundu.
  Dirilişinden sonra onlara şu buyruğu verdi ve beklemelerini söyledi.

  “Yaruşalimden ayrılmayın,Baba’nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.Şöyleki Yahya,suyla vaftiz etti,ama sizler bir kaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.”
  Elçilerin İşl 1:4

  Kutsal Kıtap’ta,
  Eski Antlaşmadaki Ayet’te, Yoel Peyganberin söylediği gerçekleşiyordu.

  “Son günlerde,diyor Tanrı,
  Bütün insanların üzerine Ruh’umu dökeceğim.
  Oğullarınız,kızlarınız peyganberlikte bulunacaklar,
  O gün kadın erkek
  Kullarımın üzerine Ruh’umu dökeceğim.”
  Elçi İşl 2:17.18

  “Pentikos Günü geldiğinde bütün İmanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten,güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular;Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.”
  Elçi İşl 2:1.4

  Petrus diyor ki;
  “İşte artık bu vaad, gerçek olmuştur”

  Kutsal Ruh aracılığıyla bizler,Yeni Antlaşma vasıtasıyla, bir zamanlar sadece peygamberlerin sahip olduğu bilgilere, artık Tanrı’nın tüm halkı olarak sahip olabileceğimiz ve Peygamberler, kahinler ve krallar aracılığı ile iletilen Tanrı hakkındaki bilgilerin, bizlerinde var olabileceği gerçeği anlatılmaktadır.
  Eski Antlaşma’da birkaç kişinin sahip olduğu bu bilgilere artık bizler kişisel olarak sahibiz. Tanrı hakkındaki en derin bilgiler artık herkes tarafından paylaşılmaktadır. Biz Pentikost aracılığıyla Mesih’in Ruh’unu paylaşıyoruz. Ve yine bu Ruh aracılığıyla artık sadece bu Ruh’un verebileceği, Tanrı hakkındaki bilgilere sahibiz.

  Pentikos’un başlamasıyla, TANRI’nın Ruh’u insanlarla birlikte kaldı. Kutsal Ruh ,inanlılarınj içine yerleşmekle kalmayıp,onları kendisi ile doldurdu.Kutsal Ruh’un gelişi ile Pentikosta,İmanlılar Mesihin bedeni olan ilk Kilise halini de aldılar.

  “Elçilerle peyganberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz.Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir.Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.Sizde Ruh aracılıyla Tanrı’nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa ediliyorsunuz.”
  Efesliler 2:20.22

  Pentikos gününde, Kutsal Ruh’un verilişi ile beraber 2000 yıl önce den Kutsal Ruh çağı başlamış oldu.Bu Mesih’te bir dönüm noktasıdır. Pentikos yeni antlaşma çağına geçişi simgeler.TANRI’nın Kutsal Ruh’u kendi halkına(İmanlılar)bir armağan olarak verilmişti.

  Pentikos günü İSA MESİH’in ön bildirisi olarak gerçekleşti ve o günden beri insanlar yaşamlarını İSA ‘ya verip İman ettiklerinde ,Kutsal Ruh tüm dolgunluğu ile içlerinde yaşar.

  Pentikos’ta yaşanılan mucizelerden biri de bilinmeyen dillerde olan konuşmaydı.Bu diller armağanı,TANRI’nın elçilere ve öğrencilerine öğrettiği gerçeğinin bildirisine, tanıklık etmek için kullandıkları belirtiydi.

  O dönemde her taraftan ,her yöreden gelen insanların her biri, TANRI’nın tasarısı ile ilgili bilğiyi kendi konuştukları ana dillerinde işitiler.

  Bu da şunu gösterir ki, Pentikos’ta verilen, dillerle konuşma armağanın daki amaç,Müjde’nın, değişik dillerle konuşan kişilerede ,aynı anda açıklanmasıydı.Bu konuda suçlamalar da yapılmadı değil..Hatta bazıları taze şarabı kaçırmakla itham ettiler.Ki bu yanlıştı ,çünkü Konuşturan Kutsal Ruh’taki güçtü.

  Kutsal Ruh’un Güç’ü ile, daha önceleri bile yeminler,inkarlara ramen O gün Öğrencileri kalabalığa hitap etme güçüne sahip olmuş,daha önceki korkak ,kararsız psikolojilerinden tamamen kurtulmuşlardı.Bu farklılığı yaratan Pentikos’tu.

  Pentikos,Mesih’in bedenini(Kilise)yi oluşturdu.ve Kutsal Ruh’tan gelen güçle yenilendiler,güçlendiler,O zamandan bu güne bütün İmanlılar RAB’ten gelen berekete ortak oldular.

  TANRI’nın Ruh’u, Pentikosa kadar sadece Öğrencilerle birlikteydi,ama sonraları onların içinde yerini ararak onları her konuda doygunluğa ve berekete kavuşturdu.Pentikos’un başlamasıyla TANRI Ruh’u insanlarla birlikte oldu ve sürekli olarak onlarda kaldı.

  İster Yahudi,ister Grek,ister köle,ister özgür olalım,hepimiz bir bedende olmaküzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimiz aynı Ruh’tan içmesi sağlandı”
  1 Kor 12:13

  Tüm inananlar,geçmişte ve bu gün aynı bedenin üyeleriyiz.

  “Bunun için öteki uluslardan doğan sizler bir zamanlar ne 0lduğunuzu anımsayın:Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup “sünnetsiz dedikleri sizler ,o zaman Mesih’siz,İsrail’vatandaşlıktan yoksun vaade dayanan anlaşmalara yabancı,dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. .Ama bir zamanlar uzak olan sizler ,şimdi Mesih’ İsa’da ,Mesih’in kanı, sayesinde yakın kılındınız.Çünkü Mesih’in kendisi barışımızdır.O gelip hem uzakta olan sizlere,hemde yakındakilere esenliği müjdeledi..O ‘nun aracılığı ile hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.”
  Efesliler 2:11.18

  “Elçilerle ve peyganberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz.Köşe taşı MESİH İSA’nın kendisidir.”
  Efesliler 2:20

  “Siz de Ruh aracılığıyla TANRI’nın konutu olmak üzere hep birlikte MESİH’te İNŞA EDİLİYORSUNUZ.”
  Efesliler 2:22

  Esenlikle.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.