Papa rahatlatti: Kiyamet yakin değil

 • Bu konu 6 izleyen ve 10 yanıt içeriyor.
11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25826
  Anonim
  Pasif

  Papa rahatlattı: Kıyamet yakın değil
  KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt Noel arifesinde ki Pazar ayininde Dünyanın sonunun yakın bir gelecekte olmadığını öne sürdü. Tanrının ne zaman ebedi kıyameti getireceğini kimsenin bilemeyeceğini söyleyen Papa bunun için hep tetikte olmaya ve beklemeye gerek bulunmadığını, en doğru hareketin Tanrıya sevgi ile yakınlaşmak olduğunu söyledi. Hoşgörü, insan sevgisi ve inançla dünyanın sonunun geleceğini düşünmekten arınmanın gerektiğini de belirten Papa 16. Benedikt Katoliklerin sık sık ve özellikle kutsal Noel’de kiliseye gidip dua etmelerini önerdi.

  Bugün bütün gün Papa’nın söylediklerini düşündüm. Tetikte olmamak ve beklemeye gerek olmaması, dünyanın sonunun gelecek olduğunu düşünmekten arınmak gerektiği… Eve gelir gelmez açtım İncilimi, ben mi yanlış hatırlıyorum ya da yanlış mı biliyorum diye. Çünkü Papa’nın söyledikleri, iyi bilmeyen bir insanı rahatlıkla rehavete düşürecek kelimelerdi. Nasıl olsa daha zaman var, dünyanın sonunu düşünme rahat ol… Nasıl olsa tövbe ederim J Oysaki nasıl Rabbin geleceği günü bilmiyorsak ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz. Ayık ve uyanık olmak ne demek? Tetikte olmak değimli? Ya da dünyanın sonunun geleceğini düşünmekten neden arınalım? Biz Rabbi beklemiyor muyuz, Rabbin gelmesi demek sonsuz yaşam değil mi, acıların sıkıntıların bitip O’nun bizim için hazırladığı muhteşem gerçek yaşama kavuşmamız değil mi? 2.PETRUS 3:8-18

  Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab’bin gözünde bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Ne var ki, Rab’bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı’nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. Ama biz Tanrı’nın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz.

  Bunun için sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı’nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin.

  Sevgili kardeşimiz Pavlus’un da kendisine verilmiş olan bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Pavlus, bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, diğer kutsal yazıları olduğu gibi, bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin sapıklığıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza ek O’na yücelik olsun. Amin.


  Dediğim gibi, sonu düşünmeden yaşamak Rabbimizin kurtulmamız için gösterdiği sabrı ve bu sabrın bizlere verdiği fırsatı kaçırmamıza neden olmaz mı?

  Esenlikler dilerim.

  #32571
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih’in günü geliyor. Zaman azalıyor. Tövbe edin, Müjdeye inanın!

  #32577
  Anonim
  Pasif

  2000 li yıllarda kıyametin kopacağından, 2006.06.06 da şeytanın doğacağından..vs inanılıyordu hristiyan dünyasında :D

  Neyse, Papa, afadersiniz de nereden biliyormuş kıyametin yakında olmadığını? Zamanını da söylesin bilelim. Bunu bir tek Yüce Rabbimiz bilir!

  #32583
  Anonim
  Pasif
  Asil;13182 wrote:
  2000 li yıllarda kıyametin kopacağından, 2006.06.06 da şeytanın doğacağından..vs inanılıyordu hristiyan dünyasında. Neyse, Papa, afadersiniz de nereden biliyormuş kıyametin yakında olmadığını? Zamanını da söylesin bilelim. Bunu bir tek Yüce Rabbimiz bilir!

  Sevgili Asil,
  Kıyamet ne zaman kopacak? Bu soru herkesin merak ettiği bir sorudur. Ama Tanrı özel nedenlerden dolayı Mesih’in bu ikinci gelişinin gün ve saatini insanlara açıklamayı uygun bulmamıştır. Bu konuda İncil’de Matta 24:3-36’da şu sözleri okuyoruz:

  ‘İsa, Zeytin Dağı`nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, ‘Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?’

  İsa onlara şu karşılığı verdi: ‘Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları, `Mesih* benim` diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.


  Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.


  O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.


  Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

  Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.


  Peygamber Daniel`in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin* kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- Yahudiye`de bulunanlar dağlara kaçsın.


  Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline! Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Şabat Günü`ne* rastlamasın.


  Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır.


  O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size, `İşte Mesih burada`, ya da `İşte şurada` derse, inanmayın.


  Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum.


  Bunun için size, `İşte Mesih çölde` derlerse gitmeyin. `Bakın, iç odalarda` derlerse inanmayın. Çünkü İnsanoğlu`nun* gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra, `Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.`


  O zaman İnsanoğlu`nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu`nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

  Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O`nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

  İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.


  Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”

  O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba`dan başka kimse bilmez’.

  Kutsal İncil Kitabı’ndaki bu ayetler dünyanın sonuyla ilgili belirtileri vermektedir. Bu belirtiler dünyanın sonunun yaklaştığına işarettir, fakat Mesih’in ne zaman geleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını Tanrı’dan başka hiçbir kimse bilemez. İsa Mesih bugün gelecek olsa, O’nu karşılamaya hazır mısınız? Eğer hazır değilseniz, henüz geç değil, fırsatınız var! Herkesin Tanrı’ya yaklaşması, O’nun yüzünü araması gerekir. Dünyanın sonunu göremeyebiliriz, Tanrı’nın ne zaman canımızı alacağını da bilemeyiz. Tanrı, İsa Mesih’te size kurtuluş elini uzatıyor ve sonsuz cehennem yargısından kurtarmak istiyor.

  Sevgiler

  #32586
  Anonim
  Pasif

  İyi de ben size kıyametin kopuş zamanını sormadım, sonuçta benim inancımda da belli kıyamet alametleri var ve bunlara göre ahir zaman girdik.

  ben Papa ya soruyorum. Bak ne demişin yakın zaman da ama papa aksini öylüyor. Nereden biliyormuş kıyametin daha kopmayacağını? Benim olayım bu yani, yksa bizcede ahir zamana girdik ve yinede tam zamanını Allah(c.c) bilir!

  #32597
  Anonim
  Pasif
  Asil;13195 wrote:
  İyi de ben size kıyametin kopuş zamanını sormadım, sonuçta benim inancımda da belli kıyamet alametleri var ve bunlara göre ahir zaman girdik.

  Ben Papa’ya soruyorum. Bak ne demişin yakın zaman da ama papa aksini öylüyor. Nereden biliyormuş kıyametin daha kopmayacağını? Benim olayım bu yani, yksa bizcede ahir zamana girdik ve yinede tam zamanını Allah(c.c) bilir!

  Papa da benim senin gibi bir insan. Yanılmış, sonra da yanıldığının farkına varmış olamaz mı? İncil’de Matta 24:36’daki O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba`dan başka kimse bilmez’ ayetini okuyunca yanılgıya düştüğünü anlamış ve doğru olanı söylemiş. Bunda şaşılacak bir şey yok! Yanlışını kabul edip doğruyu söylemek bir erdemdir sevgili Asil.

  Sevgiler

  #32616
  Anonim
  Pasif

  Papa da benim senin gibi bir insan. Yanılmış, sonra da yanıldığının farkına varmış olamaz mı?

  İyi de papa birşey düzeltmemiş ki. Kıyamet yakında değil, rahat olun demiş. Sonra da bu korkuyla yaşamayın mesajını vermiş.

  #31338
  Anonim
  Pasif
  Asil;13228 wrote:
  İyi de papa birşey düzeltmemiş ki. Kıyamet yakında değil, rahat olun demiş. Sonra da bu korkuyla yaşamayın mesajını vermiş.

  Sevgili Asil,
  Papa’nın ne dediği değil, Kutsal Kitap’ın, İsa Mesih’in ne dediği önemli. Kutsal Kitap herkesin İsa Mesih’e iman etmesini ve tövbe ederek kurtulmasını buyurur. Her imanlı kişinin her an hazır olması gerekir. Bir insan kıyameti görmeden ölebilir, ama eğer İsa Mesih’e iman etmemiş ve günahlarından arınmamış ise zaten sonsuz cehennem yargısı altındadır. Önemli olan tek şey İsa Mesih’e iman etmek ve O’na yaraşır bir yaşam sürerek O’nun gelişine hazır olmaktır. Hazır değilseniz o zaman gerçekten korkun, eğer hazırsanız korkmanıza hiç gerek yoktur.

  Sevgilerimle

  #32734
  Anonim
  Pasif

  Sacma.Kimse Babadan baska kiyametin kopacagini Mesihin yeryuzune Gelecegini bilemez onceden haber veremez.Ancak Babamiz bilir.Papa ne yapmak istemis anlamadim . İnsanlar kurtulusa ermek istiyor papa kıyamet daha kopmıcak rahat olun diyor sasirdim

  #32868
  Anonim
  Pasif
  Rüzgar;13248 wrote:
  Sevgili Asil,
  Papa’nın ne dediği değil, Kutsal Kitap’ın, İsa Mesih’in ne dediği önemli. Kutsal Kitap herkesin İsa Mesih’e iman etmesini ve tövbe ederek kurtulmasını buyurur. Her imanlı kişinin her an hazır olması gerekir. Bir insan kıyameti görmeden ölebilir, ama eğer İsa Mesih’e iman etmemiş ve günahlarından arınmamış ise zaten sonsuz cehennem yargısı altındadır. Önemli olan tek şey İsa Mesih’e iman etmek ve O’na yaraşır bir yaşam sürerek O’nun gelişine hazır olmaktır. Hazır değilseniz o zaman gerçekten korkun, eğer hazırsanız korkmanıza hiç gerek yoktur.

  Sevgilerle

  İyi de, Papa hristiyan lideri değil mi? En azından 1 milyar katoolig onun ağzına bakıyor. Dahası o neye dayanarak konuşuyor? Tanrının elçisi değil mi? Elbette hristiyanlar (en azından katolikler) için papanın ne dediği son derece önemlidir. Protestanlar falan umursamayabilir onu, sözüm yok, ben gördüğümü söylüyorum sadece. Bu lafı neye dayanarak etmiş? ne olmuş yani?


  saygılar

  #34162
  Anonim
  Pasif

  Papa nın ne dediği hiçmi hiç önemli değil benim için,onamı kalmış dünyanın sonunun daha gelmediği,neye dayanarak veriyor bu bilgiyi insanlara ! aramızda Katolik varsa şimdiden özür diliyorum ama papa saçmalamış.

11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.