İNSANLA İLİŞKİ İÇİNDE OLAN TANRI

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23777
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  a-) Tanrı bizim çobanımızdır

  “Tanrı çobanımızdır”[1] dediğimiz zaman O’nun bizleri ruhsal ve fiziksel olarak doyurması, koruması, yönlendirmesi ve Tanrı’nın tüm yüceliğine rağmen insanlara kişisel olarak yakınlığı aklımıza gelir.

  Tanrı ve halkı[2] arasındaki ilişkiyi Mezmur (95:7) şöyle özetliyor:

  Çünkü O Tanrımız'dır,

  Bizse O'nun otlağının halkı,

  Elinin altındaki koyunlarız.

  ve biz O’nun otlağındaki koyunlarız.[3]

  Tanrı’nın kendine ait olan halkı uluslardan bir araya toplaması, onları gözetiminde tutarak koruması[4] sürüyü toplayıp yavrularını yüreğine yakın bir şekilde taşıyan bir çobana benzetilir.[5] Mezmur 23 Rabbin çobanlığını anlatırken O’nun sağlayışının mükemmeliğini çok güzel bir şekilde över: Rab iyi ve emniyetli yerlere götürerek korumasını halkına verir (2-3), ruhsal anlamda kurak bir yer olan dünyada var olan çeşitli tehlikeler Tanrı halkının karşısına çıksa bile Tanrı’nın çobanlığında O’na ait olanlar güvenlikte olduklarını bilirler (4-6).

  Yeni Ahit’e geldiğimiz zaman Eski Ahit’teki Tanrı’ya verilen bu unvanın İsa Mesih’e verildiğini görürüz. Mesih iyi çoban olarak halkı ile yakın bir ilişki içindedir; halkını iyi olan ile besler, onlara yaşam verir, onları tehlikenden korur, halkına olan sevgisi için kanını dökmüştür.[6] Mesih İsa ölümü ve dirilişi[7] ile kendi küçük sürüsüne egemenliği vermeyi uygun görmüştür.[8]

  b-) Tanrı bizleri teselli eder

  Tanrı bizleri sıkıntılarızda ve acılarımızda[9] teselli ederek başkalarını teselli etmemizi teselli etmemizi ister.[10] Kuruyup gidecek olan bir ot gibi olduğumuz halde Tanrı sonsuz sevgisi ile bizi teselli eder.[11] Bizi elimizden tutar ve böylece korkularımızı siler.[12] Tanrı’nın büyük tesellisini İsa Mesih aracılığı ile, O’na inanarak ve Mesih’in gelişine[13] dek alırız.[14] Böylelikle cesur[15] bir şekilde dünyayı yenebiliriz.[16] Kutsal Yazılardan aldığımız teşvikle[17] Rab’be güven içinde yakarıp O’nun yardımını ve tesellisini ararız.[18]

  c-) Tanrı bize rehberlik eder

  Tanrı bizlere doğruluk yollarında öncülük eder.[19] O’nun bizlere olan rehberliği ölüme kadar devam eder.[20] Tanrı’nın kendisinden öğrenmek isteyenlere, O’nun rehberliğini isteyenlere özel bir ilgisi vardır[21] ve kendi yollarını onlara İsa Mesih’te gösterir.[22] Tanrı kendi halkını sevgiyle kendisine çeker.[23] Böylece O’nun Mesih’teki seslenişinde doğru yolda gideriz.[24] Bu yüzden Tanrı ile gündelik yürüyüşümüzde duamız bize yönlerini bildirmesi ve öncülük etmesidir.[25]

  d-) Tanrı bize şifa verir

  Tanrı bizleri kendi sevgi dolu planı uyarınca yeniler ve bina eder. Bizleri fiziksel,[26] duygusal[27] ve ruhsal iyileşme ile esenlikli kılar. Bu yüzden Tanrı’nın iyileşme konusunda kesin vaatleri vardır.[28] Bunun için Tanrı’nın bizden istediği şey açıktır: O’nun sözüne bağlanmamız, Kötülerin yolundan sakınmamız…[29] Tanrı sınırsız iyilikleri ile canımızı iyileştirir ve pek çok hastalığın kökünde olan ‘sevgi ve sevecenlik’ eksikliğimizi doldurarak şifasını kalıcı kılar.[30] Diğer yandan Tanrı’nın bize duyduğu yakınlıktan dolayı bizler de başkalarına yakınlık göstermeyi öğreniriz. Bu da iyileşmemiz için gerekli bir adımdır. [31] Tanrı’nın iyileştiren işi İsa Mesih’te açıklığa kavuşmuştur.[32] İsa Mesih bizler doğruluk uğruna yaşayalım diye ruhsal iyileşmemizi sağlamak için günahlarımızı kendi bedeninde taşımıştır.[33] Mesih değişik hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmiştir çünkü O, Tanrı’nın Müjde’sinin getirdiği yeni yaşamı örneklerle görmemizi istemiştir. [34] Eski Ahit zamanında hastalıklar bazen Tanrı’nın yargısını gösteren bir işaretti. [35] İsa hastalık ve sakatlıklarla ilgili olarak mucizeleri gösterdiğinde Tanrı’nın lütuf çağını, günahkara olan ilgisini göstermiş oldu.[36]

  e-) Tanrı halkını yargılar

  Tanrı adil bir hakim[37] olarak yeryüzünü yargılar.[38] Tanrı hem yasa koyucu hem de yargıçtır.[39] Bir gün herkese yaptıklarının[40] karşılığını verecektir.[41] Herkes gizli suçları dahil olmak üzere Mesih’in gününde yargılanacaktır.[42] Rab sadece eylemleri değil, yürek düşüncelerini de yargılayacaktır.[43] Tanrı bu yargılama işini Mesih aracılığı ile yapacağından İsa Mesih bir gün dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.[44]

  f-) Tanrı halkına yasasını verir

  Tanrı insanların kutsal bir yaşam sürmesi için onların yaşamlarını düzenleyen kuralları belirlemiştir. Tanrı bir Kral[45] olarak yasa koyar ve yargılar.[46] Tanrı’nın yasası kutsaldır, doğrudur ve iyidir.[47] Tanrı’nın istediği şey kendi koyduğu kurallara itaat edilmesidir. [48] Tanrı’nın yasası insanlığı isyankar olmaktan, kutsallıktan yoksun kalmaktan, katil ve ahlaksız olmaktan alıkoyar.[49] Çünkü yasa ile günahın bilincine varırız.[50] Böylece Tanrı’nın yasası insanlara gerçeği öğretir, onları azarlar ve yola getirir.[51] İsa Mesih’in gelişine dek yazılı yasa vardı.[52] Yasa bu haliyle insan düşkünlüğünü önleyemedi.[53] Tanrı bu yazılı yasayı yüreklerimize yazmak istedi.[54] İsa Mesih’in aramıza inmesi bu yüzdendir[55] ve yazılı olan yasanın bizde yapamadığını bizim için İsa Mesih yaptı.[56]

  g-) Tanrı halkını korur

  Tanrı kendi halkını hizmet etmekten alıkoyan şeytanın ataklarından, tehlikelerden, sıkıntılardan[57] ve fiziksel zararlardan korur.[58] Tanrı insanların kötülük düzenlerine karşı bu koruyuculuğunu sürdürür.[59] Tanrı’nın bizlere olan koruması bu dünyada bulabileceğimiz en önemli sığınak ve kaledir.[60] Tanrı’nın koruyuculuğu bizleri göksel egemenliğine güvenlik içinde taşıyacaktır.[61]

  h-) Tanrı halkının ihtiyaçlarını sağlar

  Tanrı, kendi halkının duygusal,[62] fiziksel[63] ve ruhsal[64] ihtiyaçlarını görür ve bunları en iyi şekilde sağlar.[65] Tanrı insanın içsel olarak ihtiyacını görür. Aden bahçesinde Adem’in yalnız kalmasının iyi olmadığını gördü ve ona bir yardımcı verdi.[66] Tanrı kendi sağlayışını insanlar O’na karşı geldiği zamanlarda bile sürdürür.[67] Tanrı bunun için güvence verir.[68] Öyleyse Tanrı’nın sağlayışına güvenecek olan bizlere yarın için kaygı duymak yakışmaz.[69]

  i-) Tanrı doğayı yönetir

  Rab yerde ve gökte Tanrı’dır.[70] Hiç birimizden uzak değildir[71] ve herkesi görecek kadar yakındır.[72] Böylece Rab kendi isteği doğrultusunda her şeyi yapar.[73] Günler ve mevsimler,[74] gök cisimleri O’nun elindedir.[75] Ama Rab lütufkar oluğu için yağmurunu ve güneşini verirken doğru olan da günahkar olana da iyiliklerini sunar.[76] Denizin dalgaları ve fırtına[77] diğer tabiat olayları[78] ve dünyada olan her şey O’nun elindedir.[79] İsa Mesih fırtınayı dindirdiği zaman Tanrı’nın doğaya hükmedişine dair görülebilir bir resim vermiştir.[80] Aynı şekilde İsa Mesih ölüyü dirilttiğinde bu hükmedişin sınırı olmadığını göstermiş oldu.[81] Böylece Lazar’ın diriltilmesi mucizesi (çürümüş bedene bile hükmetme) Tanrı’nın kainata hükmedişinin hayal gücümüzün ötesinde olduğunu görmemize yardımcı olur.[82] Aynı şekilde Daniel’in üç arkadaşı kızgın fırına atıldıklarında güvendikleri Tanrı’nın yaşamın ve ölümün sahibi olan bir Tanrı olduğuna inancıyla Tanrı’nın ölüleri diriltebileceğine inandılar.[83]

  j-) Tanrı ulusları yönetir

  Tanrı yeryüzünün bütün uluslarına hükmeder[84] ve onları yönetir.[85] Çünkü yaratılışın sahibi O’dur.[86] Tanrı’nın hükmedişine karşı durabilecek hiç bir şey yoktur çünkü O’nun karşısında tüm yaratılış bir hiç gibidir.[87] İnsanoğlunun ölüm ve yaşamı, varlık ve yokluğu,[88] yükselişi ve düşüşü[89] O’nun elindedir. Çünkü insanın planından önce Tanrı’nın amacı gerçekleşir.[90] Tanrı’nın böyle yüce bir şekilde hükmedişi insanoğlundan gelecek tehlikelerden gözümüzü Tanrı’nın güvenilirliğine çevirir.[91]

  k -) Tanrı’nın İsim ve Ünvanları

  Babanız, Abba, Baba, Baba Tanrı- Matta 5:16, Yuhanna 20:17, Markos 14:36, Romalılar 8:15, Galatyalılar 4:6, Luka 11:2, Matta 6:9, I.Yuhanna 1:2; 31:1; 4:14, Efesliler 1:2, II.Timoteyus 1:2, II.Petrus 1:17

  Kutsal Baba- Yuhanna 17:11

  Adaletli Baba- Yuhanna 17:25

  Günleri Eski Olan- Daniel 7:9, 13, 22

  Yaratıcı- İşaya 27:11, 40:28

  İsrail’in Yaratanı- İşaya 43:15

  Yaratan Tanrı- Malaki 2:10

  Teselli Kaynağı, Merhametli Baba- II.Korintliler 1:3

  Yüce Baba- Efesliler 1:17

  Işıklar Babası- Yakup 1:17

  Ruhlar Babası- İbraniler 12:9

  Her şeye gücü yeten Tanrı- Tekvin 17:1-2; 48:3-4; 49:25

  Her Şeye Egemen Rab- Mezmur 24:10

  Yüce [Olan] Tanrı- Tekvin 14:18-20, 22, Mezmur 78:56, Daniel 4:25, Sayılar 24:16, Elçilerin İşleri 7:48

  İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı- Çıkış 3:6, 16

  Yerin ve göğün Tanrısı- Ezra 1:2; 5:11, Nehemya 1:4, Vahiy 11:13

  Umut Tanrısı- Romalılar 15:13

  İsrail’in Tanrısı- Tekvin 33:20

  Adalet Tanrısı- Malaki 2:17

  Esenlik Tanrısı- İbraniler 13:20

  Kutsal Olan- İşaya 43:15, Habakuk 3:3

  Kıskanç Tanrı- Çıkış 20:5; 34:14, Tesniye 4:24

  Dünyayı Yargılayan [yargıç, Dünyanın yargıcı]- Tekvin 18:25, Mezmur 94:2

  Kral- Mezmur 10:16; 74:12; 84:3, İşaya 43:15

  [Yüce Kral] Görkem Kralı- Mezmur 24:7-10

  Göklerin Kralı- Daniel 4:37

  Ulusların [Çağların] Kralı- Vahiy 15:3

  Ulusların Kralı- Yeremya 10:6-7

  Yaşayan Tanrı- Daniel 6:20, 26, Matta 16:16, Romalılar 9:26

  Bütün yeryüzünün [egemeni] Rabbi- Yeşu 3:11, 13, Mika 4:13, Zekeriya 6:5

  Rablerin Rabbi- Tesniye 10:17

  Rab Doğruluğumuzdur [Doğruluk Rabbi]- Yeremya 23:5-6; 33:16

  İbranilerin Tanrısı- Çıkış 7:16

  Kurtarıcımız [bedelimizi ödeyen]- Eyüp 19:25, İşaya 47:4

  Kaya/İsrailin Kayası- Tesniye 32:4, 15, Mezmur 18:2 / Tekvin 49:24

  Kurtarıcı- Hoşeya 13:4

  Rab Tanrı/Güven Tanrısı- Tesniye 7:9; 32:4

  Birinci ve Sonuncu- İşaya 48:12

  Teselli Tanrısı- I.Korintliler 1:3

  Daniel’in Tanrısı- Daniel 6:26

  Tanrıların Tanrısı- Tesniye 10:17

  İsrail’in Ordusunun Tanrısı [Orduların Rabbi]- I.Samuel 17:45

  [herşeyi] Gören Tanrı- Tekvin 16:13

  Göklerin Tanrısı, Yüce ve Görkemli Tanrı- Nehemya 1:5

  Rab Sancağımızdır- Çıkış 17:15

  Rab Esenliktir- Hakimler 6:24

  Rab oradadır- Hezekiel 48:35

  Benim Tanrım olan Rab- Yeşu 14:8, Mezmur 7:1; 18:28; 30:2, Zekeriya 14:5

  Rab Çobanımdır- Tekvin 48:15; 49:24, Mezmur 23:1

  Yakup’un güçlü Tanrısı- Tekvin 49:24

  [Göksel Orduların Rabbi] Keruvlar arasında Taht Kuran- I.Samuel 4:4; 17:45, İşaya 6:3; 47:4, Hagay 2:4, 6

  Tanrımız Rab- Tesniye 1:6, 19-20; 2:29, 33; 4:7; 6:4

  Şifa Veren- Çıkış 15:26

  Yapıcımız [bizi yaratan]- Mezmur 95:6

  Kutsayan Rab- Çıkış 31:13, Levililer 20:7-8; 21:8, 15, 23

  Sağlayan Tanrı- Tekvin 22:14


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.