Noktalama İşaretleri

 • Bu konu 1 izleyen ve 10 yanıt içeriyor.
11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25337
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Nokta (.)

  1. Cümlenin sonuna konur: Elçi Pavlus, Tarsus’ta doğmuştur.
  Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı.
  2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Dr. (doktor), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), vb. (ve benzeri), İng. (İngilizce).
  3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. Yuhanna, 1. Petrus (Üçüncü Yuhanna, Birinci Petrus)); 3. yüzyıl; 2. Cadde, 4. Levent.
  UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler.
  4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur: 4.
  5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923.
  Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların

  #30013
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Virgül (,)

  1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

  “Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?” (Rom. 8.35).

  “Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir.” (Galatyalilar 5:19-21)  2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Bir varmış, bir yokmuş.
  Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

  Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez. (Falih Rıfkı Atay)

  3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra ko

  #30008
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Noktalı Virgül ( ; )

  1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır:

  Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakü.

  2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır

  #30009
  Armagan
  Anahtar yönetici

  İki Nokta ( : )

  1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur:
  Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazma

  #30010
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Üç Nokta ( … )

  1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
  Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri

  #30011
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Soru İşareti ( ? )

  1. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur:
  Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? (Ahmet Haşim)
  Atatürk bana sordu:
  — Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay)
  Soru eki ve soru kelimesi kullanılmadan ezgili söyleyişlerde soru işareti kullanılır:
  Gümrükteki memur başını kaldırdı:
  — Adınız?
  2. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240?-1320), (Doğum yeri: ?).
  Türk halk felsefesinin, Türk nükteciliğinin ve mizah dehasının bü

  #30014
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Ünlem İşareti ( ! )


  1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlele

  #30015
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Kısa Çizgi ( – )

  1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
  2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
  Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.(Ömer Seyfettin)
  3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur: al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük.
  4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.
  5. Eklerin başına konur: -ak, -den, -ış, -lık.
  6. Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık.
  7. Kelimeler arasında “-den…-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır: Türkçe-Fransızca Sözlük, Aydın-İzmir yolu, Ankara-İstanbul uçak seferleri, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 2003-2004 öğretim yılı.
  8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20=30

  #30016
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Uzun Çizgi (—)

  Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
  Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:
  “Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?”
  Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,
  Dedi:
  — Hana sağ indi, ölü çıktı geçende! Faruk Nafiz Çamlıbel)
  Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:
  — Eski şehri gezdin mi?
  — Rothshild’in evine gittin mi?
  — Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)
  Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:
  Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
  İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)
  UYARI : Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kul

  #30017
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Eğik Çizgi ( / )

  1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)
  2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA
  3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994.
  4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden.
  5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr
  6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 70/2=35

  #30018
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Tırnak İşareti ( “ ” )

  1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır

11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • ‘Noktalama İşaretleri’ konusu yeni yanıtlara kapalı.