Niçin.?Kutsal Kıtap Tanrısı.?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27317
  Anonim
  Pasif

  Niçin..? Kutsal Kitap’ın Tanrı’sı?

  İnsan doğası kendi kafasında yarattığı ,Tanrı’yı” seçmeye ve O’na inanmaya meyillidir ancak,
  ya Kutsal Kitap’ın Tanrı’sı?

  İdeal bir Tanrı var mıdır ?
  Bir Tanrı’da olmasını beklediğimiz kriterleri karşılayan bir Tanrı .?

  Kutsal Kitap’ta Kendisini açıklayan Tanrı’nın gerçek Tanrı olması mümkün müdür?

  1—TANRI BiZDEN YÜCEDiR:

  İnsanlık son iki yüzyılda çok hızla ilerlemiş ve bu ilerleyiş artan bir ivme ile devam etmektedir. Artık atalarımızdan daha uzun yaşayabiliyoruz, bir kablo ile dünyanın öbür ucu ile konuşup, internetten evrensel kütüphaneye girebiliyoruz.
  Sesten hızlı hareket edip, ışık hızında bilgi gönderebiliyoruz. Bu ilerlemeye rağmen bazı alanlarda da geriliyoruz. 1960 senesinden sonra:

  —Şiddet olayları %560 artmıştır.
  —Boşanma oranı üçe katlanmıştır.
  —İntihar oranı %200 artmıştır.
  —Dünya etrafında her gün 6.000 kişi AIDS hastalığına yakalanmaktadır.
  —750 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır.
  —Sars hastalığı korkunç bir şekilde yayılmaya başlamıştır.

  Bu listeyi uzatmak ve karartmak mümkündür. Örneğin; son yüzyılda iki dünya savaşı yaşanmıştır. İnsanlığın bu konuda başarısı eşsizdir. İlerleyen teknoloji suç unsurunu, boşanmaları, ırkçılığı, dinsel şiddeti ve açlığı engelleyememektedir.
  Bu yüzden insanlıktan daha yüce bir Tanrı’nın varlığı bizim için daha hayırlı değil midir?
  Bizi yapabileceklerimizin çok daha ötesine götürecek olan bir Tanrı?

  Kutsal Kitap’ta Kendisini açıklayan Tanrı:
  Yüce bir Tanrı’dır. Evrenin yaratıcısı, her şeyin üstünde, her şeye hükmeden, her şeyi bilen, her şeyin kaynağı ve devam etmesinin sebebi, bu Tanrı’dır.

  Yeşaya 45:12 Dünyayı ben yaptım, Üzerindeki insanı ben yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri, Bütün gök cisimleri benim buyruğumda. “

  Yeşaya 46:Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. “

  Vahiy Bölümünde.
  “Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.”

  Alfa ve Omega, başlangıç ve son, A ve Z anlamına gelmektedir.

  2– KİŞİSEL OlaraK BİLiNEN TANRI:
  Günümüzde türeyen Yeni Çağ öğretileri Tanrı hakkında, her insanın etrafında bulunan bir tür güç çemberi olarak bahseder. Bir an için bu görüş doğru olsaydı bile, Tanrı hakkında bilinebileceklerin yanında bu öğretiş ağıza alınmayacak kadar küçük kalırdı. Tanrı’nın bir enerji çemberi olması mı daha çekicidir, yoksa bizim için dünyaya gelen, canını veren, bizim için bir Arkadaş, bir Baba, TANRI olan Tanrı mı daha çekicidir .?
  Konuşabileceğiniz, güvenebileceğiniz, yaşamı tecrübe edebileceğiniz, yakın bir Tanrı mı yoksa kişisel olmayan, elektrik çemberi gibi uzak bir Tanrı mı?

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı hem bilinebilirdir hem de bilinmek isteyendir. Tanrı görünür değildir ancak, yanımızdadır ve O’nunla konuşmamızı, dua etmemizi, sorular sormamızı, O’nu dinlememizi ve yaşamlarımızı O’na vermemizi istemektedir.

  Sorularımıza cevaplarını ve yönlendirişlerini Kutsal Kitap’ın satırları arasına yerleştirmiştir.
  Bu yüzden bazıları Kutsal Kitap için “Tanrı’nın bizlere yazdığı mektup” ifadesini kullanırlar.

  Bir kişi Tanrı ile Baba’sı olarak konuşabilir, O’nda olanlar O’nun çocuklarıdır. O bizlere “çocuklar, gelin ve dost” ifadeleri ile yaklaşmaktadır.
  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı çok samimidir. Tanrı öfkelenir, üzülür, merhamet eder, bağışlar ve acır. Tanrı duygusaldır. Tanrı bilgedir. Tanrı, sadece hakkındaki unsurları, sıfatları değil, O’nu kişisel olarak bilmemizi istemektedir.
  Yuhanna ‘da “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.”

  3— İNSAN TECRÜBELERİNE HiTAP EDEN TANRI:
  Bazı kişiler Tanrı’nın uzak olduğunu düşünmektedir. O, evreni yarattıktan sonra, kendi başına işlesin diye yalnız bırakmamıştır. Dünya üzerindeki yaşama baktığımızda, Tanrı’dan yardım alma imkanımızın olması muhteşemdir.
  İnsanlar olarak karşılaştığımız zorluklar, sorumluluklar ve sıkıntıları düşününce, bunlarla Tanrı’sız başa çıkmanın imkansızlığı ortaya çıkar. Bu dünyayı da yaratan, bu zorlu koşulları da yaratan, O’dur. Birinci elden bir yardıma kim hayır diyebilir ki?

  Daha da ötesi Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, insan olmanın ne olduğunu şahsen bilmektedir. İsa Mesih sadece Tanrı’nın Oğlu değil, aynı zamanda Tanrı’nın beden almış şeklidir.

  Yuhanna 1’de
  “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.Söz (İsa Mesih) insan olup aramızda yaşadı.”

  İbraniler 1:3
  “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

  Koloseliler 1:5
  “İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde’den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı’nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır.”

  Yeşaya 9:
  “Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.”

  Filipililer 2:
  “Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.”

  Koloseliler 2:
  “Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.”

  Koloseliler 1
  “Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.”

  Yuhanna 14:
  “İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun?”

  Yuhanna 12:
  “Beni gören beni göndereni de görür. Daha» : “Beni gören, beni göndereni de görür.”

  Yuhanna 10:”Ben ve Baba biriz.”

  İsa Mesih yüzde yüz Tanrı, yüzde yüz insandı: acı çekti, acıktı, uyudu, ağladı. Bizim karşılaştığımız zorluklara ve ötesine maruz kaldı.

  Kutsal Kitap der ki: İbraniler 4:15:
  “Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.”

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, acıya, ızdıraba karşı kendisini bağışık kılabilirken kılmadı. Bizim gibi yaşamın ağırlığını yüklendi. Aslında bu dünyada çok alçakgönüllü yaşadı. Fakir bir aileye doğmayı seçti, fiziksel olarak çekici olmayan bir görüntü seçti, önyargı ve nefrete maruz kaldı, arkadaşları ve ailesi tarafından yanlış anlaşıldı ve haksız yere idam edildi.

  4—:BİZİ GERÇEKTEN SEVEN DEĞER VEREN TANRI:
  Hepimiz sevilmeyi ve kabul edilmeyi isteriz. İnsanların bizlere değer vermelerini arzularız. Onların verdiği kıymeti hem sözlerinde hem davranışlarında görmek için can atarız. Aynı durumun Tanrı için de gerçek olması doğal değil midir?
  Kısacası eğer Tanrı gerçekten bize değer veriyorsa bunu, bu sevgisini ispatlaması gerekmez mi?

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı bizlere değer verir. Kutsal Kitap’ında bunu sık sık belirtmiştir. 1. Yuhanna 4:8,16
  ” Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Daha» : “Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.”

  İşte bu yüzden Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı eşsizdir. O, bize olan sevgisini ispatlamıştır…

  1. Yuhanna 4:9-10
  “Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.”
  1
  . Yuhann 3:16
  “Sevginin ne olduğunu Mesih’in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir.

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı mükemmel ve kutsaldır.
  1 Yuhanna 1:
  “Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur.Bu yüzden Tanrı temiz ve saf bir ilişkiyi arzu etmektedir. Bu yüzden Tanrı, Kendisine temiz bir şekilde gidebilmemiz için Oğlu’nu bize göndermiştir. İsa Mesih, ahlaki açıdan mükemmel bir yaşam sürdürmüştü; arkasından “günah” adı verilen bizim kötü düşünce, söz ve eylemlerimizin bedeli olarak işkence gördü ve Kendi canını verdi.

  ” 2. Korintliler 5:21 2.Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah yaptı.”

  Yeşaya 53:6
  “Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.”

  Tanrı bizim yerimize ölmesi için Kendi Oğlu’nu gönderecek kadar bizi sevdi. Tanrı bizim için gerekli olan her şeyi yaptı…günahlarımız ile ilgili sorunu üstlendi. Artık tamamen bağışlanabiliriz ve O’nunla ilişkiye başlayabiliriz.

  5— HER ŞEYE HÜKMEdeN TANRI:
  Dünya üzerinde gerçekleşen o kadar kötü şeyler var iken iyi ve her şeye hükmeden bir Tanrı’nın varlığına nasıl inanabiliriz?
  Kolaylıkla. Mükemmel ve her şeye hükmeden Tanrı, daha yüce bir amaç uğruna bazı “kötü” şeylerin olmasına izin verebilir. Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, her şeye hükmetmektedir. Her şeyin üzerindedir.

  Ağıtlar 3:37
  “Rab buyurmadıkça kim bir şey söyler de yerine gelir.?”

  Yeşaya 46:10
  “Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, ‘Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım’ diyen benim. Daha» “

  Mezmurlar 33:11
  “Ama RAB’bin planları sonsuza dek sürer,
  Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.”
  Kuşaktan kuşağa geçer.”

  Özdeyişler 19:
  “İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, Ama gerçekleşen, RAB’bin amacıdır.”

  İsa Mesih, öğrencilerine dua etmeyi öğretirken şu ifadeleri kullanmıştır: Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.”

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı’nın bir planı vardır. Yeremya 23:20
  “Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek RAB’bin öfkesi dinmeyecek. Son günlerde açıkça anlayacaksınız bunu. Daha» : “

  Gelecek günlerde açıkça anlayacaksınız bunu.” Bu plan nedir? Tanrı’nın nihai planı bizimle, cennette beraber yaşamaktadır.
  Vahiy 21:3-5
  “Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.” 5Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. Sonra, “Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.”

  6–: YAŞAMA ANLAM AMAÇ VEREN TANRI:
  Bitirdiğiniz önemli bir görevi ya da projeyi düşünürseniz, çalışmalarınızı sona erdirdiğinizde bu çalışmanın amacını daha iyi kavrarsınız. Bizlerin de yaşamlarımızı sona erdirmeden önce bu yaşamın amacını öğrenme olasılığımız var mıdır?

  Bizleri yaratıp bu dünyaya koyan Tanrı’nın, yaşamlarımız için bir amacı olabilir mi?

  Evet. Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı bizlere bir amaç belirlemiştir. O, yaşamlarımızı daha anlamlı ve amaçlı kılacağına dair bize vaatte bulunmuştur.
  Efesliler 2:10 Efesliler
  “Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık.”
  Bizler O’nun planının aktif parçalarıyız.

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı ile yaşadığımız sürekli ilişki, bizim O’nu hoşnut edecek adımlar atmamızı sağlamaktadır. Özdeyişler 3:6 “
  1Yaptığın her işte RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.

  Bunun anlamı yaşamın sorunsuz ve mükemmel olacağı değildir. Hastalıklar, sorunlar ve kişisel düşüşlerimiz yer almaya devam edecektir ancak, Tanrı’yı bilmenin faydası bizle olacaktır.

  7–:GERÇEK TATMİNİ SUNAN TANRI.
  Sevgi ve kabul edilme gibi hepimiz yaşamdan zevk almak, tatmin olmak isteriz. İçimizde dinmeyen bir susuzluk vardır. Bu susuzluk para, ihtiras, aşk hatta eğlenceyle bile dindirilemez. Bu susuzluğu dindirecek olan Tanrı’dır. Varlığı ile yaşamlarımıza sabit bir tatminkarlığı sadece O sunabilir.

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, bizlere olası en tatminkar yaşamı sunmaktadır. Yuhanna 10:1
  “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Daha» : “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.”

  Yuhanna 6:35
  “İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.”

  Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, içimizdeki susuzluğu oraya şahsen yerleştirmiştir. Bu susuzluğun tek çaresi Kendisidir.

  İdeal Tanrı
  Kutsal Kitap’a göre tek bir gerçek Tanrı vardır. Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyin en mükemmeli, en ideali O’dur. O’nun yerine başka bir Tanrı’yı dileyemeyiz ama dileme imkanımız olsaydı bile, bunu neden isteyelim ki? Gerçek Tanrı olası en mükemmel Tanrı’dır.

  Okuduğunuz bu yazı Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı hakkında çok ama çok yüzeysel bir ön bilgi sunmuştur.

  Eğer yüreklerinizde Tanrı’yı aramak için bir arzu, bir eğilim varsa, Kutsal Kitap’ı okumanızı tavsiye ederiz.

  Eğer bu arayışınızda samimi iseniz ve Kutsal Kitap’ta Kendisini bizlere tanıtan Tanrı gerçek ise, sizin O’nu bulmanız gerekir.

  Özdeyişler 8:
  “Beni sevenleri ben de severim, Gayretle arayan beni bulur.”

  “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.”

  Alıntı:
  Kampus Wep.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.