Niçin Kutsal Kitap'ın Tanrısı?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23782
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  İnsan Doğası kendi kafasında yarattığı “tanrıyı” seçmeye ve ona inanmaya meyillidir ancak ya Kutsal Kitap'ın Tanrısı?
  İdeal bir Tanrı var mıdır? Bir Tanrı'da olmasını beklediğimiz kriterleri karşılayan bir Tanrı? Kutsal Kitap'ta Kendisini açıklayan Tanrı'nın gerçek Tanrı olması mümkün müdür?

  #1: Tanrı Bizden Yücedir
  İnsanlık son iki yüzyılda çok hızla ilerlemiş ve bu ilerleyiş artan bir ivme ile devam etmektedir. Artık atalarımızdan daha uzun yaşayabiliyoruz, bir kablo ile dünyanın öbür ucu ile konuşup, internetten evrensel kütüphaneye girebiliyoruz. Sesten hızlı hareket edip, ışık hızında bilgi gönderebiliyoruz. Bu ilerlemeye rağmen bazı alanlarda da geriliyoruz. 1960 senesinden sonra:
  şiddet olayları %560 artmıştır.
  Boşanma oranı üçe katlanmıştır.
  İntihar oranı %200 artmıştır.
  Dünya etrafında her gün 6,000 kişi AIDS hastalığına yakalanmaktadır.
  750 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır.
  Sars hastalığı korkunç bir şekilde yayılmaya başlamıştır.
  Bu listeyi uzatmak ve karartmak mümkündür. Örneğin son yüzyılda iki dünya savaşı yaşanmıştır. İnsanlığın bu konuda başarısı eşsizdir. İlerleyen teknoloji suç unsurunu, boşanmaları, ırkçılığı, dinsel şiddeti ve açlığı engelleyememektedir. Bu yüzden insanlıktan daha yüce bir Tanrı'nın varlığı bizim için daha hayırlı değil midir? Bizi yapabileceklerimizin çok daha ötesine götürecek olan bir Tanrı?
  Kutsal Kitap'ta Kendisini açıklayan Tanrı, Yüce bir Tanrı'dır. Evrenin yaratıcısı, her şeyin üstünde, her şeye hükmeden, her şeyi bilen, her şeyin kaynağı ve devam etmesinin sebebi, bu Tanrı'dır.

  Yeşaya 45:12 : “Dünyayı ben yaptım,Üzerindeki insanı ben yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri, Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.”

  Yeşaya 46:9 : “Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok.”

  Esinleme 1:8 : “Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı diyor ki, «Alfa ve Omega ben'im.»”

  Alfa ve Omega, başlangıç ve son, A ve Z anlamına gelmektedir.

  #2: Kişisel Olarak Bilinebilen Tanrı
  Günümüzde türeyen Yeni Çağ öğretileri Tanrı'dan her insanın etrafında bulunan bir tür güç çemberi olarak bahseder. Bir an için bu görüş doğru olsaydı bile Tanrı hakkında bilinebileceklerin yanında bu öğretiş ağza alınmayacak kadar küçük kalırdı. Tanrı'nın bir enerji çemberi olması mı daha çekicidir yoksa bizim için dünyaya gelen, canını veren, bizim için bir Arkadaş, bir Baba, TANRI olan Tanrı mı daha çekicidir? Konuşabileceğiniz, güvenebileceğiniz, yaşamı tecrübe edebileceğiniz, yakın bir Tanrı mı yoksa kişisel olmayan, elektrik çemberi gibi uzak bir Tanrı mı?
  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı hem bilinebilirdir hem de bilinmek isteyendir. Tanrı görünür değildir ancak yanımızdadır ve O'nunla konuşmamızı, dua etmemizi, sorular sormamızı, O'nu dinlememizi ve yaşamlarımızı O'na vermemizi istemektedir. Sorularımıza cevaplarını ve yönlendirişlerini Kutsal Kitap'ın satırları arasına yerleştirmiştir. Bu yüzden bazılar Kutsal Kitap için “Tanrı'nın bizlere yazdığı mektup” ifadesini kullanırlar.

  Bir kişi Tanrı ile Baba'sı olarak konuşabilir, O'nda olanlar O'nun çocuklarıdır. O bizlere “çocuklar, gelin ve dost” ifadeleri ile yaklaşmaktadır. Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı çok samimidir. Tanrı öfkelenir, üzülür, merhamet eder, bağışlar ve acır. Tanrı duygusaldır. Tanrı bilgedir. Tanrı, sadece hakkındaki unsurları, sıfatları değil O'nu kişisel olarak bilmemizi istemektedir. Yuhanna 17:3 “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.”

  #3: İnsan Tecrübelerine Hitab Eden Tanrı
  Bazı kişiler Tanrı'nın uzak olduğunu düşünmektedir. O evreni yarattıktan sonra kendi başına işlesin diye yalnız bırakmamıştır. Dünya üzerindeki yaşama baktığımızda Tanrı'dan yardım alma imkanımızın olması muhteşemdir. İnsanlar olarak karşılaştığımız zorluklar, sorumluluklar ve sıkıntıları düşününce Tanrı'sız bunlarla başa çıkmanın imkansızlığı ortaya çıkar. Bu dünyayı da yaratan bu zorlu koşulları da yaratan O'dur. Birinci elden bir yardıma kim hayır diyebilir ki?
  Daha da ötesi Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, insan olmanın ne olduğunu şahsen bilmektedir. İsa Mesih sadece Tanrı'nın Oğlu değil aynı zamanda Tanrı'nın beden almış şeklidir.

  Yuhanna 1:1, 14: “Başlangıçta Söz (İsa Mesih) vardı. Söz (İsa Mesih) Tanrı'yla birlikteydi ve Söz (İsa Mesih) Tanrı'ydı. Söz (İsa Mesih) insan olup aramızda yaşadı.”

  İbraniler 1:3 : “Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.”

  Koloseliler 1:5 : “İman ve sevginiz, göklerde sizin için saklı bulunan ümitten kaynaklanıyor. Bu ümidin haberini gerçeğin bildirisinden, yani daha önce size ulaşmış olan Müjde'den aldınız.”

  Yeşaya 9:6 : “Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.”

  Filipeliler 2:8 : “Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.”

  Koloseliler 2:9 : “Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.”

  Koloseliler 1:16 : “Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır.”

  Yuhanna 14:9 : “İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun?”

  Yuhanna 12:45 : “Beni gören, beni göndereni de görür.”

  Yuhanna 10:30 : “Ben ve Baba biriz.”

  İsa Mesih yüzde yüz Tanrı, yüzde yüz insandı: acı çekti, acıktı, uyudu, ağladı. Bizim karşılaştığımız zorluklara ve ötesine maruz kaldı. Kutsal Kitap derki: İbraniler 4:15 “Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır.”

  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, acıya, ızdıraba karşı kendisini bağışık kılabilirken kılmadı. Bizim gibi yaşamın ağırlığını yüklendi. Aslında bu dünyada çok alçak gönüllü yaşadı. Fakir bir aileye doğmayı seçti, fiziksel olarak çekici olmayan bir görüntü seçti, ön yargı ve nefrete maruz kaldı, arkadaşları ve ailesi tarafından yanlış anlaşıldı ve haksız yere idam edildi.

  #4: Bize Gerçekten Değer Veren Tanrı
  Hepimiz sevilmeyi ve kabul edilmeyi isteriz. İnsanların bizlere değer vermelerini arzularız. Onların verdiği kıymeti hem sözlerinde hem davranışlarında görmek için cn atarız. Aynı durumun Tanrı için de gerçek olması doğal değil midir? Kısacası eğer Tanrı gerçekten bize değer veriyorsa bunu, bu sevgisini ispatlaması gerekmez mi?
  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı bizlere değer verir. Kutsal Kitap'ında bunu sık sık belirtmiştir. 1. Yuhanna 4:8, 16 “Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır.Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.” Ancak sözler çoğu kez eylemlerin yerini tutamaz. İşte bu yüzden Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı eşsizdir. O, bize olan sevgisini ispatlamıştır…

  1. Yuhanna 4:9-10 Tanrı, biricik Oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.” Yuhanna 3:16 “Sevginin ne olduğunu, Mesih'in bizim uğrumuza canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz uğruna canımızı vermemiz gerekir.”

  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı mükemmel ve kutsaldır. 1. Yuhanna 1:5 “Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur.” Bu yüzden Tanrı temiz ve saf bir ilişkiyi arzu etmektedir. Bu yüzden Tanrı, Kendisine temiz bir şekilde gidebilmemiz için Oğlu'nu bize göndermiştir. İsa Mesih, ahlaki açıdan mükemmel bir yaşam sürdürmüştü; arkasından “günah” adı verilen bizim kötü düşünce, söz ve eylemlerimizin bedeli olarak işkence gördü ve Kendi canını verdi. 2. Korintliler 5:21 “Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı.” Yeşaya 53:6 “Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.”

  Tanrı bizim yerimize ölmesi için Kendi Oğlu'nu gönderecek kadar bizi sevdi. Tanrı bizim için gerekli olan her şeyi yaptı…günahlarımız ile ilgili sorunu üstlendi. Artık tamamen bağışlanabiliriz ve O'nunla ilişkiye başlayabiliriz.

  #5: Her şeye Hükmeden Tanrı
  Dünya üzerinde gerçekleşen o kadar kötü şeyler var iken iyi ve her şeye hükmeden bir Tanrı'nın varlığına nasıl inanabiliriz? Kolaylıkla. Mükemmel ve her şeye hükmeden Tanrı, daha yüce bir amaç uğruna bazı “kötü” şeylerin olmasına izin verebilir. Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, her şeye hükmetmektedir. Her şeyin üzerindedir.
  Ağıtlar 3:37 “Rab buyurmadıkça kim bir şey söyler de yerine gelir?”

  Yeşaya 46:10 “Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren,

  'Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım' diyen benim”

  Mezmurlar 33:11 “Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaktan kuşağa geçer.”

  Özdeyişler 19:21 “İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, Ama gerçekleşen, RAB'bin amacıdır.”

  İsa Mesih, öğrencilerine dua etmeyi öğretirken şu ifadeleri kullanmıştır: Matta 6:10 “Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun.” Tanrı dünya üzerindeki her şeye hükmetmektedir ancak gerçekleşen her şeyi sevmemektedir. Ancak adaletinden dolayı Tanrı bunlara izin vermektedir.

  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı'nın bir planı vardır. Yeremya 23:20 “Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek RAB'bin öfkesi dinmeyecek. Gelecek günlerde açıkça anlayacaksınız bunu.” Bu plan nedir? Tanrı'nın nihai planı bizimle, cennette beraber yaşamaktadır. Esinleme 21:3-5 “Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaş ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır.» Tahtın üzerinde oturan dedi ki, «İşte her şeyi yeniliyorum.» Sonra, «Bunları yaz!» dedi. «Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.»”

  #6: Yaşama Anlam ve Amaç Veren Tanrı
  Bitirdiğiniz önemli bir görevi yada projeyi düşünürseniz, çalışmalarınızı sona erdirdiğinizde bu çalışmanın amacını daha iyi kavrarsınız. Bizlerin de yaşamlarımızı sona erdirmeden önce bu yaşamın amacını öğrenme olasılığımız var mıdır? Bizleri yaratıp bu dünyaya koyan Tanrı'nın, yaşamlarımız için bir amacı olabilir mi?
  Evet. Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı bizlere bir amaç belirlemiştir. O, yaşamlarımızı daha anlamlı ve amaçlı kılacağına dair bize vaatte bulunmuştur. Efesliler 2:10 “Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz.” Bizler O'nun planının aktif parçalarıyız.

  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı ile yaşadığımız sürekli ilişki, bizim O'nu hoşnut edecek adımlar atmamızı sağlamaktadır. Özdeyişler 3:6 “Yaptığın her işte RAB'bi an, O senin yolunu düze çıkarır.”

  Bunun anlamı yaşamın sorunsuz ve mükemmel olacağı değildir. Hastalıklar, sorunlar ve kişisel düşüşlerimiz yer almaya devam edecektir ancak Tanrı'yı bilmenin faydası bizle olacaktır. Galatyalılar 5:22-23 “Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.”

  #7: Gerçek Tatmini Sunan Tanrı
  Sevgi ve kabul edilme gibi hepimiz yaşamdan zevk almak tatmin olmak isteriz. İçimizde dinmeyen bir susuzluk vardır. Bu susuzluk para, ihtiraş aşk hatta eğlence ile bile dindirilemez. Bu susuzluğu dindirecek olan Tanrı'dır. Varlığı ile yaşamlarımıza sabit bir tatminkarlığı sadece O sunabilir.
  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, bizlere olası en tatminkar yaşamı sunmaktadır. Yuhanna 10:10 “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” Yuhanna 6:35 “İsa, «Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi.”

  Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı, içimizdeki susuzluğu oraya şahsen yerleştirmiştir. Bu susuzluğun tek çaresi Kendisidir.

  İdeal Tanrı
  Kutsal Kitap'a göre tek bir gerçek Tanrı vardır. Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyin en mükemmeli, en ideali O'dur. O'nun yerine başka bir Tanrı'yı dileyemeyiz ama dileme imkanımız olsaydı bile bunu neden isteyelim ki? Gerçek Tanrı olası en mükemmel Tanrı'dır.
  Okuduğunuz bu yazı Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı hakkında çok ama çok yüzeysel bir ön bilgi sunmuştur. Eğer yüreklerinizde Tanrı'yı aramak için bir arzu bir eğilim varsa Kutsal Kitap'ın “Yuhanna” kısmını okumanızı tavsiye ederiz. Eğer bu arayışınızda samimi iseniz ve Kutsal Kitap'da Kendisini bizlere tanıtan Tanrı gerçek ise, sizin O'nu bulmanız gerekir. Özdeyişler 8:17 “Beni sevenleri ben de severim, Gayretle arayan beni bulur.” Matta 7:7 “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.”

  Bu mükemmel Tanrı'yı nasıl bilebileceğinizi merak ediyor musunuz? Temel olarak Tanrı ile bir ilişkiye başlamak evlenmek gibidir. Bu ilişkiye kendi iradenizle girersiniz. Aynı şekilde Tanrı'ya da “EVET” demeniz gerekmektedir.

  İsa Mesih bizim günahlarımız için ölmüştür ancak üç gün sonra ölümden dirilmiştir. şu an yaşamakta ve Kendisine iman etmemiz karşılığında bize bağışlanmayı ve sonsuz yaşamı teklif etmektedir: Yuhanna 6:40 “Çünkü Babamın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.”

  Tüm insanlar Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmışlardır. O'nun ebedi ailesi şöyle tanımlanmıştır: Esinleme 7:9 “Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı.”

  Yaşamınızdaki hiçbir günah O'nunla bir ilişkiye başlamanızı engelleyemez. İsa Mesih bu konuyu çarmıhta halletmiştir. Geçmişte yaptıklarınızı bir kenara koyup O'nun sizin için öldüğüne iman etmeniz yada etmemeniz söz konusudur.

  Tanrı ile bir ilişkiye başladığın zaman bu ilişki sonsuza kadar sürecektir. Ancak bu aynı zamanda yaşayan ve gelişen bir ilişkidir. Her gün büyüyecek ve olgunlaşacaktır. Her ilişki gibi zor anları, inişleri ve çıkışları olacaktır ama bir sonu ASLA olmayacaktır. Seni, Kendisi ile bir ilişkisi olsun diye yaratan Tanrı ile ilişki kurmak istiyor musun?

  Tanrı'nın yüreğinde çalıştığını hissediyor musun? İsa Mesih şöyle demiştir: Esinleme 3:20 “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.”

  Eğer bunu yapmayı istiyorsanız ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız şu dua size faydalı olabilir: “Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü bana olan sevginden ötürü benim günahlarıma karşılık kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap, AMİN”


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.