Nasıl Seçildik..Seçilmişlik Nedir.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26949
  Anonim
  Pasif

  SEÇİLMİŞliK:
  Tanrı’nın, özgür iradesi ile, yaratığı insanların içinden,bazılarını önceden seçtiği,belirlediği anlamını taşır.

  Seçilmişliğin Kelime Anlamı=Seçilme,Seçilmiş olma durumu,Seçilerek ayrılmış.
  Çağırma=Birinin gelmesini kendisine söylemek,seslenmek.

  __Seçilmişlik, İnsanın Kendi Çabası, Sonuçu mu oluşmuştur..?
  Seçilmişlik, insanın değil, TANRI’nın lütfu ve merhameti sonuçu oluşmuştur.

  “Siz beni seçmediniz.ben sizi seçtim.”
  Yuhanna:5:16

  Demekki ,seçilmek,insanın isteği yada çabasına bağlı değildir.

  __Bu durumda şu aklımıza gelebilir..?
  __TANRI,beni seçmediyse,ben seçilmemiş,sem TANRI beni nasıl suçlayabilir..?
  __Bunda benim ne kabahatim var ki..?

  Evet,TANRI belirli kişileri,kendisine ait olmaları için seçmiştir.Kurtuluş için, TANRI’nın insanları seçtiği bir gerçek,olmakla beraber,İnsanlarında
  kesin bir irade ile kurtulmayı seçmeleri gerektiği de bir gerçektir.

  İnsanlar yitik,se bu, kendi günah ve isyanların,dan dolayıdır. İnsanlar,kurtuluyorsa bu TANRI’nın eğemen ve seçiçi Lütfun’dan dolayıdır.

  Seçilmişlik, gerçeği kurtulmamış,iman etmiyenler tarafından bir mazeret olarak kullanılamaz.Seçilmiş olduklarını, bilebilecekleri tek yol,Günahlardan tövbe edip,İSA MESİH’i RAB ve kurtarıcı olarak kabul etmeleridir.

  “Çünkü yaydığımız Müjde size yanlız sözle değil,kudretle,Kutsal Ruh’la ve büyük güvenle ulaştı.Siz de büyük sıkıntılara karşı Kutsal Ruh’un verdiği sevinçle TANRI sözünü kabul ederek bizi ve RAB’bi örnek aldınız.”
  1 Selanıklıler 1:5.6

  Buna ramen;
  __Seçilmişlik Öğretisinde, İnsanlar,TANRI yı suçlayabilirler mi..?

  ..Bakın Kutsal Kıtap’ımız bu konuya ne diyor.

  “Öyleyse TANRI insanı neden hala suçlu buluyor.O’nun isteğie kim karşı durabilir.Diyeceksin ki; Ama sen ey insan,sen kimsin ki TANRI’ya karşılık veriyorsun.
  Kendisine biçim verilen,bicim verene “RAB niçin böyle yaptın der..mi,Yada Çömlekcinin aynı kil yığınından bir kabı,onurlu iş için,ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yokmu.”
  Romalılar.9:19.21

  __Peki Uluslarda ,yada İnsan’lardaki, Aklanma nasıl Gerçekleşecek..?
  Buna da Kutsal Kıtap’ımız diyorki;

  “Öyleyse ne diyeyim.?Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya imandan gelen aklanmaya kavuştular.Aklanma için Yasa’nın ardından gisen İsrail ise Yasa’yı yerine getiremedi Neden? Çünkü İmanla değil,İyi işlerle oluyormuş gibi aklanmaya çalıştılar ve “süçme taşın’da sürçtüler
  İşte,Siyona’a bir sürçme taşı ,bir tökezleme kayası koyuyorum.Ona iman eden utandırılmayacak.”
  Romalılar.9:3O.32

  “İşte duyurduğumuz iman sözü budur.İSA’nın RAB olduğunu ağzınla açıkca söyler ve TANRI’nın O’nun ölümden diriltiğine iman edersen kurtulacaksın.
  Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır.”
  Rom 10:9.10

  TANRI’nın, günahkarlara merhamet ve lütfu’nu vermek gibi bir mecburiyeti, yoktur.TANRI’nın, Merhametini verme yetkisi, kendin de saklıdır.

  “TANRI zenginliği ne büyük,bilğeliği ve bilğisi ne derindir.O’nun yargıları ne denli akıl ermez ve yolları ne denli anlaşılmazdır.
  RAB’bin düşüncesini kim bilebildi,Yada kim O’na Öğütcü olabilir.Kim TANRI’ya bir şey verdiki,karşılığını ondan isteyebilsin
  Rom 11:33.36

  TANRI, insanların yapacaklarını,dünya’nın yaratılıştan önce biliyordu.Kurtuluş,insanın yaptığı iyi yada kötü işlerden nede,kendi çabasına bağlıdır.Kurtuluş TANRI’nın merhametine bağlıdır.

  “Demek ki bir insan isteğine yada çabasına değil TANRI’nın merhametine bağlıdır..”
  Romalılar 9:16

  İnsanlar günahları içinde Ruh’sal ölü’dürler.TANRI’nın sağlamış olduğu kurtuluşu,kendi kendilerine seçemezler..TANRI’nın vaat ettiği ve sunduğu, tamamen TANRI’nın özgür iradesinden gelir.TANRI’nın insanların yapacaklarını dünya’nın yaratılışından önce bildiği doğrudur.

  __O halde Seçilmişlik Öğretisine Verilen Tepkiler,bazen Haksızlık Olarak İnsanlar Tarafından Değerlendirilebilinir mi..?

  Bizler, günahlarımızdan dolayı, zaten Ruh’sal ölümü haketmiştik.TANRI bize,merhametli davranmasaydı,günahlarımıza karşılık hakkımız olan davranışı, adil bir biçimde uygulasaydı..bu gün hepimiz RUH’sal ölü olarak kalırdık..Hiç birimiz Kurtuluşu alamazdık.Bunu düşündüğümüz, zaman,İşte sorulan bu soru.. tamamen geçerliliğini yitiriyor demektir.

  __O zaman aklımıza şu soru gelebilir..?
  __Bizler Seçilmişlik..le.. mi Kurtıulduk..?
  Kutsal Kıtap’ımız Diyor.. Ki,

  “İman yoluyla Lütuf la kurtuldunuz.Bu sizin başarınız değil,TANRI nın armağanıdır.”
  Efes 2:8

  Ve devam eden ayette..

  “Kimsenın övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir..Çünkü biz TANRI’nın yapıtlarıyız.O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere İSA MESiH’te yaratıldık.”
  Efes 2:9.10

  __Kurtuluşumuz,Seçilme’miz.! Bu durumda TANRI’nın Tasarı’sıyla.. mı
  Gerçekleşmiştir..?
  Evet,Çünkü;

  *Bizleri MESİH’te seçmiş,günahlarımızdan dolayı hak ettiğimiz ölümü İSA MESİH’e yükleyip,MESİH’in kanı ile TANRI ile olan kopuk bağımız yeniden kuruldu ve bizi TANRI ile biraraya getirerek,TANRI ile,barıştırdı.

  Tasarı, Baba tarafından planlanmış ve Mesih tarafından uygulanmış ve Kutsal Ruh tarafından yüreklerimize açıklanmıştır.

  “Gerçeğin bildirisi,kurtuluşumuzun müjdesini duyup O’na iman ettiğinizde sizde vaat edilen Kutsal Ruh’la O’da mühürlendiniz.”
  Ruh TANRI’nın yüceliğinin övünmesi için TANRI’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesindedir.”
  Efes 1:13:14

  *TANRI sevgisi,yargısı,adaleti,seçmesi ya da seçmemesi,her şeye hakım olması gereği,onun anlaşılmaz ve gölkemli yapısı ile bağlantılı olan bir gizemdir.

  *TANRI’nın kurtuluş planı, bütün insanlığa şu an sunulmuş, durumda dır.Bu kurtuluş, İSA MESİH’e olan imanla gerçekleşebilir.Öncelikle TANRI tarafından seçilmeyen hiç kimse,İSA MESİH RAB ve KURTARICI’ dır, diyemez.
  İSA MESİH’i kabul etmede yüreklerimizi hazırlayan TANRI’dır.

  “”İSA ‘Aranızda söylenmeyin dedi.Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe,o kimse bana gelemez.”
  Yuhanna 6:43

  *Seçilme tamamen TANRI’nın isteği doğrultusunda dır.Amacı ve bizlerin bilmesi gereken İSA MESİH RAB ve KURTARICI olarak kabul eden kişilerin,önceden belirlenmedeki amac..TANRI’yı yüceltme ve kimsenin kendisi ile övünmemesini sağlamaktır.”
  Kutsal Kıtap’ımız derki,

  “Kardeşlerim,aldığınız çağrıyı düşünün.Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge,güçlü ya da soylu kişiler değilsiniz.Ne var ki,TANRI bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını,güçlüleri utandırmak içinde
  dünyanın zayıf saydıklarını seçti.”

  “Öyle ki TANRI’nın önünde hiç kimse övünmesin.Övünen RAB’le Övünsün.”
  1 Kor 1:26:31

  TANRI’NIN PLANI, BÜTÜN EVRENİ YARATMADAN ÖNCE, YAPILMIŞ BİR PLAN’DIR..
  __Yaratılıştan, Önce bizi, nasıl seçti..?

  “O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız iöçin dünya’nın kuruluşundan önce bizi MESİH’te seçti.Kendi isteği ve amacı uyarınca İSA MESİH aracılığıyla kendisine oğular olalım diye ,bizi önceden BELİRLEDİ.”
  Efesliler 1:4:5

  __ Yani, TANRI seçmeden önce..bizleri belirledi mi..?
  Evet ..Bu Konuda Kutsal Kıtap;

  “TANRI önceden belirlediği kişileri çağırdı.Çağırdıklarını akladı ve akladık’larını yüceltti.”
  Rom 8:30

  __Yapılan plan, belirli bir tarih içeriyor’muydu..Yani zaman sınırı söz konu mudur..?
  TANRI’nın planı ve planları sonsuzdur.
  Kutsal Kıtap derki,

  RAB Ulusların planlarını bozar,
  Halkların tasarılarını boşa çıkarır,
  Ama RAB’bin planları somsuza dek sürer,
  Yüreğimdeki tasalar kuşaklar boyunca sürer.
  Mezmur 33:10:11

  __TANRI, Tasarı’sını Değiştiremez’mi..?
  __TANRI, hiç mi Yaptığı Planı Bozmaz..?
  TANRI Planı değişmezdir.

  “TANRI İnsan değil ki yalan söylesin,
  İnsan soyu değil ki,
  Düşüncelerini değiştirsin,
  O söylerde yapmaz mı..!
  Söz verir de yerine getirmezmi..!
  Çölde Sayım 23:19:20

  __Sizler Daha Önce Ölüydünüz..!Bu Ne Demek..?
  __Ölüyken Nasıl Yaşama geçer İnsan..?
  __Kutsal Kıtap’ta, geçen “Gazap Çocuğu” demekle ne kastedilir..?

  Bu konu’nun tamamı, Efesliler 2:Bölümde anlatılmıştır.
  Günah ve suç içinde yaşadığımız için RUH’sal olarak Ölü sayılıyorduk.
  Merhametli olan TANRI’mız sayesinde TANRI’nın bizleri MESİH’le birlikte yaşama kavuşturması ile yaşama geçtik bu Kurtuluşumuz İSA MESİH’E İMAN ederek gerçekleşti.Kutsal kıtap derki,

  İMAN yoluyla,Lütuf’la kurtuldunuz.Bu sizin başarınız değil TANRI’nın armağanıdır.”
  Efesliler 2:8

  Gazap çocuğu ,ise..Benliğin tutkuları ile Dünya’nın çekiciliğine göre yaşamaktır.Aklın isteklerini,yerine getirmektir.

  “Bir zamanlar hepiniz böyle insanların arasında,benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk.Doğal olarak diğerleri gibi gazap çocuklarıydık..”
  Efesliler 2:3

  __Peki Seçilmişlik Her, ulus için mi Geçerli..?
  __TANRI daha önce özel Halkım dediği İsraili seçmişti..Onlar İSA MESİH’i Tanımadılar.
  __Şimdi bu Tasarı da Kimler Var..
  __TANRI’nın, Pavlus’a açıkladığı SIR Nedir..?

  Kutsal Kıtap bu konuda Diyor ki;

  “Bu sır önceki kuşaklara açıkca bildirilmemişti,Şimdiyse MESİH’in kutsal Elçileri ve Peyganberlerine Ruh aracılığı ile açıklanmış bulunuyor.Şöyle ki öteki uluslar da mirasa ortaktır.,aynı bedenin üyeleridirler.ve MÜJDE aracılığıyla MESiH İSA’da vaade ortaktır.”
  Efesliler 3:5

  “Gerçeğin bildirisi,kurtuluşumuzun Müjdesini duyup ta O’na iman ettiğinizde,sizde vaat edilen Kutsal Ruh’la O’da mühürlendiniz..Ruh TANRI’nınyüceliğinin övünmesi için TANRI’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.”
  Efesliler 1:13

  Yüceler yücesi RAB’bimiz Sen,canlarımızı ölümden,gözlerimizi yaştan,ayaklarımızı sürç’mekten kurtardın..Sana şükrediyoruz..

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.