Musevilik

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23731
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Musevilik ya da Yahudilik, Musa'ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail terimleriyle de Musevîlik dini kastedilir. Musevîliğin tek tanrıcılığın saf bir şekli olduğu söylenmekle beraber O, yalnız başına ne bir mezhep ne bir ırk, ne de modern bir milliyetir. Yahudiler dünyanın en eski tarihi, dini topluluklarını meydana getirmişlerdir. Dinler Tarihi'nde özel bir yeri bulunan Yahudilik, kutsal kitaplarında Ahd'e geniş yer ayırmasından dolayı bir Ahit dini olarak da anlaşılmaktadır.

  İsrailoğulları yaklaşık Milattan 2 bin yıl kadar önce Romalılar'ın daha sonra Filistin adını verecekleri topraklara yerleşmişlerdi. Bölgede zaman içinde güçlenen İbraniler hakimler döneminden sonra bir Yahudi krallığı kurdular ve başına yahudilerin kralı olarak Şaul geçti Şaul'un ölümünden sonra, Yahudi Krallığının başına Hz. Davud (David HaMeleh) geçti, Hz. Davud'un ölmesiyle Yahudi krallığının başına oğlu Hz. Süleyman (İbr. Şlomo HaMeleh, İng. King Solomon) geçti. Süleyman döneminde Yahudi Krallığı altın çağlarını yaşadı, Kudüs şehri yahudilerin en önemli şehri haline geldi. Hz. Süleyman Küdüs'e (Yeruşalayim) büyük bir mabed inşa etti (Beth Hamikdaş) (Bu gün sadece Batı Duvarı'nın sağlam kaldığı mabed. Bu duvara Türkçe'de Ağlama Duvarı denmektedir)

  Süleyman'ın ölmesi ile Musevi Kırallığı, İsrael Krallığı ve Yehuda kırallığı olmak üzere ikiye ayrıldı. İsrail Oğulları'nın Bene Yisrael 12 kabilesinden 10'u İsrael Krallığını ve Yehuda oğulları ve Binyamin kabilesinin yarsı da Başkenti Yeruşalayim (Arapça: Kudüs) olan Yehuda Krallığını kurdular.

  Bunlardan Yehuda kabilesi sonradan ülkenin bütününü egemenliği altına aldı. Bu kabilenin adından türeyen Yahudilik ve Yahudi sözcükleri, sonradan Türkçe'de Musevîlik ve Musevi sözcükleriyle karşılandı. (Aslında Türkçe dışındaki dillerde Yahudi ve Musevi gibi iki ayrı kelime bulunmaz)

  Babil Sürgünü'nden sonra milli din haline gelen Yahudilik, bir Halk'a tahsis edilmek suretiyle ilâhî dinlerden ayrı bir konumda ele alınmıştır. Bununla beraber tarih içinde ve günümüzde Yahudilik dinini benimseyip yahudi olanlar da az değildir.

  Din Bilimciler hatta tarihçiler bile Yahudiliğin bir millet, bir ırk veya bir din olup olmadığı konusunda görüş birliğine varabilmiş değillerdir. Tevrat'a dayanarak kendilerini dünya milletleri arasından seçilmiş halk olarak gören Yahudiler, Yehova'ın (Bu ismi söylemek Musevilikte yasaktır) Sina'da bu kavmi kendine seçtiğini, Tevrat'ı Musa'nın şahsında onlara gönderdiğine inanırlar.

  Yıkılmadan önce Ahit Sandığı'nın da içinde bulunduğu Kudüs'teki Mabed, (Bet HaMikdaş) Yahudiliğin odak noktasını teşkil etmektedir. Yahudiliğin sembolleri arasında en önemli yeri Yedi Kollu Şamdan (Menora) ile Altı Köşeli Yıldız (Magen David) tutar.

  Sami olmayan dinlerden farklı olarak Musevilik, vahye dayalı bir dindir. Musevilik, sadece kendi grubunda bulunan diğer semavi dinler olan Hristiyanlık ve Müslümanlık'tan değil, vahye dayanmayan doğu dinlerinden, yani Ari ve Moğol dinlerinden daha eskidir. Yaklaşık olarak İsa'dan sekiz asır kadar önce kurulmuştur. Çok eskiden beri Filistin'de yaşamış olan Yahudiler, Babil, Asur, Fenike ve Araplar gibi Sami ırktan gelirler. Yahudiler göçebe iken “Habiri” diye anılırlardı. İsrailoğulları en parlak devirlerini Kralları Süleyman Peygamber zamanında yaşamışlardır


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.