Mormon Tarikatinin Yanılgıları Nelerdir?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24149
  Anonim
  Pasif

  MORMON TARİKATİNİN YANILGILARI NELERDİR?

  Mormon tarikati 1830 yılında kendisini peygamber olarak gören Joseph Smith tarafından Amerika’da kuruldu. Mormonlar şu iddiada bulunurlar:

  1. Dayanakları, Mormon Kitabı. Öğreti ve Antlaşmalar, Paha biçilmez İnci kitaplar. Kutsal Kitap kurtuluş için geçerli değildir. Onlara göre Mormon Kitabını Tanrı’ nın gerçek sözü olarak kabul edip ‘Son Günlerin Azizleri’ dedikleri Mormon cemaatine tabi olmak gerekir.

  ‘İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!
  Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!’
  (Galatyalılar 1:8-9).

  2. Çok tanrıcı, politeyistlerdir. Onlara göre Baba Allah, Kutsal Ruh ve diğer tanrılar başlangıçta evlenen, zürriyet yetiştiren insanlar olup zamanla Tanrı durumuna gelmişlerdir.

  ‘Seni Mısır`dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim.
  Benden başka tanrın olmayacak’
  (Mısır’dan Çıkış 20:2-3). (Tesniye 6: 4-9).

  3. Allah ile İsa Mesih gerçek bedene sahip tanrılardır ve sürekli gelişmektedirler!
  ‘Tanrı ruhtur, O`na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar’ (Yuhanna 4:24).

  4. İsa Mesih mucizevi bir şekilde değil, doğal bir şekilde doğdu.

  5. Şeytan İsa Mesih’in doğrudan kardeşiydi.

  6. Yeryüzündeyken İsa Mesih’in birçok eşi vardı.

  7. İsa Mesih’in verdiği fidye, kurtuluş için tam yeterli değildir.

  8. İnsanın kendisi doğumda beden almadan önce ruh olarak gökte mevcuttur.

  9. İlk insan Adem dünyanın tanrısıdır. Mormon öğretisini benimseyerek ölenler tanrılar durumuna yükselir.

  ‘Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız’ (Yaratılış 3:5).

  10. Melkisedek ve Harun’un kahinlik yetkisi İsa’nın öğrencileri Yuhanna, Petrus ve Yakup tarafından Joseph Smith ve Oliver Cowdery’e aktarılmıştır (İbraniler 9.Bölümün tamamı oku).

  11. Mormon kilisesinin kahinleri Tanrı’nın yeryüzündeki hükümetidir, onları reddedenler mahkum edileceklerdir.

  12. Tanrı rüya, görümler, melekler vs… aracılığıyla yeni vahiyler vermeye devam etmektedir.

  ‘İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!

  Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!’ (Galatyalılar 1: 8-9).

  13. Kutsal Ruh’un armağanlarını dağıtanlar Mormon kahinlerdir.

  14. Putperestler, Mormon mesajını işitmeyenler gerçeği işitmek amacıyla dirilecek, kabul edenler kurtulacak, etmeyenlerse helak olacaklar.

  ‘Çünkü Tanrı diyor ki, “Uygun zamanda seni duydum, Kurtuluş günü sana yardım ettim.” Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir’ (2.Korintliler 6:2).

  15. Vaftiz olmak kurtuluşun çok önemli bir şartı olduğundan Mormon inanlıları çoktan ölmüş yakınlarının kurtuluşu için onların yerine temsilen vaftiz olurlar.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.