Mesİh Ne Zaman Gerİ DÖnecek?

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24000
  Anonim
  Pasif

  MESİH NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

  İsa Mesih’in geri geleceği zamanı kimse bilemez. Bundan kesinlikle emin olabiliriz. Kutsal Yazı Rabbimiz’in sevdiklerini almak amacıyla dönüşünden önce bin yıllık bir egemenlik olacağından söz etmektedir. Rabbimiz’in dönüş tarihi belli değildir. Aslında dönüşüne yönelik tarih belirleme çabalarının başarısız olacağını kendisi de söylemiştir.

  “O günü ve saati ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir. Baba’dan başka kimse bilemez.’

  ‘Ne de Oğul bilir’ deyişi İsa’nın Üçlübirliğin tüm üyelerinin bildiği gerçeklerden dünyadaki hizmeti sırasında gerekmedikçe isteyerek kaçındığını gösteriyor. Dolayısıyla bu sözler, O’nun yeryüzündeki yaşamının son günlerini ifade etmektedir.

  Nasıl Mesih’in ikinci gelişine ilişkin kesin gerçekler varsa, bunun zamanına ilişkin de kesin bir gerçek vardır. ‘Kimse bilemez’.

  Dolayısıyla bu sözler konu üzerinde yapılabilecek olan tahminleri boşa çıkarmaya yeterlidir. Ancak yine de tarih belirleme konusunda boş çabalar gösterilmiş ve gerçeğin kendisine duyulan güven sarsılmıştır. Şeytan imanlıyı Kutsal Kitap’a ait bir gerçekten alıkoyamayınca Selanikliler’e yaptığı gibi onu dengesiz bir uca iter (2.Selanikliler 2:1-3).

  Cambell Morgan şöyle demiştir: ‘Tarih belirtmeye yönelik her çaba, gerçeğe duyulan güveni sarsmıştır. Çeşitli tarihler belirlenmiş, Mesih bu günlerde gelmediğinde tarih ileriye atılmıştır. Bu böyle sürüp gitmiştir’. Peygamberliğin her sözünde çağdaş bir olay görmek kişinin görüşlerini on yılda bir gözden geçirmesini gerektirecektir.

  Tanrı’nın İncil’de yazdığı şeyler imanımızı tatmin etmeye yeterlidir, ama benlikten gelen meerakımızı ve heyecan tutkumuzu tatmin etmek için her zaman yeterli olmamaktadır. İncil gelecekteki olayların ayrıntılarını araştıranları tatmin etmek amacıyla değil, Gelecek Olan’ı yüceltmek, imanımızı pekiştirmek, imanlılara düşmanca bir dünyada yaşam ve tanıklık için güç vermek amacıyla yazılmıştır. İsa göğe alınmadan önce öğrecilerine bunu açıkça belirtti. Onların ‘Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?’ sorusuna karşılık olarak şöyle dedi:

  ‘Baba’nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur’.

  İkinci gelişin kesin tarihini bilmememize rağmen Mesih’in öğretişine ve Kutsal Ruh’un elçilere verdiği belirtilere bakarak O’nun geleceği zamanın genel koşullarını ve özelliklerini biliyoruz. Kendisinden belirti isteyen imansız Ferisiler’i İsa, sert bir şekilde azarladı.

  ‘Akşam olunca siz ‘Gökyüzünün rengi kızıl olduğuna göre hava iyi olacak’ dersiniz. Sabahleyin, ‘Bugün gök kızıl ve bulutlu. Hava bozacak’ dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumluyabiliyorsanız da, belirli zamanlarla ilgili belirtileri yorumluyamıyor musunuz? (Matta 16:2-3).

  Bu sözler Mesih’in dönüşünün kesin saatinin bizden saklandığını gösteriyor; ancak imanlının o tarihin yaklaştığını bilmesini sağlayacak belirtiler olacaktır. Belirti yaklaşan bir olayı kestirmemizi sağlayacak bir işarettir, uyanık ve hazır olmamızı sağlar. Kutsal Yazı’nın peygamberliklerine bakarak zamanları yorumlamamız mümkündür.

  Mesih’in her an geri dönme olasılığına ilişkin görüş farklılıkları olmuştur. Bazı yorumculara göre öğrenciler ve ilk imanlılar, Rab’bin kendileri hayattayken döneceğine inanıyorlardı. Onlara göre Rabbin dönüşü her an gerçekleşebilirdi.

  Ancak başka yorumcular, peygamberlik edilen birçok olayın gerçekleştiğini öne sürerek Rab’bin her an gelebileceğini söylerken ilk öğrenciler için bunun böyle olmadığını göstermektedirler.

  İsa, Kutsal Ruh’un armağanını ve işlevini önceden bildirmiştir. Kutsal Ruh onları her türlü gerçeğe yönlendirecek ve öğretiş verecektir. Henüz Kutsal Ruh’u vermemiştir (Yuh.16:13). Kutsal Ruh’un günahı yargılama, doğruluk ve gelecek olan yargı işlevleri bir süre için devam edecektir.

  İsa Petrus’a nasıl bir ölümle Tanrı’yı yücelteceğini söylerken ‘gençliğinde’ ve ‘yaşlanınca’ sözcüklerini kullanmıştır. Dolayısıyla Yuhanna, kendisi hayattayken Rabbin geleceğini beklemiyordu (Yuh. 21:18-19; Petrus 1:14). Pavlus da aynı ölmeye hazırlanıyor, ancak ikinci gelişin kendi zamanında gerçekleşeceğini umuyordu (2.Timoteyus 4:6). Bu yüzden Efesli imanlıları uyararak ölümünden sonra aralarına yırtıcı kurtların geleceğini söyledi (Elçilerin İşl. 20:29).

  Ayrıca Rabbimiz’in verdiği müjdeyi yeryüzünün bütün uluslarına ulaştırma görevi zaman alacaktır. Rab, benzetmelerinde ikinci gelişten söz ederken ‘uzun bir süre sonra’ deyişini sık sık kullanırdı. Dolayısıyla bazı kişiler bu ayetlere bakarak ilk imanlıların Rab’bin hemen geleceğini beklemediklerini öne sürmektedir. Elbette bu görüş Rab’bin dönüşüne ilişkin kutsal umudun gerçekliğini ve güzelliğini azaltmıyordu.

  #29421
  Anonim
  Pasif

  Good writing. Keep up the good work.A good beginning is a half doneI love this site, just do it! Power levelingl up, Runing a runescape money store ,Mini sell ,Making more money. Good luck, and enjoy it!

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.