• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25447
  Anonim
  Pasif

  Kutsalların kazanmış ve yakalamış olduğu Vahiy kitabındaki yedi mutluluk vaatleri yüce umuttur. Yüce umudun gerçekleşmesi ve Rabbimiz İsa Mesih’in görkem içinde gözükmesini gözlüyoruz.

  O gün O’nun ayakları Yeruşalim’in doğusundaki Zeytin Ağacı üzerinde duracak. ( Zek. 14:4 )

  Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. ( 2. Tim. 4:8 )

  İşte bulutlarla geliyor ! her göz O’nu görecek, O’nun bedenini deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak ! Amin. Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü yeten Rab Tanrı, ” Alfa ve Omega Ben’im ” diyor. ( Vahiy 1:7-8 )

  2.000 yıl önce İsa mesih yakında gelecek olduğunu söyledi. Yakında gelecek oluşunu söylemiş olduğu 2.000 yıl sonra O’nun gelişini sürekli olarak beklemeye devam ediyoruz… Rab’bin gelişi her an gerçekleşebilir…… … kendi gelişine yol hazırlamak için Vahiy kitabındaki yedi mutluluk yolunu öğretmek istiyor. Vahiy kitabı tamamlanmış kitaptır. Bu kitapta tamamlanma sayısı olan yedi birçok yerde görülmektedir. Yedi mutluluk, Tanrı’nın yedi ruhu, yedi kandillik ( yedi kilise ), yedi yıldız ( yedi kilisenin melekleri ), galip gelmek için yedi yol ve anahtar, galip gelenlerin üzerine gelecek yedi bereket, yedi kez Ruh şöyle diyor, ” Kulağı olan Ruh’un neler söylediğini işitsin, ” yedi mühür, yedi boru, yedi bela ve Tanrı’nın gazabıyla dolu yedi tas.

  Vahiy kitabı İsa Mesih’in bize olan vahyidir……. bizler İsa Mesih’i gözler, O’nda kalır ve sözlerine itaat edersek O’nun gelişinde bereket kaynağı ve zaferli olacağımızın bir göstergesidir.

  Tanrı’nın sözünü yüreklerine alanlar

  Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu ! Çünkü beklenen zaman yakındır ( Vahiy 1:3 )

  Yuhanna’ya göre 2.000 yı önce bu zamanın gelişi yakındı. Şimdi ise bu zaman kapıdadır. Gözcüler, tanrı’nın yaşayan Sözü olan İsa’yı gözleme konusunda yüreklendiriliyorlar.O’nun sözünü okuduğumuzda ne mutlu deniliyor çünkü bunu yaptığımızda Kutsal Ruh aracılığıyla İsa Mesih’e daha yakıon olacağız. Söz’ü işittiğimizde de ne mutlu deniliyor. Vahiy kitabında Kutsdal Ruh Yuhanna aracılığıyla yedi kiliseye, ” kulağı olan Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin ” diyor. Kutsal Kitap’ta 20 kez dile getirilen bu söz bir uyarıdır.

  Eğer biz gözcüler, Ruh’un 7 kiliseye neler söylemiş olduğunu bilirsek, bu kötü çağdan kurtulabiliriz ( Vahiy 2-3 ). 7 kiliseyi saptıran şeylerin tümü, bugünkü kiliseyi de saptırmaktadır. Bizim Damat’a benzeyip Gelin’i olarak gelişine hazırlanmamız gerekiyor ( Rom. 5:25 – 27 ). Bu son günlerde eğer işiten kulaklara sahip olursak aynı zamanda 7 çağrı borusunu işiteceğiz ( Vahiy 8 -11 ), İsa mesih’e tamamen güvenerek kendimizi ve diğer gözcüleri O’nu gözleme konusunda hazırlayacağız.

  ” İman Tanrı sözünü duymakla gerçekleşiyor ” ( Rom. 10 :17 ). Mutlu olan gözcüler, tanrı sözünü yalnızca duymakla kalmayıp, bu sözü yüreğine alanlardır.

  İsa Mesih, 7 kez kiliseye, ” kulağı olan Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin ” diyor. ardından İsa Mesih,kendisinin galip gelip Baba’nın sağında oturduğu gibi, bizim de sözü yalnızca işitmekle kalmayıp yüreğine alarak galip gelmemiz için yedi anahtar, yedi yol gösteriyor.

  Yedi Anahtar

  Galip gelmek için yedi yol veya anahtar

  1.Ne var ki,bir konuda sana karşıyım: Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için, nereden düştüğünü anımsa ! Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen, gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. ( Vahiy 2:4-5 )

  2. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim ( Vahiy 2:10 )

  3. Adıma sımsıkı bağlı kal. ( Vah. 2:13 )

  4. Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. ( Vah. 2:25; 3:11 )

  5. Uyan ! Geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir ( Vah. 3:2 )

  6.Sabırla dayan . ( Vahiy 3:10 )

  7. Ben’den ateşle arındırılmış altın satın al ( Vah. 3:18, 19 )

  Söz, Mesih’ti; O, hak’tı.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.