Mesih İsa’ya umutlu bakışım.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26226
  Anonim
  Pasif

  İNCİL’de bütün dünyaya ilân edilen Kurtarıcı Rab İsa Mesih, Kutsal Yasa’da yazılı Allah’ın emirlerine uymakta zorluklarla karşılaşıp çabalamaktan yorgun ve bitkin düşenlere umut veren şu çağrıyı yapıyor: “Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.

  Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza rahat bulursunuz. Çünkü boyunduruğum kolay, ve yüküm hafiftir.” (Matta 11:28-30).

  İsa Mesih’in dünyamıza insan benzerliğinde gelmesinin derinliğini düşünürken, insan olarak benim Kutsal Yasa’ya uyamadığım nedenini bulur gibi oldum. Kutsal Yasa’nın gereklerini tarihin akışı içinde hiçbir insan başaramamıştır; ancak Kutsal Yasa’nın başarısı, günahlarımızı gösterebilirliğidir. Kutsal Yasa’yı bizim yerimize getiren, başarıları ile Baba Allah’ı hoşnut edip Allah’la barış ve kurtuluş yolumuz olan İsa Mesih’tir. Bunu da, sevgili İsa’mız şu sözle bize müjdelemiştir: “Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Baba’ya kimse gelmez” (Yuhanna 14:6).

  Mesih İsa dışında gelişen değişik fikirler, değişik inanç sistemleri ve yollarında Allah’a kavuşmağı ümit edenlere ve o fikirlerle o yollarda yürüyenlere Allah’ın verdiği şu yanıt hatırıma geldi (Kitabı Mukaddes’den buraya aktarıyorum): “Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil” (Yeşaya 55:8).

  Kendi düşünceleri ile düşünenler, acaba düşünüyorlar mı ki, “Allah’ın düşüncesi nasıl bir şey?” Allah, kendisine ulaşabileceğimiz tek ve yegâne yolunu, yani İsa Mesih’i dünyamıza, bizim Allah’a kavuşma yolumuz olsun diye göndermiştir! İsa Mesih’siz Allah’a ulaşmanın başka yolu yoktur. İsa Mesih, İNCİL’i okuyup düşünenlere yakındır ve nasıl düşündüklerini bilendir. Çünkü İsa Mesih, bizi Baba’ya götüren tek ve doğru yoldur! İsa Mesihle karşılaşan herkesi,onun tükenmez enerjisi ikle dolacaklardır. İsa’nın Mesih olduğuna önceleri inanmamış ve bu yola karşı çıkmış zamanın Kutsal Yasa bilginlerinden Tarsuslu bir adam vardı, adı Saul’du.

  Bu adam, çöldeki yolculuğunda dirilmiş İsa ile karşılaşmasında mölağanüstü şeyler görmüş ve İsa’nın insanı aşan varlığına tanık olmuş! (Res.İşl. 9.,22. ve 26. Bölümler).

  Saul, İsa’nın adına vaftiz olduktan sonra, İsa Mesih, onun da yolu olmuş! Ve bundan sonra Saul, Pavlus adı ile çağrılmağa başlamış. Mesih Ruhu’undan aldığı esin düşünceleri ile düşünmenin zevkine ve doyuruculuğuna eren Pavlus, büğtün insanlara, hatta çağımız insanlarına da, şu soruyu soruyor:

  “Rab’bin düşüncesini kim bildi?” (Rom.11:34; 1.Korint. 2:16).

  Kitabı Mukaddes dışında kitaplar okuyanlara da, aynı soru yöneltiliyor:Rab’bin düşüncesini kim biliyor? Önemli olan şey, Rab’bin, kendisi ile temasta olduğu kişilere klendi düşüncesini vahyetmesidir! Mesih Ruhu düşünceleri, Kitabı Mukaddes’i ve özellikle İNCİL’i okuyanlara esinler yolu ile gelir ve onunla dülşünmenin zevkine ve bilşincine erişirler.Bu sitede bazılarının sordukları sorulara bakınca, Allah’tan düşünce almadan, sadece kendi düşüncelerini aziz sayıp Mesih imanlılarına direndiklerini esefle izliyorum. Mesih imanlıları, Mesih Ruhu esinleri ile düşünmenin zevkine varmış şahitlerdir; Rab, onları ziyadesi ile bereketlesin ve dünya düşüncelerinden korusun.
  Bu paylaşım yazımı uzatmadan, İsa Mesih’in şu sözlerini paylaşmak istiyorum:

  “Eğer size emrettiğim şeyleri yaparsanız, benim dostlarımsınız. Artık size kul demem; çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez; fakat size dost dedim; çünkü Baba’mdan işittiğim bütün şeyleri size bildirdim” (15:14,15).

  Bu sözler, Kutsal Yasa’nın gereklerini bizim yerimize getiren Kurtarıcımız İsa Mesih’in vaat sözleridir! Çünkü bize vaat sözü aynen şöyledir:

  “Eğer benim ismimle bir şey dilerseniz, ben onu yapacağım” (Yuhanna 14:14).

  İsa’nın bize olan bu vaat sözü, Yazılı Yasa’ya uyamayan bizlere bir müjde haberidir! Mesela düşmanlarımızı sevmemiz, İNCİL’de yazılı bir emri ise de, bu emri yerine getiremiyorsak, ama onun bu emri bizde yerine getirmesini diliyorsak, mutlaka bizde kendisi icrâ edecek ve bizi dostları yapacaktır! Çünkü İsa Mesih’i sadece düşünceleri ile düşünerek tanımaktan çok öteye bakarak, onun bizde görünecek eylemsel varlığının da, tanıkları olacağız! Bunu sevgili Rab’bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih, Pavlus’a şöyle açıklamış:

  “Hem gördüğün şeylerin, hem sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın” (Res.İşl.26:16).

  Böylece Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, hem sözel, hem de, eylemsel varlığı ile bizlerde, Baba’ya hizmet eden ve ona onur veren yol, gerçek ve yaşamımız oluyor!

  Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, İsa Mesih’in yaşam varlığı ile şeriat yolu ortadan kaldırılmış ve önümüze inayet yolu konulmuştur! Bu yoldan daha iyi yol düşünülemez. Rab, hepimizi bu yolda bereketleyecektir. İsa Mesih’e sonsuz hamtlar olsun.

  Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.