Mesih İsa’nın Fizik Ötesi Varlığı.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26192
  Anonim
  Pasif

  “Çünkü Allah kendi Oğlu’nu günah bedeni benzeyişinde ve günah için gönderip günahı bedende mahkûm ederek bedenden dolayı zayıf olan kanunun yapamadığı şeyi yaptı; ta ki, kanunun hükmü bedene göre değil, Ruh’a göre yürüyen bizlerde yerine gelsin.” (Rom.8:3,4).
  İsa Mesih, “günah bedeni benzeyişinde” dünyamıza girmiş! Yani, Adem’den beri bütün insanlar, günah bedeni ile doğuyorlar; tek istisnası, İsa Mesih’in günahsız bedenidir! Bütün insanlar, günah bedeni ile doğarlar; ama İsa Mesih’in bedeni, günah bedeni benzerliğinde dünyamıza girmiş ve bizimle beraber olmuştur. Onun fizik bedenine bakınca, mükemmel bir insan olduğu tanımlanıyor İNCİL’de. Adem’in topraktan yaratılmış olduğu, fakat İsa Mesih’in “Göksel Adam” olduğu tarif ediliyor İNCİL’de! “İlk insan Adem, yaşayan can oldu; son Adem yaşam veren Ruh oldu.” (1.Korint.15:45).
  Günah bedenlerimiz nedeniyle, hiçbir insan, Kutsal Yazılara uyum sağlayamamıştır. Çünkü günahın ve ölümün dünyamıza girişinin kaynağı İblis’tir. Günahları ortadan kaldırıp ölüm gücüne sahip olan İblis’i iptal etmek için İsa Mesih, günah bedeni benzerliğinde dünyamıza girmiş ve bizim Kurtarıcımız olmuştur! “Bundan dolayı çocuklar kana ve ete ortak olduklarından, kendisi de bu şeylere aynı suretle hissedar oldu; ta ki, ölüm kuvvetine malik olanı, yani, İblis’i, ölüm vasıtası ile iptal etsin;” (İbraniler 2:14).
  İsa Mesih, günahlarımızı yüklenerek ölümün dehşetini tatmıştır. Onun günahlarımız uğrunda ölmesi, Baba Allah’ı hoşnut eden kusursuz sunu olmuş ve bizi şeriatten kurtarmıştır. İsa’nın dirilişi, günahın ve ölümün üzerinde zaferinin ilanıdır.
  Mesih İsa’nın ölümden dirilişi ile insanların Allah’a dönüş yolu açılmıştır! Bunu daha bedeninin günlerinde iken bize şöyle müjdelemiş: “Ve ben yerden yukarı kaldırılsam, bütün insanları kendime çekeceğim.” (Yuhanna 12:32). İsa Mesih’in ölümden dirilmiş varlığının bizi Baba’ya çekişindeki gücün gizemini düşünürken İNCİL’de yazılı şu sözünü hatırladım: “Kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründüm.” (Res.İşl. 26:16).
  Ölümden dirilmiş İsa’nın İNCİL’den okuyup yukarıya yazarak naklettiğim sözlerinden şu gerçeği anlıyorum: İsa Mesih, “İnsanoğlu” varlığı ile Baba Allah’ın önünde kusursuz bir insandır! Tarsuslu Saul’a fizik boyutu ile görünmüş ve “sana göründüm” sözü ile fizik varlığına işaret etmiş! Ancak, bundan sonraki söyledikleri, beni yıllarca hâlâ düşündürüyor! Sözü şöyle söylemiş: “Hem gördüğün şeyler” ve “hem sana görüneceğim şeyler.” Mesih İsa’nın bu ve benzeri sözleri, onun fizik ötesi varlığına işaret ediyor! “Sana görüneceğim şeyler” sözünü düşünürken, Natanael adında birinin İsa’ya gelişi hatırıma geldi. Natanael’in İsa ile karşılaşmasında görünmez nitelikde şeyler cereyan etmiş ve onları gören Natanael, İsa Mesih’i şu sözlerle yüceltmiş:”Rabbi, sen Allah’ın Oğlusun, sen İsrail’in Kıralısın.” Natanael, İsa Mesih’in fizik ötesi varlığını orada görmüş olmalı! Fakat İsa’nın Natanael’e vaat sözü şöyle olmuş: “Sen bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.” (Yuhanna 1:49,50). İsa Mesih’le karşılaşmasından sonra, Pavlus’un mektuplarında, İsa Mesih’in fizik ötesi varlığına ilişkin tanıklıkları ne kadar dikkat ve ilgi çekici! İNCİL’i açıp okuduğumuz zaman, Allah’ın görünmez şeyleri olan Mesih İsa’nın en güçlü görünümü olan sevgi varlığına bakıp hayran oluyoruz! Onun sevgisi ile dolanların bize tanıklıkları beni tatmin etmiyor; çünkü Onun sevgi varlığı, benim de, içimde olmalıdır. Başkalarının İsa Mesih’e tanıklıklarını dinleyenler, maalesef, onları tanık yapmıyor; herkesin İsa mesih’i tatmağa ihtiyacı var!
  İsa Mesih’in fizik ötesi varlığı, İNCİL’de “Allah’ın doluluğu” olarak tanımlanır! “Çünkü Allah’lığın bütün doluluğu Mesih’de bedenen mukimdir.” (Kolose 2:9). İsa Mesih’in adını taşıyarak Baba’dan çıkan Kutsal Ruh, İsa Mesih’in doluluğundan aldığı düşünceleri içimizde doğdurarak onlarla düşünmemizi sağlayışı da, İsa Mesih’in fizik ötesi varlığı değilse, nedir? O düşüncelerle düşünürken, Pavlus gibi, “Mesih’in fikri bizdedir” diyebiliyoruz!(1.Korint.2:16).
  Dünyamızda o kadar çok yazılı yapıtlar var ki, yazarlarının büyüleyici fikirlerine kapılarak onları yazan ve söyleyenler, o fikirleri kabul etmeyen Mesih imanlılarına benimsetmeğe çabalıyorlar! Mesih Ruhu’ndan esinle aldıkları düşüncelerle düşünenlerde İsa’nın hayatının görüneceğine ilişkin haberler var İNCİL’de. “Bedenin düşüncesi ölüm, fakat Ruh’un düşüncesi hayat ve esenliktir” (Rom.8:6). İsa Mesih’in fizik ötesi varlığından esinlerle aldığımız düşüncelerle düşünerek düşünme alanlarımız, kirli fikirlerden temizleniyor! Kilise toplulukları içine giren öyle kimseler var ki, Pavlus’un onlara sorduğu şu soru hatırıma geldi: “Rab’bın fikrini kim bildi?” (Rom.11:34; 1.Korint.2:16).
  İNCİL’den okuduğumuz bir sözü beğenmiş olabiliriz; ancak dünya fikirlerine ve çekiciliğine kapılarak, kitaptan aldığımız fikirleri hemen unuturuz. Ama İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı vaadı şudur: Kutsal Ruh Allah, onları bize öğretecek, onları hatırımıza getirecek ve onlarla düşünmemizi sağlayacaktır! (Yuhanna 14:26). Mesih Ruhu esintileri ile düşünmenin zevkine varalım; onlar, İsa Mesih’in fizik ötesi sonsuz yaşam varlığıdırlar! Mesih sevgisi, Mesih sevinci, Mesih imanı, Mesih esenliği, Mesih doğruluğu, Mesih bilgisi, Mesih bilgeliği,Mesih merhameti, Mesih alçakgönüllülüğü, Mesih adaleti,Mesih’in sonsuz gücü, Mesih’in ezeli ve ebedi varlığı… Mesih İsa’nın fizik ötesi varlığından söz ediyoruz. Bütün bu ve benzeri şeyler eğer bizde hâlâ görünmiyorlarsa, “sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın” diye vaat etmiş Mesih İsa’ya bakalım ve bizde görünmesini dileyip bekleyelim. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.