ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) Mesih İsa’nın alçakgönüllülüğü;

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26124
  Anonim
  Pasif

  Zira bilirim ki, bende, yani nefsimde iyi şey durmaz; zira bende istemek hazırdır, fakat iyi olanı işlemek yoktur. Çünkü istediğim iyi şeyi yapmıyorum; fakat istemediğim kötü şeyi işliyorum” (Rom.7:18,19).

  Pavlus, benliğimizde iyi şeyin durmadığını bileceğimizi söylemiş! İsa Mesih’in alçak gönüllü tabiatı olduğunu İNCİL’den okuyup benim de, alçak gönüllü olmam gerektiği için, konuşmalarımla ve hareketlerimle alçak gönüllü görünmeğe tüm özentilerime rağmen, bende gurur, kibir, öfkelenmeler ve sert hareketler görüldü! Ama alçak gönüllülük, iyi bir şey olduğu için benliğimde durmuyor! Alçak gönüllü olmağı defalarca denedim ve nerede ise, alçak gönüllü olmağa kendimi inandırdığım halde, biraz sonra alçak gönüllü tabiata asla uymayan hareketler sergiledim! Kendimi alçak gönüllü göstermeğe çalıştıkça, alçak gönüllü tabiat bende görünmedi!

  Bunun nedenini ararken şu esinle düşünüp şu sonuca vardım: Kendi irademi kullanarak alçak gönüllü olmağa, ya da, öyle görünmeğe çabalamışım! Halbuki, Kurtarıcı Rab İsa Mesih, Tarsuslu Saul’a göründüğü vakit, ” sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın” demiş! (Res.İşl. 26:16). İsa Mesih’in “sana görüneceğim şeyler” sözünden hareket ederek, onun alçak gönüllü tabiatının, benim irademe tabi olmadan, kendi iradesi ile bende görünecek gücünü ve insanda görünme egemenliğini bana düşündürüyor. Göklerin Egemenini zorlamağı ve ondan almağı öğrenmiş bir zorbanın bize ışık tutan şu sözünü anımsadım: ” İnsan kendine gökten verilmedikçe, hiç bir şey alamaz ” (Yuhanna 3:27).

  Evet, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, her birimizin Rab’den dilemekte birer zorba olmamızı emretmiş: “Vaftizci Yahya’nın günlerinden şimdiye kadar göklerin egemenliği zorlanıyor, ve zorbalar onu ele geçiriyorlar” (Matta 11:12). O halde, kötü karaktere sahip bir adam olarak ben ne yapayım? Bu soruyu sorup düşünürken, Pavlus’un kendisine görünen Rab İsa Mesih’e çaresizlik içinde ” ya Rab, ne yapayım?” dediği hatırıma geldi! (Res.İşl.22:10). İsa Mesih’in alçak gönüllülüğünü taklit etmekten ve alçak gönüllü olmağa çabalamaktan yorulmuş olarak Rab İsa Mesih’in alçak gönüllü tabiatının kendi iradesi ile bende görünmesinin gerektiğini düşünüyorum. İNCİL’de İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü öğretişleri ilan olunuyor!(Matta 11:28-30). Çağımızda da, İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü varlığından gelen öğretişlerin nasıl cereyan ettiklerini dikkat ve ilgi ile izleyerek onun boyunduruğu altına nasıl girdiğime tanık oluyorum! Sert tabiatımı yumuşatan Kutsal Ruh esinleri, İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü tabiatının üzerimdeki esintilerinden başka şeyler değil! İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü tabiatına tanık ve hissedar olmak istiyor musun? Kutsal Ruh esini düşüncelerle düşünmeğe devam et; İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü tabiatı sende görünecektir! Alçak gönüllü olmağa çalışmaktan bizi vazgeçiren şey, Kutsal Ruh esinleridir! Bunun için İNCİL’de Rab’den beklentimiz şöyle yazılıdır: “Mesih İsa’da olan düşünce sizde de olsun”(Filipi 2:5). Mesih İsa’da olan düşüncenin düşünce alanımızda düşünülür gücü ve hakimiyeti, İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü tabıatının görünmesini bize sağlayacak ve bizi İsa Mesih’in tanıkları yapacaktır! Mesih Ruhu’undan esinle aldığı düşüncelerle düşünmeği öğrenmiş ve düşüncenin yaptırım gücüne hem hizmetçi ve hem de, tanık olmuş olan resul Pavlus, ” Mesih’in fikri bizdedir ” demiş! Bu, ne demek oluyor? Düşünceleri İNCİL satırlarından aldığımız halde, neden bizim düşüncelerimiz olamıyorlar? Zıt irademiz sebebiyle, satırlardan aldığımız düşünceler unutuluyor! Fakat Kutsal Ruh’tan içimize doğan düşüncelerdeki Allah’ın “iyi, benimsenir ve mükemmel iradesi” o düşünceleri içimizde düşünülür yapar. Mesih Ruhundan gelen düşüncedeki o tad ve lezzet, içimizde düşünülürken Mesih İsa’nın hoş kokusu etrafa yayılır! Mesih İsa’nın halim ve alçak gönüllü tabiatını seyre dalarız!İsa Mesih’in doluluğundan Kutsal Ruh’la gelen o esinler de, halim ve alçak gönüllüdür! Sertliğimi yumuşatan ve alçak gönüllü tabiatın bende de, görünmesini sağlayan Ruh esinlerini arayalım.İNCİL’den okuduğumuz İsa Mesih emirlerini kendiliğimizden, kendi irademizle düşünürken sık sık sanrılara düşeriz; Kutsal Ruh bize rehberlik etmezse, yazılı sözleri kendiliğimizden doğru düşünmeğe yeterliliğimiz yoktur! Kutsal Ruh’a ve öğretişlerine çok ihtiyacımız vardır!

  Bu paylaşımımı İNCİL’de yazılı şu sözlerle noktalıyorum: “Bir şeyi kendimizden gibi düşünmeğe biz kendimniz yeterli değiliz, fakat yeterliliğimiz Allah’tandır; ve o bizi yeni ahdin, harfin değil ancak Ruh’un hizmetçileri olmağa yeterli kıldı; çünkü harf öldürür, fakat Ruh diriltir”(2.Korint. 3:5,6). Hiç kimse kendiliğinden alçak gönüllü olmağa yeterli değildir; o, bizde görünmelidir. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.