Mesih İsa.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27049
  Anonim
  Pasif

  MESİH İSA.
  O’nu yaşamına kabul eden her insan, kurtuluş kararını vermiş olur.Kendine iman edene sonsuz yaşamı verebilecek tek seçenek İSA Mesih’tir.

  İSA MESİH KİMDİR

  *–O,Ezeli ve Ebedi TANRI;dır.
  Baba ve Kutsal Ruh Tanrı olduğu gibi,Oğul da gerçek TANRI’dır.

  “Başlangıçta Söz vardı.Söz TANRI’yla beraberdi ve Söz TANRI’idi.”
  Yuhanna 1:1

  İSA MESİH TANRI olduğu için ,tapınmaya layıktır.Kutsal kıtapta okuyoruz,Yuhanna 1o,cu bölüm 3O’cu Ayette derki,
  “Ben ve baba biriz.”

  Yuhanna 14;cu bölüm9 uncu Ayette de şunu der,”Beni görmüş olan baba’yıda görmüştür.
  İsa Mesih’teki bu iddiaları karşısında Yahudiler onu öldürmek istemişlerdi,İsa Mesih’in sept gününü bozmak,ve kendini Tanrı ile eşit
  kılmasına çok kızmışlardı.

  *–İSA MESİH Ezeli ve Ebedidir.
  Kutsal Kıtapta İbraniler,1:8 inci, bölümünde,İSA MESİH için,

  “Ey TANRI tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır.”

  Denilmektedir.İSA MESiH’in ,Beytlehemde doğmadan önce de var olduğu anlamak kolay değildi.Yahya ,İSA Mesih’ten 6 ay önce doğmuş olduğu halde O’nun hakkında şunu demişti.

  “Benden sonra gelen benden üstündür.Çünkü O benden önce vardı,diye sözünü ettiğim kişi budur.”
  Yuh 1:15.

  *–İSA;TANRI’dan insan olmuş olan Ruhsal Oğul’dur.Bütün adların üzerindeki ad’dır.İSA adı,TANRI kurtarır,yada Yahve’nın kurtarışı ,veya kurtuluşu Yahve olan anlamlarını taşımaktadır.Gene Kutsal Kıtab’ı okuduğumuzda bunla ilğili ayet’te;

  “Bir Oğul doğacak.Adını İsa koyacaksın.Çünkü halkını günah’lardan kurtaracak olan O’dur.”
  Matta 1:21

  Der.

  İSA Mesih,Öğrencilerine “Sizce ben Kimim”diye sorduğunda.Petrus şu kısa cevabı vermişti.
  “Sen,yaşayan TANRI’nın Oğlu,Mesih”sin”

  Bu cevap açık ve anlaşılırdır.
  MESİH’in anlamıda “Meshetmiş” olan demektır.Mesih O’nun yüceliği belirten unvandır.gene kutsal kıtab’ta okuyoruz ,

  “Seul ise günden güne güçleniyordu.İsa Mesih olduğuna dair kanıtlar gösterek Şam’da yaşayan Yahudiler şaşkına çeviriyordu.”
  Elç İş9:22
  Aklımıza şu soru gelebilir .Peki İsa MESİH’in başka adları varmıydı.?

  Kutsal Kıtap, bu konuda gerekli açıklamayı bizlere, yapmıştır.
  Kullanılan diğer adlara bakıyoruz.RAB,ve KURTARICI.
  RAB=Rab,sözcüğü mülk sahibi,efendi,yada saygıdeğer kişiler için kullanılabilinir.İSA bizlerin RAB’bıdır.

  “Tanrı’nın ,herkezin Rab’bi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeliyerek İsrailoğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır.”
  Elç İş 10:36

  KURTARICI=İsa bizlerin kurtuluşunu getirmiş olandır.
  “Biz gördük ve tanıklık ediyoruzki Baba ,Oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi.”
  1 Yuh 4:14

  İsa Mesih ,Tanrı’nın, Ruhsal Oğlu’dur.Kutsal Kıtsab’ın bir çok yerinde,İsa Mesih,Tanrı’nın Oğlu diye geçer.ve gene Kutsal Kıtab’tan okuyoruz,İsa Mesih Tanrı’nın Ruhsal Oğul’u olduğunu saklamamaştır.Bu nedenle bir çok ayet’te Tanrı’dan baba diye bahseder.

  “Tanrı’yı hiç bir zaman hiç kimse görmemiştir.O’nu,Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı’nın biricik Oğul’u tanıttı.”
  Yuhanna 1:18

  İsa Mesih’in oğul olması tamamen Ruhsal anlamındadır.Bu biyolojik bir anlam taşımamaktadır.

  *–İsa Mesih,İnsan oğludur.ve kendisini sık,sık,İnsan oğlu diyede adlandırmıştır.
  “Çünkü hizmet edilmeye değil,hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.”
  Markos 10:45

  Bu ifade İsa Mesih’in insan olduğuna da işaret eder.Yani Tanrı’nın Oğlu olma niteliğini yitirmeksizin,tüm görünüşünde insan olmak için babanın yanında sahip olduğu yüceliğini biraktığınıda bize anlatır.Bu konudaki Ayet derki,

  “Mesih Tanrı özüne sahip olduğu haldeiTanrı eşitliğini sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu.”
  Filip 2:6.7

  İsa Mesih;in yaşamında insan olduğunu gösteren Ayet’lere Bakıyoruz.
  Örneğin doğumu ile ilğili,
  “Onlar oradayken,Meryemİn doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu..Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı.”
  Luka 2:6.7

  Mesela ,lazar öldüğünde ağlamıştı.
  “İSA Ağladı yahudiler bakın onu ne kadar çok seviyormuş dediler.”
  Yuh 11.35

  Her insan gibi uyuyabiliyordu.
  “İsa tekneye binince ardından öğrencilerde bindiGölde ansızın büyük bir fırtına koptu.Öyleki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu.”
  Matta 8:24

  Kısacası,İSA MESİH,Hem Tanrı,hem Tanrı’nın Ruhsal oğlu,hemde İnsanoğludur.

  Esenlikle.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.