Mesih Varoluştan Önce Vardı

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23835
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  İsa'nın Tanrı'yla paylaştığı diğer bir nitelik ise, varoluştan önce varolmasıdır. Kutsal Yazılar'da bir çok ayet, İsa'nın doğmadan önce varolduğunu gösterir.

  İsa şöyle der: “Ben Baba'dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba'ya dönüyorum” (Yuhanna 16:28). İsa birçok kez, kökeninin bu dünyadan olmadığını belirtmek için Kendisinin “gönderilmiş” olduğunu söylemiştir (Yuhanna 3:32-34; 4:34; 5:23, 24, 36-38; 6:29, 33, 38; 7:16, 18, 28, 29, 33; 8:18, 29, 38, 42, 13:20; 16:30; 17:8…v.b.). İsa, Nikodemus'a şöyle demiştir; “Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır” (Yuhanna 3:13). “Gökten inmiş olan diri ekmek Ben'im (ego eimi)” (Yuhanna 6:51; bkz. ayet 58). “Ya İnsanoğlu'nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz?” (Yuhanna 6:62). Vaftizci Yahya Mesih'le ilgili şöyle der: “Yukarıdan gelen İsa herkesten üstündür…. Ne görmüş, ne işitmiş ise, ona tanıklık eder” (Yuhanna 3:31, 32).

  Başka bir durumda İsa şöyle dua eder: “Baba, dünya var olmadan önce, ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle, şimdi beni yanında yücelt” (Yuhanna 17:5). İbraniler kitabının yazarı, Musa'nın “Mesih uğruna aşağılanmayı, Mısır'ın hazinelerinden daha büyük bir zenginlik saydığını” söyler (İbraniler 11:26). Mesih'in “dünya kurulalıdan beri” “yaşam kitabına” sahip olduğu yazılmıştır (Esinleme 13:8). İsa'dan altı ay büyük olan Vaftizci Yahya şöyle der: “Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı.” Otuzuncu ayet açıkça gösteriyor ki, Vaftizci Yahya “Tanrı'dan” değil “İsa'dan” bahsetmektedir. Vaftizci Yahya burada, Tanrı'nın Mesih'in doğacağı bilgisine önceden sahip olduğu durumundan bahsetmektedir. Tanrı Yahya'nın da doğacağını önceden biliyordu.

  İşte, Kutsal Yazılar, İsa'nın varoluştan önce bir varlık olduğu konusunda hemfikirdirler. Buna, Tanrı'nın Eski Antlaşma'da fiziksel olarak görünmüş olduğu kanıtı da eklenebilir. Örneğin, Tekvin 18:1-19:1; 16:7-13; 22:15, 16; 31:11-13; 32:30; 48:15, 16; Çıkış 4:2-4 (bkz 3:2); 1. Tarihler 21:15-19; Mezmur 34:6, 7; Zekarya 12:10 (bkz. Yuhanna 19:37); ve 14:3,4 (bkz. Elçilerin İşleri 1:9-12) Tanrı'nın Eski Antlaşma'da fiziksel olarak göründüğünü gösteren pasajlardan bazılarıdır.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.