ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) Mesih esini:"İşte, ben fesat içinde doğdum"

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26126
  Anonim
  Pasif

  “İşte, ben fesat içinde doğdum” (Mezmur 51:5). Hristiyan topluluklarında her yıl Noel kutlamaları gelenek olmuş. İsa Mesih’in doğuşu geleneksel kutlamalarda İsa’nın nerede ve nasıl doğduğuna acaba tanıklar var mı? Mesih İsa, insan bedeni kuşanarak fizik dünyamıza girmeden önce, İsrail Kralı Davud’un içine doğmuş! Mesih İsa, Davud’un içine doğunca, Davud, sevinçle ve hayranlıkla şöyle bağırarak peygamberlik etmiş: “İşte, ben fesat içinde doğdum”. Her ne kadar, Davud, bunu bir itiraf olsun diye söylemiş gibi bize görünüyorsa da, Mesih İsa, Davud’un fesatla kirlenmiş yüreğinde doğmuş! Günün birinde, geçmişde işlediğim günahlardan dolayı, onları anarken içimde suçluluk düşünceleri doğdu! İmanımda ve umutlarımda gel-gitler oldu! Kendimi Rab’bin önünde suçlu ve cesaretten düşmüş hissettim! Rab’le yürüdüğüm geçmişime baktım ve şimdiki günahlarımdan dolayı Rab’le artık yürümediğimi farkederek Rab tarafından terkedilmiş olduğumu düşündüm ve hüzünlere bürünerek kendimi öksüz hissettim. Zihmnimi işgal eden bu hüzünlü düşüncelerle düşünürken Rab tarafından terkedilmişliğin yalnızlığını ve öksüzlüğünü yaşıyordum! Bu halimde ve cesaretten düşmüşlüğümde dikkatimi ve ilgimi üzerine çeken çok harika şeyler cereyan etti içimde! Harika bir düşünce!.. Davud’un “işte, ben fesat içinde doğdum” peygamberliği hatırıma geldi! Suçluluğum, hüznüm ve cesaretsizliğim üzerine doğan bu düşünce ile düşünmeğe başlayınca her şey aniden değişmeğe başladı;ayıktım! Davud, ” işte, ben fesat içinde doğdum” sözünü acaba kendisi için mi söylemişti? Acaba Davud mu fesat içinde doğmuştu? Yoksa, Davud’u ele geçirmiş fesat düşünceleri içinde Rab mı doğmuştu? ” Bu söz, iki anlama da gelebilir mi? ” diye düşünürken bu sözden emin olmak istedim. Buna yanıt arayıp beklerken, yanıt gecikmedi; İNCİL’de yazılı şu söz hatırıma geldi:”Nur karanlıkta parlar” (Yuhanna 1:5). İçimde coşkun hakikat sevgisi ile özgürce, sevinçle Rabb’be hamtlar ettim! Beni mahva sürükleyen düşünceler içine Kurtarıcım Rab İsa Mesih’in doluluğundan esinle doğan düşünce ile düşünmeğe başlayınca, bendeki kötülük, iyiliğe yenik düştü! Böylece İNCİL’de yazılı şu emrin gerçekleştiğini görür oldum: “Kötülüğe yenilme, fakat kötülüğü iyilikle yen”(Rom.12:21). İçimde birilerine kötü fikir barındırdığım zaman, bu fikirle helake sürüklenmiyeyim diye, ölümden dirilmiş Kurtarıcım Rab İsa Mesih, benim de, çobanım olmuş! Kötü fikirlerle adeta büyülenmiş ve onlarla düşünerek sürüklenirken, Mesih İsa’nın doluluğundan içime, fesatla kirlenen yüreğime “işte, ben fesat içinde doğdum” dercesine düşünceler doğuyor ve ben, Allah’ın iyiliği ile ayılıyorum! İNCİL’de bu güçlü ve ihtişamlı olaya, “kötülüğün iyiliğe yenilgisi” denir!(Rom.12:21). İyi düşüncelerin, kötü düşüncelerin içinde doğmaları mümkündür! Kötülüklerle sürüklenen şu dünyada her insanın İsa Mesih’e gereksinimi vardır! İsa Mesih’den aldığı İNCİL’i gittiği ülkelerde insanlara yayan Tarsuslu Pavlus da, kötü fikirlerle harekete tutulmuş biri iken, Mesih İsa ile karşılaşmasından sonra, İsa Mesih’in adına vaftiz olunup Kutsal Ruh’un yönetimine girmiş ve aldığı Ruh esinleri ile düşünmeği öğrenmiş! Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, bizler, kötü şeylere tutulmuşluğumuzdan özgür edilelim diye, günahlarımız uğrunda gerildiği haçtan Mesih İsa’nın şu yakarış sesi Baba’ya yükselmiş:”Baba, onlara bağışla; çünkü ne ettiklerini bilmiyorlar”(Luka 23:34). Zihnimi işgal altında tutan düşüncelere karşı Baba’dan bağış olarak aldığım düşünceler, İsa’nın o elemli çağrılarının yanıtıdırlar! Çünkü Mesih İsa, bütün insanların yüreklerinden geçen düşünceleri bilendir; kötü düşünenlere İsa, kendinden düşünceler vermek istiyor. İNCİL’i okuduğum zamanlarda, düşünceye daldığım ve hayaller alemine daldığım zamanlarda Mesih Ruh esinleri beni yalnız ve öksüz bırakmıyor; İsa Mesih’den esin yolu ile aldığım düşüncelerle düşünceye daldığım zamanlarda kötülüğün iyiliğe yenildiğine şahit oldum! Onun düşünceleri, karanlık düşünceler içinde doğarak onları benimsenmez hale getirir! Mesih Ruhu ile esen düşüncelerdeki sonsuz güçlü o irade, Mesih fikrini kötü düşünce üzerinde düşünülür yapar ve hakim kılar!Rab Mesih, geşmişte bir kralın içine girip düşünce olarak kendini şöyle açıklamış: “Öğüt ve sağlam bilgi benimdir; ben anlayışım; kudret benimdir. Benim vasıtamla krallar hükumet ederler, ve emirler adaleti emreder. Reislerle beyzadeler, dünyanın bütün hakimleri vasıtamla hükmederler.”(Sül. Mesl. 8:14-16).Ölümden dirilişi ile egemenliğini açıklayan Rab İsa Mesih, Tarsuslu Saul’a görünüp şu sözleri söylemiş: “Kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründüm. Kendilerine seni göndereceğim kavmdan ve Milletlerden kurtaracağım, ta ki, onların gözlerini açıp onları karanlıktan nura ve Şeytan’ın hakimiyetinden Allah’a döndüresin, ve bana olan iman ile günahların bağışlanmasına ve mukaddesler arasında mirasa nail olsunlar” (Res.İşl. 26:16-18). İnsanlara yazılarak nakledelmiş olan bu sözlerde bir şey dikkatimi ve ilgimi çeker oldu:”Kendilerine seni göndereceğim kavmdan ve Milletlerden kurtaracağım”(17. ayet). Bu, ne demek oluyor? Önce Pavlus’u ele geçiren Mesih Ruhu düşünceleri, sözlerle anlatılınca, dinleyenler üzerinde mucizevi bir tarzda düşünülüyor , hem onlar özgür ediliyor, hem de, Pavlus, onlarda olumsuz tepki görmüyor! Mesih düşüncesi ile düşünenlerde Mesih düşüncesinin esenliği ve mucizesi görülüyor! Bu harikuladeliği düşünürken, Rab İsa Mesih’in İNCİL’deki şu açıklaması, bilinç alanıma doğdu: “Hem gördüğün şeylerin, hem sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın” (Res.İşl. 26:16). Mesih Ruhu’ndan esinlerle aldığı düşüncelerle düşünmenin tadına ve lezzetine erişen Pavlus, Mesih Ruhu düşüncesinin üstünlüğünü, diğer düşüncelerle kıyaslayarak şöyle tanımlamış: “Çünkü bedene göre olanlar bedenin şeylerini, fakat Ruh’a göre olanlar Ruh’un şeylerini düşünürler. Çünkü bedenin düşüncesi ölüm, fakat Ruh’un düşüncesi hayat ve selamettir: çünkü bedenin düşüncesi Allah’a düşmanlıktır; çünkü Allah’ın şeriatine itaat etmez, hem de edemez; ve bedende olanlar Allah’ı hoşnut edemezler” (Rom. 8:5-8).Mesih Ruhu’ndan aldığı esinlerle düşünenlerde, kötü ve ayartıcı düşünceler tutunamaz ve yer edemezler! Bu olay; İNCİL’de “kötülüğün iyiliğe yenilgisi” olarak tanımlanır.Evet, Pavlus, İsa Mesih’in günaha ve ölüme zaferine nasıl hissedar olduğunu şöyle ilan etmiş: “Mesih’in fikri bizdedir”.(1.Korint.2:16).Dünya barışını sağlayacak olan şey, Rab İsa Mesih’in fikri ile düşünmektir; dünyada barışı sağlayan Mesih Ruhu düşüncesiyle düşünmeğe muhtaç durumdayız. Her insan, önce kendine sorsun diye, İNCİL’de şu söz yazılıdır: “Rab’bin fikrini kim bildi?” (1.Korint.2:16).İNCİL’de okuduğumuz Allah sözleri, egemenlik sözleridir; Mesih Ruhu esinleri ile aldığımız sözler, içimizde Allah iradesi ile düşünülürken Rab’bin fikri oldukları, bilinç alanımızda bilinirler! Buna İNCİL’de, “Allah’ın bildirisi” denir (1.Korint 2:1).Pavlus, Rab İsa Mesih’den kendi iç varlığında doğan düşünce ile düşünürken olağanüsü düşündüğünü farketti! Rab bilgisi, insanın içine Kutsal Ruh esinleri ile doğunca, düşüncenin içerdiği Allah iradesi ile o insanda düşünülmesi, o insanı ayıktırır ve uyandırır! Bunun için İNCİL’de kilise topluluklarına yazılı şu söz, dikkatimi ve ilgimi çekiyor: “Salah ile ayılın, ve günah işlemeyin; çünkü bazılarında Allah bilgisi yoktur;…”(1.Korint.15:34).Mesih Ruhu ile düşünenlerde Allah bilgisi oluyor! Mesih Ruhu’ndan esin yolu ile içimize düşünceler doğmasını bekleyelim ve onun içimize doğuşunu Rab İsa Mesih’in adı ile dileyelim arayalım.Hoşea peygamber, bize yazarak ilettiği şu teşvik edici sözü düşünelim: “Bilelim, RAB bilgisinin ardına düşelim; onun çıkması tan gibi gerçektir; ve bize yağmur gibi, yeri sulayan son yağmur gibi gelecektir” (Hoşea 6:3). Dünyamızda bilgi kirliliğinin artmasının bir sonucu olarak, Allah’a inanmakta zorlananların yardım çağrıları, içimi burkuyor!Onların zihinlerini ele geçiren anti Mesih düşünceler, onları mutsuz ediyor! Maalesef, kötü arkadaşlıklar, güzel ahlakı bozuyorlar!(1.Korint. 15:33).Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, Mesih Ruhu düşünceleri ile beslenerek Mesih İsa’ya arkadaş ol; çünkü o yaşıyor ve seni seviyor! Okuduğun İNCİL’den fışkırırcasına aldığın Ruh esinleri ile düşündükçe, böyle sevildiğine ayıkacaksın. O, herbirimize düşüncelerini cömertçe bağışlayarak kötü düşüncelerle düşünmekten, bizi böyle severek azat ediyor! Çünkü onun sevgisi, bize kendini vermesi ile açıklanıyor! Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, Rab’bin sana akan sevgisini, ondan Ruh esini ile aldığın düşünce ile düşünürken bileceksin. Eğer senin içinde fesat egemen ise,”işte, ben fesat içinde doğdum” diyen göklerin egemeni Rab İsa Mesih’in doluluğundan Ruh esinleri ile düşünceler dile ve onun sende doğuşunu bekle. Onun doğuşu, tan gibi gerçektir. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.