MERYEM’cilerin ÜÇ’lü Birliği.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26984
  Anonim
  Pasif

  İslam’dan önce,5 Yüzyılda sapık bir öğreti çıktı.Bu sapık öğretinin sahipleri,daha önce “Gök”kralicesi adını verdikleri Zühre yıldızına tapan,MESİH İnancın’nı kabul etmiş putpereslerdi.
  Bunlar daha sonra MESİH İnancı ile taptıkları şeyi bağdaştırmaya çalıştılar.

  Böylece,Meryem’i Zühre yıldızının yerine “Gök” tanrıcası olarak belimsediler.Bundan dolayı bu sapkınlar Meryemciler diye belimsendiler.Üç İlaha inancları vardı.Allah,Meryem,ve Mesih.

  *MESİH İNANC’ININ TAVRI.
  Mesih Kilisesi,daha ortaya çıkar çıkmaz bu öğretiye karşı savaşmış,
  ona uyanları, İman ortaklığından ayırmıştır.

  Kilise,bakire Meryem’in bir İlah olmadığını belirterek,kutsal olan gerçek İnanç açıklamasını dile getirmiştir.TANRI tektir.ve tek bir özü vardır.Sözü ile konuşur.RUH’u ile diridir.TANRI’nın Sözü İSA Mesih’te beden almıştır.

  “Kuşkusuz TANRI yolunun sırrı büyüktür.
  O Bedende görüldü,
  Ruh’ça doğrulandı,
  Meleklerce görüldü,
  Uluslara tanıtıldı,
  Dünya da O’na İman edildi,
  Yücelik içinde yukarı alındı.”
  1 Timoteus 3:16

  İSLAM’IN TAVRI.

  İslam,Miladi Yedinci Yüzyılda ortaya çıktığında,bu sapık öğretiye inananları,henüz yok olmamışlardı.bunların bu sapık ve yanlış öğretilerine tanık olundu .Onların yani Meryemcilerin Üçlük İnançlarına..(MESİH İmanlıların Üçlük İnancı değil)karşı çıkıldı.Bu Kurandaki Sure’lerde de acıkça bellidir.

  “Allah,Ey Meryem Oğlu İSA İnsanlara,Allah’ı bırakıp beni ve anamı iki TANRI edininiz,diyen sen misin dediği zaman..”
  Maide 116

  Sure’sinde..Meryem’i TANRI edinen ,Meryemciler’e yöneliktir.Kaldıkı böyle bir şeyi Gerçek Mesih İmanlılarıda kabul etmez..Mesih İnanc’ıda bunu reddeder.
  Sure’de görüldüğü gibi,Meryem’in İlah ve Tanrı’nın eşi olduğuna,O’dan çocuk dünya’ya getirdiğine inanan Meryemcilere de Karşı çıkar.Bunu Hristiyanlar’da sapık bir öğreti olarak kabul ederler.

  “Deki,O Allahtır,Bir tektir,kalıcıdır.Doğurmamıştır,doğrulmamıştır.Hiç bir şey ona denk değildir.”
  İhlas Suresi.

  “Allah üçün üçüncüsüdür,diyenler kafir olmuşlardır.Tek bir İlahtan başka ilah yoktur.”
  Maide Suresi 73

  Burda da aynı anlam vurgulanıyor.Meryemciler’in Üç TANRI İnancını geçersiz kılıyor.

  Tüm bunlardan anlatılan ve çıkan sonuç Şudur:İslam,MESİH İnancı’nın
  Özü olan SÖZ’ü ile konuşup,RUH ile diri olan TANRI inancı ile savaşmamıştır.

  “Meryem Oğlu İSA,ancak Allah elçisi ve Sözü..On’dan bir Ruh’tur.”
  Nisa 171

  Kuran’daki bu sure de baba,anne ve oğuldan oluşan Üç TANRI’nın varlığını,bu Oğul’un,doğum yolu ile dünyaya geldiğini öne süren Sapkın Meryem öğretisine bir cevaptır.

  Açıkcası İslam savaş açtığı ,reddettiği “Üçlük”bambaşkadır.Bakire Meryemi TANRI’laştıran,O’nun,TANRI tarafından eş edinildikten sonra doğum yolu ile İSA’yı dünya’ya getirdiğine İnanan MERYEMCİLER’in sapık Üçlük’ü ile mücadele etmektedir.

  Bu MESİH İnanc’ının da şiddetle kınadığı bir sapıklıktır.Mesih İzleyiciler- inin, İmanı ÜÇLÜK’TE TEK BİR TANRI’dır.

  Üçlük İnancı kesinlikle,bazılarının sandığı ve iddaa ettiği gibi Üç İlah’ın varlığı anlamına gelmez.Bu İnanc’ın gerçek anlamı..
  TANRI’nın BİR OLMASIDIR.

  Üçlük Kavramında bedensel ilişki bağı anlaşılmamalıdır.Ve anlatılmak istenen Ruh’sal bakış açısıdır.Tüm varlığın yaratıcı olan TANRI’nın kendi varlığının bulunmaması olanaksızdır.
  Konuşan bir canlı olan insanın yaratıcısı TANRI’nın SÖZ’ü ile konuşmaması olanaksızdır.
  Her canlı varlığa yaşam veren TANRI’nın RUH’suz olması olanaksızdır.

  “Meryem Oğlu İSA Allah’ın elçisi,Meryeme bıraktığı Kelimesi,gene O’dan gelen Ruh’tur.
  Nisa 171
  Üçlük inanc’ıda, İSA MESİH’in TANRI’nın SÖZ’ü; olduğuna ait tanıklığını, Kuran bu Sure ile yapıyor.

  “Meryem oğlu İsa’ya açık deliler verdik.o’nu Kutsal Ruh’la destekledik.”
  Bakara 253
  Üçlük İnanc’ında, RUH”a ilişkin tanıklığını, Kuran bu sure ile yapıyor

  Demekki Allah’ın Özü,Sözü,ve Ruh’u vardır.
  İSA MESİH’e İman etmiş tüm Hristıyanlar da buna inanır
  İnandığımız tek TANRI ve Ruhsal Anlamdaki Baba Oğul ve Kutsal Ruh’tur.
  Baba:TANRI’nın ÖZÜ,
  Oğul:TANRI’nın SÖZÜ,
  Kutsal Ruh:TANRI’nın RUH’u.

  Kimileri bu gerçeğe dikkat etmediğinden dolayı İman’dan saptılar.Karanlıkta tökezlediler.

  “Tanrı’nın zenginliği,bilğeliği ve bilgisi ne derindir.O’nun yargıları ne denli akıl almaz,yolları ne denli anlaşılmazdır.Rab’bin düşüncesini kim bildi.?Ya da ,kim O’nun öğütcüsü oldu.”
  Romalılar 11:33.34

  Esenlikle.

  Kaynak:Kutsal Üçlükte Allah Birliği.
  Zekeriya Butrus.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.