• Dieses Thema hat 1 Teilnehmer und 0 Antworten.
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Autor
  Beiträge
 • #27320
  Anonym
  Inaktiv

  Kutsal Kıtap’ı okurken,belirli Melek isimlerinin geçtiğini görüyoruz.
  Örneğin:
  Kerunlar: Görevleri,Tanrı tahtını korumak.
  (1 Sa 4:4 ve Mezmurlar 80:1’de geçer) ve;
  Yeşaya 6 bölüm 1:3 te geçen Seraflar.
  Bunların görevleri ise,Tanrı’ya tapınılması ile bu tapınmaya katılacaklarla ,hizmet edeceklerin arındırılması işi.

  Kerunlar ve Seraflar dışında,Kutsal Kıtap’ta, bazı meleklerin isimlerine de rastlıyoruz.
  Dikkat ettiyseniz bahsi geçen bu Melekler, kişisel adlarıyla anılırlar.

  İsimleri.Lüsifer,Mikail,Cebrail,ve Abodon(Apolyon) dır

  LÜSİFER.
  Seherin oğlu.
  (bu konuyla ilgili geniş bilgiyi,bu bölümde, başka bir paylaşımımda daha önce yapmıştım ama genede,kısaca değiniyorum.)
  Lüsifer, Meleklerin en önemlilerinden biriyken,yaratıcısı Tanrı’ya başkaldıran Şeytan’ın adıdır.
  Kutsal KItapta geçtiği Ayetler.Yeşaya 14:12–Luka 10:18– Vahiy:9:1

  MİKAİL.
  Baş Melek ve adı „Tanrı gibi kim var“ anlamına gelir.
  İsrail’in korunmasıyla ilgili bir görevi vardır.Daniel 12:1 ve Vahiy12:7.12 Bölümlerinde okuyoruz göksel ordulara komutanlık ederek Şeytan’la savaşacaktır.Rab gökten inerken baş meleğin seslenmesi duyulacaktır.
  Yahuda 9 Bölümde Mikail’in, İblisle Musa’nın cesedi konusunda çekiştiği ancak sonra İblis’i ,Tanrı’nın yargısına bıraktığı yazılıdır.

  CEBRAİL.
  Adının anlamı „Güçlü olan“dır.Görevi Tanrı’nın Eğemenliğinin
  tamamlanması ile ilğilidir.Daniel peyganberle son günlere ilişkin konuşan (Daniel 8:15.27–9:20.27) ve Vaftizci Yahya’nın doğumunu babasına bildiren ve Meryem’e İSA Mesih’in eğemenliği konusu hakkında bilgi veren (Luka 1:11-38) Melek, Cebrail ismindeki Melekti.

  ABADON (Apolyon).
  Bu Melek,Şeytana hizmet eden bir melektir.

  Meleklerin görevleri:
  –Tanrıya tapınırlar. (Mez 148:2 Yeşaya 6:3 İbrailer 1:6 Vahiy4:8)

  –İSA Mesih’in doğumundan yüceltilişine dek O’na hizmet ettiler.Meryeme doğumu ile ilğili bilği verdiler,Yusuf’a açıklama yaptılar,Çobanlara göründüler,Çöl’de sınanmadan sonra İsa Mesih’e hizmet ettiler,,Zeytin dağ’ında İsa Mesih’i bir Melek güçlendirdi,Mezar taşını yuvarlayıp ,oraya gelen kadınlarla konuştular,

  –Kutsal Yasa’nın iletilmesinde aracı oldular.(Elçilerin İşleri 7:53 ve Galatyalılar 3:19)

  –Tanrı Halkını koruyup yardım ettiklerini Kutsal Kıtaptan öğreniyoruz.
  (Mez 91:11.12 ve İbraniler 1:14) Daniel peyganberi ateşin içinden ,aslanın ağzından çıkaran ;petrus’un hapisten kaçmasına yardım eden;İlyas Peyganber açken onu doyuran Meleklerdi.

  –Dua’lara yanıt olarak Tanrı tarafından gönderilirler.(Daniel 1o:2 .14 Elçilerin İŞl 12:5:11)

  –Tanrı’nın arzusunu insanlara açıklarlar .(Eyüp 33:24 –Daniel 5:11 ve Zekarya bölümünde bulunan ayetler bu konuyu kapsar.)

  –Tanrı’nın kararlarını uygularlar.(2 Sa 24:15.17 ,Hezekiel 9:1:11)

  –İnanlı olmayanlara gelecek yargıyı duyururlar ve kimi zaman da bu yargıyı uygularlar.(Yaratılış 19:13 ve Elçilerin İŞl 12:23)

  –Ölen İnanlıları Göğe taşırlar:(Luka 17:22)

  –Sıkıntı zamanında yargı ile ilgileneceklerdir. (Vahiy 8.9.16)

  Esenlikle.

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.