• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25090
  Anonim
  Pasif


  MARKOS
  (W. M.DUNNETT)

  Matta’nın tersine Markos, İsa’nın ilk öğrencilerinden biri değildi. Yeruşalimliydi. Simon Petrus’un arkadaşı ve Barnaba’nın yeğeniydi. Barnaba’nın, Pavlus ve Yeruşalim’deki elçilere yakınlığı yüzünden Markos da elçilerle ilişkili olup Mesih’in yaşamıyla ilgili ayrıntılardan ve ilk hristiyan topluluğunun etkinliklerinden haberdardı. İ.S. 112’de yazan Papias, Markos’tan ” Petrus’un yorumcusu ” olarak söz eder. Petrus’un Elç. 10:34-43’teki vaazı, Markos bölümüyle karşılaştırıldığında Markos’un İsa’nın yaşamını çok daha ayrıntılı biçimde verdiği anlaşılır.

  Kitap: Markos ilk önce Romalı okurlara seslenip İsa’yı Tanrı’nın işcisi, Rab’bin Hizmetkarı olarak tanıtır.Bu kitapta Mesih’in başlıca özelliği, O’nun etkinlikleri ve iyi hizmetkarın belirtileridir. Grekçe sözcük euthos ( ” Hemen “. ” derhal ” ) kitapta 42 kez geçer. Bu nesaj, meşgul ve pratik işlerle uğraşan Romalı okurun doğal olarak hoşuna gider.

  Markos, kitapta sayfa sayısı itibariyle, Mesih’in etkinliklerinden en çok O’nun ölümü ve dirilişine ayırır. Tüm kitabın yaklaşık sekizde üçü, Diriliş Haftası’ndaki olaylarla ilgilidir ( Mesih’in yaşamının en son haftası , 11:1- 16:18 ). Bir yaşam öyküsü için bu olağanüstü bir özelliktir ve İncil yazarlarının İsa’nın yaşamının hangi yönünün yaşamsal önem taşıdığını sandıklarını açık olarak gösterir.

  Kitabın ana konusu İsa’nın etkinliği olduğuna göre … Rab’bin Hizmetkarı’nın sürekli etkin ve yoğun bir biçimde çalıştığı açıkca görülür.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.