• Dieses Thema hat 3 Teilnehmer und 5 Antworten.
Ansicht von 6 Beiträgen - 1 bis 6 (von insgesamt 6)
 • Autor
  Beiträge
 • #25763
  Anonym
  Inaktiv

  LUT

  Kim idi Lut?
  Lut’un dedesi Terah’tı.
  Amcaları ise, Avram (İbrahim) ve Nahor idi.
  Babası ise Haran’dı.
  Haran daha babası sağ iken ölmüştü.
  Lut’u Avram’ın karısı himayesine almıştı.
  Terah tüm ailesiyle birlikte göçüp Harran’a yerleşti ve orada öldü.

  Rab Avram’a görünerek, şunları söylemişti.
  Yar.12: 1-2 RAB Avram’a, «Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git» dedi, «Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın
  Buradaki ayrıntı ise… akrabalarını bırak kelimesidir.
  Ama Lut’ta onunla birlikte gitmişti.
  Bu eylem Rab’den değildi.
  Aslında Avram, Rab’bin sözünü ve talimatını Lut’u yanına alarak yerine getirmemiş oluyordu.
  Elbette bunun farkında değildi.
  Yar.12: 5 Karısı Saray’ı, yeğeni Lut’u, Harran’da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar.
  Avramın yanında sadece ailesi, uşakları ve yiğeni Lut (akrabası ) vardı.
  Yar.12: 6-7 Avram ülke boyunca Şekem’deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. RAB Avram’a görünerek, «Bu toprakları senin soyuna vereceğim» dedi. Avram kendisine görünen RAB’be orada bir sunak yaptı.
  Ve Rab sadece Avram’a vaad de bulunmuş ve sadece ona görünmüştü.
  Elbetteki bu görüm tüm aile tarafından bilinmekte ve Rab’be sonsuz bir güven duyulmaktaydı.
  Yar.12: 10 Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Avram geçici bir süre
  için Mısır’a gitti.

  Rab Tanrı gerçek planını uygulayabilmek için, ülkede kıtluk oluşturdu.
  Çünkü Kenan ülkesi sadece ve sadece Avram ( İbrahim ) a vadedilmişti.
  Lut bu plana dahil değildi.
  Yar.13: 1 Avram, karısı ve sahip olduğu her şeyle birlikte Mısır’dan
  ayrılıp Negev’e doğru gitti. Lut da onunla birlikteydi.
  Birlikte bir yaşam sürmekteydiler
  Yar.13: 2 Avram çok zengindi. Sürüleri, altınları, gümüşleri vardı.
  Yar.13: 5-6 Avram’la birlikte göçen Lut’un da davarları, sığırları, çadırları vardı. Malları öyle çoktu ki, toprak birlikte yaşamalarına elvermedi; yan yana yaşayamadılar.

  Tanrı planlarını uygulamaya devam ediyordu.
  Tanrı her dönemde biz insanlardan doğru yürekler aramıştır.
  Lut bir sınavdan geçecekti aslında.
  Aynı bölgede iç içe yaşamalarına karşın, çobanlar birbirleriyle anlaşamıyor ve kavga ediyorlardı sürekli.
  Çözüm Avram dan gelmişti.
  Yar.13: 8-9 Avram Lut’a, «Biz akrabayız» dedi, «Bu yüzden aramızda da çobanlarımız arasında da kavga çıkmasın. Bütün topraklar senin önünde. Gel, ayrılalım. Sen sola gidersen, ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen, ben sola gideceğim.»
  Doğru yürekle verilen bir çözüm dü bu.
  Avram Rab’be güveniyordu. O’nun vaadi sürekli yaşamının bir parçası olmuştu.
  Lut ise, Rab’bin Avrama vermiş olduğu vaatleri unutmuş,
  Dünyasal kaygılara bürünmüş, zenğinliğini ve varlıgını sürdürme çabası içerisinde kendini bulmuştu. Yüreği Rab’de değildi.
  Eger Lut’un yüreği Rab’de olsaydı, Avram’ı terketmez, Rab’bin egemen olduğu yerde kalırdı.
  Avram’ın teklifini reddeder, Şartlarını da zorlardı.
  Yar.13: 10-11 Lut çevresine baktı. Şeria Ovası’nın tümü RAB’bin bahçesi gibi, Soar’a doğru giderken Mısır toprakları gibiydi. Her yerde bol su vardı. RAB Sodom ve Gomora kentlerini yok etmeden önce ova böyleydi. Lut kendine Şeria Ovası’nın tümünü seçerek doğuya doğru göçtü. Birbirlerinden ayrıldılar.
  Lut dünyasal güzellikler arasında kalmış, ruhsal gözleri kör olmuştu.
  Ayrılmışlardı artık Avram’la, denenmeden yenik ayrılmıştı ama farkında değildi.
  Yar.13: 12-13 Avram Kenan topraklarında kaldı. Lut ovadaki kentlerin arasına yerleşti, Sodom’a yakın bir yere çadır kurdu. Sodom halkı çok kötüydü. RAB’be karşı büyük günah işliyordu.
  Lut kutsal olanı terketmiş ve günahın içerisinde bulmuştu kendini.
  Yinede hiçbirşeyin farkında değildi.
  Onun gözü sadece kendi zenginliğini ve ününü görmekteydi.
  Yar.13: 14-15 Lut Avram’dan ayrıldıktan sonra, RAB Avram’a, «Bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya dikkatle bak» dedi, «Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim.
  Avram Kenan topraklarında, Rab’bin istediği yerde ve sadece ailesiyleydi.
  Yanında hiçbir akrabası artık yoktu.
  Rab’bin yinelediği aynı vaadler devam etmekteydi.
  Avram doğru olan yüreğiyle, iteatiyle, güveniyle bunu sağlamıştı.

  Lut Avram’ın kardeşinin oğluydu. Yiğeniydi.
  Lut buralara onun vesilesiyle gelmişti.
  Kendisini Lut’tan sorumlu hissediyordu.
  Yar.14: 8-9 Bunun üzerine Sodom, Gomora, Adma, Sevoyim, Bala -Soar- kralları yola çıktı. Bu beş kral dört krala -Elam Kralı Kedorlaomer, Goyim Kralı Tidal, Şinar Kralı Amrafel, Ellasar Kralı Aryok’a- karşı Siddim Vadisi’nde savaş düzenine girdiler.
  Lut’un bölgesinde savaş çıkmıştı.
  Yar.14: 11-12 Dört kral Sodom ve Gomora’nın bütün malını ve yiyeceğini alıp gitti. Avram’ın yeğeni Lut’la mallarını da götürdüler. Çünkü o da Sodom’da yaşıyordu.
  Savaş sonrası Lut’un esir düştüğü ve mallarının talan edilip elinden alındığı haberi Avram’a ulaştı.
  Yar.14: 14-16 Avram yeğeni Lut’un tutsak alındığını duyunca, evinde doğup yetişmiş üç yüz on sekiz adamını yanına alarak dört kralı Dan’a kadar kovaladı. Adamlarını gruplara ayırdı, gece saldırıp onları bozguna uğratarak Şam’ın kuzeyindeki Hova’ya kadar kovaladı. Yağmalanan bütün malı, yeğeni Lut’la mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi.
  Lut, malları, kadınları ve halkı esaretten kurtulmuşlardı.
  Sadom’da yaşamaya devam ettiler.
  Ama Sadom, Rab tarafından yargı altındaydı.
  Onlarda bu yargının bir parçasıydılar. Yokedilmeliydiler.
  Rab bu gerçeği Avram’a (İbrahim) açıklamıştı. Ona olan vaadini yineledi.
  Yar.18: 17-19 RAB, «Yapacağım şeyi İbrahim’den mi gizleyeceğim?» dedi, «Kuşkusuz İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim’i seçtim. Öyle ki, ona verdiğim sözü yerine getireyim.»
  Lut’kentte idi. İbrahim bunu bildiği için, Rab’be yakarıyordu.
  Yar.18: 23 RAB’be yaklaşarak, «Haksızla birlikte haklıyı da mı yok
  edeceksin?» diye sordu,
  Yar.18: 24-25 «Kentte elli doğru kişi var diyelim. Orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki elli doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? Senden uzak olsun bu. Haklıyı, haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı.»

  İbrahim cesaretle ve kendini alçaltaran, Rab’le konuşmasını sürdürüyordu.
  Aklında sadece Lut vardı.
  Feryadı sadece onun kurtuluşu içindi.
  Elli kişi derken, kırkbeş, kırk, otuz, yirmi ve on kişiye kadar inmişti kentte bulunan doğru kişi sayısı.
  Rab’bilmekteydi, birtek doğru yoktu kentte.
  Günahın içinde kalıpta günahsız olmamak mümkün değildi çünkü.
  Yar.18: 32 İbrahim, «Ya Rab, öfkelenme ama, bir kez daha konuşacağım» dedi, «Eğer on kişi bulursan?» RAB, «On kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim» diye yanıtladı.
  İbrahim’in Lut için yalvarış ve yakarış pazarlığı on kişide son bulmuştu.
  Rab İbrahim’in yakarışlarına yanıt vermiş ve iki meleğini Sadom’a göndermişti.
  Lut, çocukluk yaşamını İbrahimin yanında geçirdiği için bilmekteydi, misafir olan konuklara nasıl davranılacağını ve onları nasıl hoşnut edeceğini.
  Konukları ısrarla evine daver etmiş ve ağırlamıştı.
  Yar.19: 4-5 Onlar yatmadan, kentin erkekleri -Sodom’un her mahallesinden genç yaşlı bütün erkekler- evi sardı. Lut’a seslenerek, «Bu gece sana gelen adamlar nerede?» diye sordular, «Getir onları da yatalım.»
  Kent halkı çirkin yüzünü ortaya çıkarmış ve gelecek olan yargının ne kadar adil olduğunu kanıtlamıştı.
  Lut’un tüm iyiniyet girişimleri ve çabası boşunaydı. Misafirlerine bir zarar gelmesini istemiyordu.
  Ama halk ısrarcıydı. Meleklerin müdehalesiyle gözleri görmez olmuştu.
  Yar.19: 12-13 İçerdeki iki adam Lut’a, «Senin burada başka kimin var?» diye sordular, «Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kentte sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar. Çünkü burayı yok edeceğiz. RAB bu halk hakkında birçok kötü suçlama duydu, kenti yok etmek için bizi gönderdi.»
  Lut damatlarına olacakları bildirdi, ama inandıramadı onları.
  Melekler ısrarla Lut’a buradan ayrılmasını söylüyorlardı.
  Yar.19: 16 Lut ağır davrandı, ama RAB ona acıdı. Adamlar Lut’la karısının ve iki kızının elinden tutup onları kentin dışına çıkardılar.
  Aslında Lut bile şüpheliydi duyduklarından. Ağırdan alıyor, önemsemiyordu.
  Sanki tüm bunları olanaksızmış gibi görüyordu. Gitmek istemiyordu şehirden.
  Meleklerin ısrarı ve zorlamasıyla kentten uzaklaştırılmışlardı.
  Günaha duyulan özlem yolda giderken Lut’un karısında meyvesini vermişti.
  Yar.19: 17 Kent dışına çıkınca, adamlardan biri Lut’a, «Kaç, canını kurtar, arkana bakma» dedi, «Bu ovanın hiçbir yerinde durma. Dağa kaç, yoksa ölür gidersin.»
  Yar.19: 26 Ancak Lut’un peşisıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi.

  Geçmişe duyulan özlem di bu yapılan arda bakış.
  Melekler, ‘’ardına bakma’’ demişlerdi.
  Yar.19: 23-24 Lut Soar’a vardığında güneş doğmuştu. RAB Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı.
  Yar.19: 29 Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim’i anımsamış ve
  Lut’un yaşadığı kentleri yok ederken Lut’u bu felaketin dışına çıkarmıştı.

  Lut bir günahkardı. Günahın içinde yaşayan biriydi.
  Ama doğru kişinin yakarışı, Lut’u yaşayacağı felaketten kurtarmıştı.
  Bu kurtuluş sadece yaşamsal bir kurtuluştu.
  Onları günahtan kurtaramamıştı malesef.
  Yar.19: 30 Lut Soar’da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti, onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı.
  Yar.19: 31-32 Büyük kızı küçüğüne, «Babamız yaşlı» dedi, «Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım.»

  Bu tür bir çözüm yerine, Rab’be güvenip babalarını şehirde bir yaşama sürükleyebilirlerdi.
  Soyları için yaşlı bir babadan medet umacaklarına, şehirde genç bir damat adayı rahatlıkla bulabilirlerdi.
  Ama şeytan onları bir anlık şehvet için bu planın bir parçası yaptı ve babalarıyla yatmayı benliklerine yerleştirdi.
  Onlar için bu tür bir ilişki yadırganmayacak bir şeydi.
  Sanki doğru gibiydi.
  Sadom’da herkez her türlü cinsel istismarı yapmakta ve yaşamaktaydılar.
  Sadom’un neden yok edilişini unutuyorlardı.
  Belkide anımsamak istemiyorlardı.
  Cinsel arzuları onları tahrik ediyordu.
  Bu emellerini gerçekleştirmişlerdi. Lut’u hiçbir şeyin farkında değildi.
  Yar.19: 36 Böylece Lut’un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar.
  Yar.19: 37 Büyük kız bir erkek çocuk doğurdu, ona Moav*fg* adını
  verdi. Moav (Babadan) bugünkü Moavlılar’ın atasıdır.
  Yar.19: 38 Küçük kızın da bir oğlu oldu, adını Ben-Ammi (Halkımın oğlu) koydu. O da bugünkü Ammonlular’ın atasıdır.

  Kutsal Kitap bu olaydan sonra Lut’tan artık bahsetmemektedir.
  Konuyu kapatmıştır.
  Şunu unutmamalıyız, Rab Tanrı Lut’a herhangi bir söz vermemiştir.
  Lut tüm bu yaşanılanları, Rab’den uzaklaşmasıyla haketmiştir.
  Moavlılar ve Ammonlular o günahlı neslin devamıdırlar.
  Tanrı halkı üzerinde her türlü kötülüğü yapmaktadırlar.

  Dip not: Lut döneminde, Tanrının halkı Yasa altında değillerdi.

  Sevgiyleeeeeee

  #31564
  Anonym
  Inaktiv

  DOĞRU ADAM LUT

  Lut, doğru bir insandı. Evet..
  Bu doğruluğa baktığımız zaman gördüğümüz şey ise..
  Dünyasal bir doğruluk olduğunu farkediyoruz.
  Lut sadece Avram’dan almış olduğu doğru ögretileri uyguluyor ve amcasını yaşamında örnak alıyordu.
  Amcasına bağımlı bir yaşam birlikteliğindeydi.
  Bu birliktelikten kendi özgürlüğünü düşünmekteydi aslında.
  Bu nedenledir ki!!
  Amcasının teklifini, ‘’ gel ayrılalım’’ düşüncesini anında benimsemişti.
  Lut bilmiyormuydu, Tanrı ile Avram arasındaki diri ilişkiyi. Elbette bilmekteydi.
  Lut bilmiyormuydu, Tanrı’nın amcasına söylediği vaatleri. Elbette biliyordu.
  Ama Lut’un Tanrı ile diri bir birlikteliği yoktu.
  Amcasından uzaklaşmak demek, tanrıdan uzaklaşmakla aynı bağlamdadır.
  Amcasının sözlerine ne kadar inandığını ve ne kadar Tanrı’ya güvendiğini, amcasından ayrılmakla göstermiştir.
  Lut dogru adamdır.
  2.Pe.2: 7 Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut’u kurtardı.
  2.Pe.2: 8 Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği yasa tanımaz davranışlar yüzünden doğru yüreğinde her gün ıstırap çekerdi.

  Bu doğruluğunu çevresine yansıtmışmıdır?
  Ailesine, yüreğindeki o doğrulugu aktarabilmişmiydi?
  Komşusuna doğru örnek olduğunu kanıtlamışmıydı? Onu yönlendirmişmiydi?
  Damatlarına örnek olabilmişmiydi?

  Yak.2: 14 Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi?
  Lut’un bireysel doğru yürekliliği, kendisini kurtarmaya yeterli değildir.
  Doğru adam dı, doğru.
  Onun doğruluğunu amcası İbrahim çok iyi bilmekteydi.
  Onu O yetiştirmiş ve büyütmüştü çünkü.
  Kendi doğruluğunu Lut’a da yansıtmıştı.
  Lut, İbrahim’e emanetti. Kardeşinin yadigarıydı.
  İbrahim Lut’u çok sevmekteydi.

  Yak.5: 16b Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.
  İbrahim’in yakarışı ve yalvarışı Lut’u kurtarmıştı.
  Onun kurtuluşu için Tanrıya yakarmıştı.
  İbrahim, Lut’a duyduğu sevgiyi, Rab’le konuşma yürekliliğinden, kendisini toz ve küle benzetmesinden, ısrarla kentteki doğru kişilerin olabilecegini vurgulamasından görebiliyoruz.
  Lut’un kurtarılışında kendisinin payı hiç yoktur.

  İbr.10: 38 Doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım.“
  Tanrı’nın bizlere öğretmek istediği şeye odaklanmamız gerekmektedir.
  Doğru olmak yada iman etmiş olmak bizi kurtarmamaktadır.
  İmanımızı, eylemlerimizle çevremize ve yaşamımıza uygulayabilmeliyiz.
  Ben iman ettim kurtuldum demekle kurtuluş sağlanmamaktadır.

  Sevgiyleeeeee

  #31569
  Anonym
  Inaktiv

  Sevgili halleluya kardeşim bu konuda senden farklı düşünüyorum.

  2.Petrus Mektubunda açıkça ve 2 kez yazıldığı gibi Lut DOĞRU bir adamdı. Sodom ve Gomora’yı yok etmeye gelen melekleri konuk etmesinden de anlaşılacağı gibi o dogru olan şeyleri yapmaya istekliydi. İbrahim’in ondan ayrılma isteğine de amcasına duyduğu saygıdan ötürü boyun eğmiştir. Ayrılma istegi Lut’tan gelmemiştir. Ayrıca komşularına da nasihat vermistir ve tepkiyle karşılaşmıştır. Peygamber Samuel’in çocuklarının bile babasının yolunda gitmediklerini okuduğumuz zaman bunu babalarının kötü yetiştirmesi olarak yorumlayamayız. Ayrıca İbrahim Lut konusunda bir dilekte bulunmamıştır. Buna rağmen Lut bu yargının dışında kalmıştır. Çünkü Doğru bir adamdır. Çünkü çevresinde gördügü kötülüklerden dolayı yüreğinde ıstırap çekerdi. Kötü insan yaşanan kötülüklerden rahatsızlık duymaz. Çünkü kendisi de kötülük etmektedir.
  Ayrıca Lut bu günahı işlemedi. İşleyen kızlarıydı. Ona bolca şarap içirerek sarhoş ettiler ve Lut ne yaptığının farkında değildi. Dikkatlice okursak daha iyi anlariz.

  ‚Gel babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım‘. O GECE babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasiyla yattı. Ancak Lut YATIP KALKTIĞININ FARKINDA DEĞİLDİ‘ (Yaradilis 19,32-33)

  Sevgili halleluya kardeş, yazılarınızı ilgiyle ve beğeniyle okuyorum. Rab bilgeliğini çogaltsın, seni bolca bereketlesin.

  #31570
  Anonym
  Inaktiv

  Sevgili Kores kardeşim

  Benim Lut konusunda okuyucuyla paylaşmaya çalıştığım şey,
  Lut’un bireysel doğruluğu ile kurtulamamış olmasıdır.
  Lut, İbrahimin Sadom halkı için Tanrı’ya yakarışları sonucu kurtulmuştur.
  Evet, Lut doğru adamdır.
  Bu doğruluğunu çevresine, hatta ev halkına bile yansıtamamış olmasıdır.
  Damatları, onu dinlememişler ve inanmamışlardır ona.
  Eşi, Sadom dan ayrılırken, geçmişe özlem duyarak ardına bakıp tuz kesilmiştir.
  Kızları, Sadom halkının içerisinde büyüdüklerinden, onlardan aldıkları ögreti neticesinde babalarıyla yatmak istemişlerdir.
  Bahaneleri bellidir, soyu sürdürmek.
  Lut bu günaha alet edilmiştir.
  Çünkü tek başına bir yaşanılan doğruluk içerisindedir.
  Elbette Lut doğru adamdır.
  Çevresinde yaşanılan ve işlenilen günahlar ona acı vermektedir.
  Bu çevreden uzaklaşması gerektiğini görememektedir.
  Dünyasal ve ruhtan yoksundur.
  İyi işlerin peşindedir. Doğru işlerin.

  Sevgiyleeee

  #30742
  Anonym
  Inaktiv
  halleluya;10930 wrote:
  Bu doğruluğunu çevresine, hatta ev halkına bile yansıtamamış olmasıdır.
  Damatları, onu dinlememişler ve inanmamışlardır ona.

  Oncelikle bu konuya verdiginiz Degerli bilgilerle, Kutsal Kitap Karakteri LUT`un hayatinda cok sey ogrenmis olduk, cok tesekkur ederim ve bende yukarida alinti yaptiginiz konuya tamamen katiliyorum, hatta bir ekleme yapmak istiyorum,

  Tanri, Amcasi ibrahim`e Lut`un Sehrini yok edecegi zaman Hepimizin ezbere bildigi,
  50 Kisi varsa affedermisrin,
  40 Kisi varsa affedermisin,
  ….
  ….
  10 Kisi varsa affedermisin ayetlerini cok iyi biliriz,

  Yarratilis 18: 23 -33 RAB’be yaklasarak, «Haksizla birlikte hakliyi da mi yok edeceksin?» diye sordu,
  «Kentte elli dogru kisi var diyelim. Orayi gerçekten yok edecek misin? Içindeki elli dogru kisinin hatiri için kenti bagislamayacak misin?
  Senden uzak olsun bu. Hakliyi, haksizi ayni kefeye koyarak haksizin yaninda hakliyi da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayi yargilayan adil olmali.»
  RAB, «Eger Sodom’da elli dogru kisi bulursam, onlarin hatirina bütün kenti bagislayacagim» diye karsilik verdi.
  Ibrahim, «Ben toz ve külüm, bir hiçim» dedi, «Ama seninle konusma yürekliligini gösterecegim.
  Kirk bes dogru kisi var diyelim, bes kisi için bütün kenti yok mu edeceksin?» RAB, «Eger kentte kirk bes dogru kisi bulursam, orayi yok etmeyecegim» dedi.
  Ibrahim yine sordu: «Ya kirk kisi bulursan?» RAB, «O kirk kisinin hatiri için hiçbir sey yapmayacagim» diye yanitladi.
  Ibrahim, «Ya Rab, öfkelenme ama, otuz kisi var diyelim?» dedi. RAB, «Otuz kisi bulursam, kente dokunmayacagim» diye yanitladi.
  Ibrahim, «Ya Rab, lütfen konusma yürekliligimi bagisla» dedi, «Eger yirmi kisi bulursan?» RAB, «Yirmi kisinin hatiri için kenti yok etmeyecegim» diye yanitladi.
  Ibrahim, «Ya Rab, öfkelenme ama, bir kez daha konusacagim» dedi, «Eger on kisi bulursan?» RAB, «On kisinin hatiri için kenti yok etmeyecegim» diye yanitladi.
  RAB Ibrahim’le konusmasini bitirince oradan ayrildi, Ibrahim de çadirina döndü.

  Anlatkam istedigim olay burada sudur,

  Belkide Ibrahim Lut hakkinda soyle dusunmustur,

  Yegenim Lut, Tanrimizin GUCUNU, KUDRETINI, KARAKTERINI COK IYI OGRENMISTIR, PUTLAR`IN GERCEK TANRI OLMADIGINI BILMISTIR VE BU HABERI (MUJDEYI) BIRCOKLARINA anlatmistir, diye dusunmus olmali,

  Eh bu konuda Lut`un Yillardir O bolgede yasadigina gore, Zengin bir adamda olduguna gore, cok sayida iscisi, kolesi ve dostlari vardir, kesin bunlara bu mujdeyi anlatmistir demistir, Zaten Ibrahim`in Tanri ile yaptigi konusma sonucunda cok da zahmet etmeye gerek yoktu, cunku zaten
  Kendisi ve Esi,
  2 Kizi ve Damatlari
  Yani Toplam 6 kisi zaten Tanriya inanmistir (Dogru insan olmustur), Lut Sadece 4 kisiye daha mujdeyi duyurmasi, Tanri`nin gazabindan kurtaracakti belkide o kenti, Ama o kentte, Malesef 10 tane TANRIYA GERCEKTEN INANAN insan cikmamisti,

  Cunku Lut Tanri`nin karakterini, gucunu ve kuvvetini anlatmak yerine Kent kapisina gidip oturmakla vakit geciriyordu (O donemde, butun kent onde gelenleri, kent kapilarinda oturur, alim satim yatar, siyaset konusurlardi), yani Lut bunlar gibi olmustu, Ve malesef hepimiz sonunu biliyoruz.
  Saygilarimla

  #31572
  Anonym
  Inaktiv
  Kores;10927 wrote:
  2.Petrus Mektubunda açıkça ve 2 kez yazıldığı gibi Lut DOĞRU bir adamdı. Sodom ve Gomora’yı yok etmeye gelen melekleri konuk etmesinden de anlaşılacağı gibi o dogru olan şeyleri yapmaya istekliydi.İbrahim’in ondan ayrılma isteğine de amcasına duyduğu saygıdan ötürü boyun eğmiştir. Ayrılma istegi Lut’tan gelmemiştir.

  Degerli Kores kardesim, herzaman yazilarinizdan buyuk tesvik almaktayim, her kahverengi yazi gordukce siz ve sizin degerli tesik edici sozleriniz aklima geliyor, Rab sizleri cok bereketlesin,

  Ne guzel olur Rabbin cocuklarinin birbirini bina etmeleri, sozune istinaden bende bir iki yazi yazmak istiyorum izninizle, yalniz bu TARTISMA DEGIL, zaten hepimizin bildigini dahada artirmak icin yazdigim bir yazi olacaktir, kimse sizin degerli yazilariniza AKSI BIR OGRETIS GIBI DUSUNMESIN LUTFEN….

  Lut gercekten iyi bir insandi Hatta Kutsal Kitap`imiz onun icin bu iyiligi acikca soyluyor, dogru biri oldugunu, ama bence bu dogruluk YAPTIGI ISLERE TAM BAGDASTILAMAZ DIYE dusunuyorum ve Lut`un hayatina Haleluya kardesin yazdiklari ve kendi bilgimle tekrar bakmak istiyorum,

  Ornegin,,,

  Lut`un ve Ibrahim`in adamlari kavga ettiklerinde, IBRAHIM AYRILMA TARAFTARI OLDUGU ICIN GIDIP TEKLIF ETMIYOR, SADECE YEGENI ILE SORUNLAR OLMASIN DIYE teklif ediyor, ve Ibrahim ALCAKGONULLUK EDIYOR, Hangi tarafi istersen orayi sen al diye (Oysa Amcasi oldugu icin secme hakki kendisine aitti), Ve normalde LUT ise Amcasina, Hayir amca sen sec diyebilirdi fakat bunu gormuyoruz hemen etrafina bakiniyor,,

  Yar.13: 8 Avram Lut’a, «Biz akrabayiz» dedi, «Bu yüzden aramizda da çobanlarimiz arasinda da kavga çikmasin.
  Yar.13: 9 Bütün topraklar senin önünde. Gel, ayrilalim. Sen sola gidersen, ben saga gidecegim. Sen saga gidersen, ben sola gidecegim.»
  Yar.13: 10 Lut çevresine bakti. Seria Ovasi’nin tümü RAB’bin bahçesi gibi, Soar’a dogru giderken Misir topraklari gibiydi. Her yerde bol su vardi. RAB Sodom ve Gomora kentlerini yok etmeden önce ova böyleydi.
  Yar.13: 11 Lut kendine Seria Ovasi’nin tümünü seçerek doguya dogru göçtü. Birbirlerinden ayrildilar.

  Evet Lut cok bereketli topraklari secmisti, Lut Urdun vadisinin bol sulu otlakkarini secti, Urdun vadisi, Sodom ve Gomora adli Gunah kentlerine bitisikti. Gercek bir imanli olmasina ragmen, Lut, dunyanin sinirinda oturuyordu.

  AVRAM COCUKLARI ICIN LUTUF ARARKEN, LUT SIGIRLARI ICIN CIMEN aramisti.

  Kores;10927 wrote:
  Ayrıca komşularına da nasihat vermistir ve tepkiyle karşılaşmıştır. .

  Buraya tekrar yazmak istemiyorum (Asagida yazmistim, kimseye Tanri`yi anlatmamisti, o kadar zengin ve soz sahibi oldugu halde, o buyuk kentte 4 kisiye daha mujdeyi anlatmamisti malesef)

  Kores;10927 wrote:
  Buna rağmen Lut bu yargının dışında kalmıştır. Çünkü Doğru bir adamdır. Çünkü çevresinde gördügü kötülüklerden dolayı yüreğinde ıstırap çekerdi.

  Ibrahim onun icin bir dilekte bulunmadi ama onu bereketlemisti, Ve Lut imansiz degildi, zaten imanliydi, ama BANA GORE ILIK BIR IMANA SAHIPTI, Cunku yillarca etrafinda o sapiklar varken onlari uyarmadi, SADECE SON AN GELDIGINDE (MELEKLER GELDIGINDE) onlari uyardi, keske daha once onlari uyarsaydi, :(

  Kores;10927 wrote:
  Ayrıca Lut bu günahı işlemedi. İşleyen kızlarıydı. Ona bolca şarap içirerek sarhoş ettiler ve Lut ne yaptığının farkında değildi.


  oDegerli Kardesim, Lut`a sarap`i Lut uyurken Damarinden uyurken enjekte etmedilerki, Mesih AYIK VE UYANIK OLMAMIZI EMREDIYOR, GUNAHIN OLDUGU YERDEN KACMAMIZI EMREDIYOR,

  Yak.1: 15 Sonra arzu gebe kalir ve günah dogurur. Günah olgunlasinca da ölüm getirir.

  Lut HAYIR BU KADAR YETER DIYEBILIRDI, demekki Lut`unda zaaflari varmis, zayifligi varmis bu konudada, diye dusunuyorum,

  Sonuc olarak ben bu bolumden sunlari anliyorum, bir insan zayif olabilir, bir insan gunaha dusebilir, yinede Rab icin icimizde azicik sevgi bile olsa, Rab`be birazcik yaklasmak istesekte (Lut oyle yapti), Rab bize kosa kosa gelir, Cunku o bizleri seviyor, Bizlerde ne kadarrrrrr gunahlar isliyoruz, ama yinede bizleri seviyor,

  Bence Lut`un dogrulugu DOGRU ISLERINDEN degil, Rab`bin halki oldugundan gelen bir dogruluktu, Tipki benim gibi, Dogruluk Benim iyi islerimden degil, Tanri`ya iman ettigim icin gelen bir dogruluk diye dusunuyorum bu konuyu,

  Yanlis anlasilmasini istemem, yazdiklariniz cok guzel seyler, sadece Lut hakkinda BENDE BILDIKLERIMI PAYLASMAK istedim

  Saygilarimla

Ansicht von 6 Beiträgen - 1 bis 6 (von insgesamt 6)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.