KİLİSE Nedir..?Bunu Biliyormusunuz..?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27366
  Anonim
  Pasif

  KİLİSE NEDİR.

  ‘Kilise,İncil’deki anlamına göre;
  Bir örgüt değil, bir mezhep de değil, bir ibadethane kesinlikle değil.

  Eski yunanca ‘ekklesia’ kelimesinden türeyen ‘kilise’nin Türkçe karşılığı ‘topluluk’tur.

  Ayrıca İncil’de inanlılarının topluluğundan söz ederken, ‘aile’ kavramıyla birlikte, azaları birbirinden kopmayan ‘beden’ gibi, ya da yaşayan ‘taş’ları birer inanlıdan oluşan ‘bina’ gibi benzetmeler kullanılmaktadır.

  HHRİSTİYANLAR NEREDE İBADET EDER:.?

  İncil’e göre İnanlılar topluluğu şu iki anlamı kapsar:

  a) Evrensel topluluk, yani her yerde, her çağda İsa Mesih’e gerçekten inananıp bağlanan bireylerin tümüdür (bu, ‘mezhep’ anlayışının ötesinde bir kavramdır; ayrımı söz konusu olamaz);

  b) Ayrıca yerel topuluk, yani belirli bir yörede İsa Mesih’e inananların, tapınmak, öğrenmek ve dayanışmak için bir araya gelip oluşturduğu topluluktur.

  İsa Mesih bu dünyadan ayrıldıktan sonra öğrencileri ilk topluluğu oluşturdular. Zamanla buna benzer topluluklar, bütün Roma İmparatorluğu memleketlerine, hatta sınırların çok ötesine de yayıldı. Bunlar bir mezhep ya da bir örgüt oluşturmuyorlardı.

  Birbirinden özerk yerel topluluklar olmakla birlikte, diğer bütün topluluklarla sevgi bağıyla birlik içindeydiler. Çünkü bir merkeze değil, direkt Tanrı’ya ve uygulamada yetki kaynağı olarak sırf İncil’e bağlıydılar:

  “Şimdi sizi Tanrı’ya ve O’nun lütfunu açıklayan sözüne emanet ediyorum.”
  (Elçilerin İşleri 20: 32)

  İkinci olarak şunu belirtelim ki, Mesih’in ilk öğrencileri bir mezhebe bağlı olarak değil, sırf “Hıristyan” olarak biliniyordu.

  ‘Mesih’ kelimesinin eski Yunanca “Hıristos”dan tercümesi olan ‘hıristyan’ kelimesi, dolayısıyla “Mesih inanlısı” ya da “mesihçi” anlamındadır:

  “Öğrencilere ilk kez Antakya’da Mesihçiler adı verildi”
  Elçilerin İşleri 11: 26

  “Her şeyi O’nun ayakları altına sererek O’na bağlı kıldı. O’nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi.
  Efesliler 1:22

  Bu topluluk O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.
  1. Timetoyus 3:15

  Tanrı’nın ev halkı yani Tanrı’nın topluluğu.

  Bu iki ayetten anlıyoruz ki,
  Kilise Tanrının evidir.
  İçinde oturanlar da Tanrı’nın ev halkından sayılmaktadır.

  KİLİSENiN GÖREVİ:

  1. )Kilise her zaman gerçeği göstermeli ve ona şekil vermeli.

  2. )Her zaman bizler bu kilisenin diri taşları olduğumuzu hatırlayalım.
  1 Petrus 2:4

  3.) Beraberliğimiz olmalı yani sık sık biraraya gelmekten geri kalmayalım.
  Elçilerin işleri 2:42

  4.) Disiplin olmalı

  5.)Ayrım olmamalı

  6.)Neşideler Neşidesi 1:1-4
  Gerçek kilise rab’bin ağzından öğrenmek istiyor. İsa Mesih’i merkezde olduğunu unutmadığımız sürece Kutsal Ruh bize güzel kokacaktır.

  7.)Rab’bin çağırdığına emin olmalısın. Sen eğer bundan emin değilsen, istersen kilisede en bilgili yada en çalışkan biri ol, boştur. En önemlisi Rab’bin seni çağırmasıdır.

  Bu yüzden bizler her imanlının ölünce Rab’bin yanına gittiğine emin oluyoruz.
  Romalılar 8:1
  Biz günahtan çağrıldık. Artık günah ile oynamayalım. Günaha geri dönmektense ölmek daha iyidir.

  KİLiSE’DE DİSİPLiN:

  Kilisede temiz ve kusursuz olmak için kilise günaha karşı durmalıdır. Rab’bi en fazla günah üzüyor. Günümüzde AIDs hastalığı bir cezadır. Zina edenleri Rab yargılayacak deniyor. AIDs’te Rab’bin bir cezasıdır.

  Disiplin yapmayan bir kilise sapmış bir kilisedir. Biz şeriata ölüyüz, yani altında değiliz. On emir imansızlar içindir. İmanlılar için değil. Emirle yönetmek insanı katil yapar. Biz daha yüksek bir yönetimle yönetiliyoruz

  Matta 5 ve Romalılar 4 bölümlerde:
  İsa Şeriatın sonu olduğunu belirtiyor. Yani İsa Şeriatı bizim için tamamladı. Şimdi bizim için Ruh’un yasası geçerli. Bu emirler On emirden çok daha keskin.

  Galatyalılar 6:14 Biz dünyadan çağrıldık. Bu yüzden dünyayı kullan kendini dünyaya kullandırma.

  1 Petrus 2:11 Bu dünyada bizim vatanımız yok. Ben yerel yönetimlerde seçilmek istemiyorum. Rab’bin beni seçmesi daha önemli. Politika şeytenın kukla oyunudur.

  Rab kilisede sandalyeleri doldurmak istemiyor. Yürekten gelenleri istiyor.

  1 Yuhanna 2:15:
  Dünyayı seven İsa’yı sevemez diyor. Başkası gibi olmaya çalışma Rab seni olduğun gibi kullanmak istiyor.

  Kilise öğretir ve sonra vaftiz eder. Bence kiliseye gelen kişi İsa’nın kim olduğunu bilmezse yani İsa’nın kendisi için çarmığa gerildiğinden şüphe duyarsa vaftiz olmasın.

  Bir kilisede Müjdecilik-Vaftiz- öğretiş- Bereberlik- Sofra olmalı Niye kilise biraraya gelmek istiyor. Rab birarada olmamızı istediği için. Rabbin sofrasıyla bizler İsa’nın bizim yerimize kurban olduğunu hatırlattığı için devamlı hatırlamak için yapıyoruz. Bir bakıma iman tazelemedir.

  Filipeliler 1:19 Rab için sadakat önemli.
  Sadık olmayan vaaz edemez.

  1 Timoteyus 2:9 davranış önemli.
  Genç kardeşlere yalnız Tanrı sözünü değil hayatı da öğretmeliyiz.

  İsa fırtına ortasında sakindi. Bizde sakin olmalıyız.
  Mesih karşıtlarına aldırmayın biz sakin bir şekilde Mesih’in yolunda gidelim.
  Mezmur 133 kardeşlerin birlikte olması ne güzel. İsa nereye giderse, Kilise oraya gider.
  Biz O’nu izleriz. İsa vaftiz oldu, çarmığa gerildi- hor görüldü- öldü – dirildi.
  Bizde kilise olarak bu yolu izlemeliyiz.

  Kaynak :
  Kapsam Gazetesi

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.